Pomoć u zaštiti računara pomoću programa Windows zaštitnik van mreže

Primenjuje se na: Windows 7Windows 8.1Windows 10

Windows zaštitnik van mreže je moćna alatka za skeniranje van mreže koju možete da pokrenete iz pouzdanog okruženja, bez potrebe za pokretanjem operativnog sistema. Ova tema opisuje korišćenje Windows zaštitnika van mreže u operativnim sistemima Windows 10, Windows 8.1 i Windows 7.

Kada bi trebalo da koristim Windows zaštitnik van mreže?

Pokrenite Windows zaštitnik van mreže ako:

 • Windows bezbednost (pod nazivom Centar za bezbednost Windows zaštitnika u prethodnim verzijama operativnog sistema Windows) otkriva administratorske pakete ili drugi vrlo uporni malver na računaru i upozorava vas da bi trebalo da koristite Windows zaštitnik van mreže. Možda ćete videti poruku koja vam saopštava da je na vašem uređaju pronađen malver ili dobijate poruku u Windows bezbednosti koja vam saopštava da je potrebno dodatno čišćenje.
 • Sumnjate da se na vašem računaru nalazi neotkriveni malver, ali vaš bezbednosni softver nije ništa otkrio. U ovakvoj situaciji možete da pokrenete skeniranje Windows zaštitnika van mreže iz postavki Windows bezbednosti. Evo postupka:
 1. Izaberite dugme Start , a zatim izaberite stavke Postavke  > Ažuriranje i bezbednost  > Windows bezbednost  > Zaštita od virusa i pretnji .
 2. Na ekranu „Zaštita od virusa i pretnji“ uradite nešto od sledećeg:
  • U ažuriranoj verziji operativnog sistema Windows 10: u okviru Trenutne pretnje izaberite Opcije skeniranja.
  • U prethodnim verzijama operativnog sistema Windows: u delu Istorija pretnji, izaberite Pokreni novo napredno skeniranje.
 3. Izaberite Skeniranje u programu Windows zaštitnik van mreže, a zatim izaberite Skeniraj odmah.

Početak skeniranja pomoću vanmrežnog Windows zaštitnika
 

Dobićete obaveštenje o odjavljivanju iz operativnog sistema Windows. Kada se odjavite, računar bi trebalo da se ponovo pokrene. Windows zaštitnik van mreže će se učitati i obaviti brzo skeniranje računara u okruženju za oporavak. Kada se skeniranje završi (nakon oko 15 minuta), računar će se automatski ponovo pokrenuti do operativnog sistema Windows.

Gde mogu da pronađem rezultate skeniranja?

Da biste prikazali rezultate skeniranja Windows zaštitnika van mreže:

 1. Izaberite dugme Start , a zatim izaberite stavke Postavke  > Ažuriranje i bezbednost  > Windows bezbednost  > Zaštita od virusa i pretnji .
 2. Na ekranu „Zaštita od virusa i pretnji“ uradite nešto od sledećeg:
  • U ažuriranoj verziji operativnog sistema Windows 10: u okviru Trenutne pretnje izaberite Opcije skeniranja, a zatim izaberite Istorija pretnji.
  • U prethodnim verzijama operativnog sistema Windows: izaberite stavku Istorija pretnji.

Korišćenje Windows zaštitnika van mreže u operativnim sistemima Windows 7 i Windows 8.1

Ako koristite Windows zaštitnik van mreže u operativnim sistemima Windows 7 i Windows 8.1, pratite četiri osnovna koraka:
 
 1. Preuzmite Windows zaštitnik van mreže i instalirajte ga na CD, DVD ili USB fleš disk.

  Opcije prenosivih medijuma za Windows zaštitnik van mreže
 2. Ponovo pokrenite računar koristeći medijum za Windows zaštitnik van mreže. To znači da pre ponovnog pokretanja treba da umetnete u računar CD, DVD ili fleš disk koji ste kreirali u 1. koraku. Sledite odzive za pokretanje sa disk jedinice koje sadrži ovaj medijum.
 3. Skenirajte računar na prisustvo virusa i drugog malvera.
 4. Uklonite pronađeni malver sa računara.
Windows zaštitnik van mreže će vas provesti kroz ova četiri koraka dok budete koristili alatku. Ako se u programima Microsoft Security Essentials ili Centar za bezbednost Windows zaštitnika od vas zatraži da preuzmete i pokrenete Windows zaštitnik van mreže, vrlo je važno da to učinite. Tako ćete osigurati zaštitu podataka i računara.
 
Da biste počeli, pronađite prazan CD, DVD ili USB fleš disk sa najmanje 250 MB slobodnog prostora i zatim preuzmite i pokrenite alatku. Dobićete postupne smernice za kreiranje prenosivog medijuma.
 

Preuzmite 32-bitnu verziju 

Preuzmite 64-bitnu verziju

Ukoliko niste sigurni koju verziju treba da preuzmete, pogledajte odeljak Da li moj računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows?