Zaštita računara pomoću programa Windows zaštitnik

Ako imate Windows 10, dobićete najnoviju antivirusnu zaštitu pomoću programa Windows zaštitnik. Kada prvi put pokrenete Windows 10, Windows zaštitnik će biti uključen i aktivno će raditi na zaštiti računara skeniranjem u potrazi za malverom (zlonamernim softverom), virusima i bezbednosnim pretnjama. Windows zaštitnik koristi zaštitu u realnom vremenu kako bi skenirao sve što preuzimate ili pokrećete na svom računaru.

Windows Update automatski preuzima ispravke za Windows zaštitnik kako bi vaš računar bio bezbedan i zaštićen od pretnji.

Ako imate stariju verziju operativnog sistema Windows i koristite Microsoft Security Essentials, preporučujemo vam da se sada opredelite za Windows zaštitnik.

Planiranje skeniranja u programu Windows zaštitnik

Da bi se računar lakše zaštitio, Windows zaštitnik ga redovno skenira. Ako želite da postavite svoj plan skeniranja:

  1. Potražite i otvorite stavku Planiranje zadataka.
  2. U levom oknu, razvijte stavku Biblioteka planera zadataka > Microsoft > Windows, a zatim se pomerite nadole i kliknite dvaput na fasciklu Windows zaštitnik.
  3. U gornjem srednjem oknu, kliknite dvaput na stavku Windows zaštitnik zakazano skeniranje.
  4. Izaberite karticu Okidači , a zatim izaberite stavku Novi.
  5. Podesite vreme i učestalost, a zatim izaberite stavku U redu.


Uključivanje ili isključivanje zaštite u realnom vremenu u programu Windows zaštitnik

  1. Izaberite dugme „Start“ , a zatim izaberite stavke Postavke > Ažuriranje i bezbednost.
  2. Izaberite stavku Windows zaštitnik, pa zatim uključite ili isključite opciju Zaštita u realnom vremenu.

Svojstva

ID članka: 17464 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije