Povezivanje sa drugim računarom pomoću veze sa udaljenom radnom površinom

Pomoću veze sa udaljenom radnom površinom, računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows možete pristupiti sa drugog računara koji radi pod operativnim sistemom Windows, a povezan je sa istom mrežom ili internetom. Na primer, sve programe, datoteke i mrežne resurse koje koristite na poslu možete koristiti sa kućnog računara kao da sedite za računarom na poslu.

Da biste se povezali sa udaljenim računarom, on mora biti uključen, mora imati mrežnu vezu, udaljena radna površina mora biti omogućena, morate imati mrežni pristup udaljenom računaru (to može biti putem interneta) i morate imati dozvolu za povezivanje. Da biste dobili dozvolu za povezivanje, morate biti na listi korisnika. Pre nego što započnete vezu, preporučujemo vam da potražite ime računara sa kojim se povezujete i uverite se da su veze udaljene radne površine dozvoljene kroz zaštitni zid.

Ako korisnički nalog ne zahteva lozinku za prijavljivanje, moraćete da dodate lozinku pre nego što vam bude dozvoljeno da pokrenete vezu sa udaljenim računarom.

Dozvoljavanje daljinskih veza na računaru sa kojim želite da se povežete

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme Start
  Start button icon
  , kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a onda kliknuti na stavku Svojstva.
 2. Izaberite stavku Daljinske postavke.
  Administrator permission required
   Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite. U okviru Udaljena radna površina, izaberite jednu od tri opcije.
 3. Kliknite na dugme Izbor korisnika.

  Ako ste administrator na računaru, vaš trenutni korisnički nalog automatski će biti dodat na listu daljinskih korisnika i moći ćete da preskočite sledeća dva koraka.
 4. U dijalogu Korisnici udaljene radne površine , kliknite na dugme Dodaj.
 5. U dijalogu Izbor korisnika i grupa, uradite sledeće:
  1. Da biste odredili lokaciju za pretragu, kliknite na dugme Lokacije, a zatim izaberite lokaciju koju želite da pretražite.
  2. U polju Unesite imena objekata za izbor, otkucajte ime korisnika koga želite da dodate, a zatim kliknite na dugme U redu.
  3. Ime će biti prikazano na listi korisnika u dijalogu Korisnici udaljene radne površine. Kliknite na dugme U redu, a onda ponovo kliknite na dugme U redu.

Traženje imena udaljenog računara

 1. Na udaljenom računaru otvorite stavku Sistem tako što ćete kliknuti na dugme Start
  Start button icon
  , kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a onda kliknuti na stavku Svojstva.
 2. U okviru Postavke imena računara, domena i radne grupe, možete da pronađete ime računara, kao i puno ime računara ako se računar nalazi na domenu.

Omogućavanje veza sa udaljenom radnom površinom preko Windows zaštitnog zida

Ako imate problem sa povezivanjem, zaštitni zid možda blokira veze sa udaljenom radnom površinom. Evo kako da promenite tu postavku na Windows računaru. Ako koristite drugi zaštitni zid, proverite da li je port za udaljenu radnu površinu (obično 3389) otvoren.

 1. Na udaljenom računaru kliknite na Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Kliknite na stavku Sistem i bezbednost.
 3. Kliknite na stavku Omogući program kroz Windows zaštitni zid u okviru Windows zaštitnog zida.
 4. Kliknite na stavku Promeni postavke, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu pored stavke Udaljena radna površina.
 5. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali promene.

Postavljanje lozinke za korisnički nalog

Vaš korisnički nalog mora imati lozinku da biste mogli da koristite udaljenu radnu površinu za povezivanje sa drugim računarom..

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Kliknite dvaput na stavku Korisnički nalozi.
 3. Izaberite stavku Promena Windows lozinke u okviru Korisnički nalozi.
 4. Kliknite na stavku Kreiranje lozinke za nalog i pratite uputstva na ekranu.

Pokretanje udaljene radne površine na računaru na kojem želite da radite

 1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme Start
  Start button icon
  . U polju za pretragu otkucajte termin Veza sa udaljenom radnom površinom, a zatim sa liste rezultata, kliknite na stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.
 2. U polju Računar otkucajte ime računara sa kojim želite da se povežete, a zatim kliknite na dugme Poveži. (Umesto imena računara možete otkucati i IP adresu).
Svojstva

ID članka: 17463 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije