Pomoć u zaštiti računara pomoću programa vanmrežni Windows zaštitnik

Vanmrežni Windows zaštitnik je moćna alatka za skeniranje van mreže koju možete da pokrenete iz pouzdanog okruženja, bez potrebe za pokretanjem operativnog sistema. Ova tema opisuje korišćenje vanmrežnog Windows zaštitnika u operativnim sistemima Windows 10 i Windows 7.

Kada bi trebalo da koristim vanmrežni Windows zaštitnik?

Pokrenite vanmrežni Windows zaštitnik:

  • Windows zaštitnik otkriva rutkitove i drugi vrlo uporni malver na računaru i upozorava vas da bi trebalo da koristite vanmrežni Windows zaštitnik. Možda ćete videti poruku koja vam saopštava da je na vašem uređaju pronađen malver ili poruku u programu Windows zaštitnik koja izgleda ovako:

Upozorenje vanmrežnog Windows zaštitnika
 

  • Sumnjate da se na vašem računaru nalazi neotkriveni malver, ali vaš bezbednosni softver nije ništa otkrio. U tom slučaju, možete da pokrenete vanmrežno Windows zaštitnik skeniranje iz postavki Windows zaštitnika. Izaberite stavke Postavke  > Ažuriranje i bezbednost > Windows zaštitnik > Vanmrežno skeniranje.

Skeniranje vanmrežnog Windows zaštitnika traje oko 15 minuta, nakon čega će se vaš računar pokrenuti.

Početak skeniranja pomoću vanmrežnog Windows zaštitnika
 

Gde mogu da pronađem rezultate skeniranja?

Da biste prikazali rezultate skeniranja vanmrežnog Windows zaštitnika:

  • Izaberite dugme „Start“ , a zatim izaberite stavke Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows zaštitnik.
  • Na kartici Istorija izaberite stavku Sve otkrivene stavke, a zatim i Prikaži detalje. Sve stavke koje je otkrio vanmrežni Windows zaštitnik će biti navedene kao „vanmrežne“ u „Izvoru otkrivanja“.
Rezultati skeniranja pomoću vanmrežnog Windows zaštitnika
 

Korišćenje vanmrežnog Windows zaštitnika u operativnom sistemu Windows 7

Ako koristite vanmrežni Windows zaštitnik u operativnom sistemu Windows 7, potrebno je da pratite četiri osnovna koraka:

  1. Preuzmite vanmrežni Windows zaštitnik i kreirajte CD, DVD ili USB fleš disk.
  2. Ponovo pokrenite računar koristeći medijum za vanmrežni Windows zaštitnik.
  3. Skenirajte računar da biste pronašli zlonamerni i potencijalno neželjeni softver.
  4. Uklonite pronađeni malver sa računara.
Vanmrežni Windows zaštitnik će vas provesti kroz detalje iz ova četiri koraka dok budete koristili alatku. Ako se u programima Microsoft Security Essentials ili Windows zaštitnik od vas zatraži da preuzmete i pokrenete vanmrežni Windows zaštitnik, vrlo je važno da to učinite da biste bili sigurni da podaci i računar nisu ugroženi.

Da biste počeli, pronađite prazan CD, DVD ili USB fleš disk sa najmanje 250 MB slobodnog prostora i zatim preuzmite i pokrenite alatku – alatka će vam pomoći da napravite prenosivi medijum.

Preuzmite 32-bitnu verziju

Preuzmite 64-bitnu verziju

Ukoliko niste sigurni koju verziju treba da preuzmete, pogledajte odeljak Da li moj računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows?Svojstva

ID članka: 17466 - Poslednji pregled: 29.11.2016. - Verzija: 6

Povratne informacije