Automatska dijagnoza i rešavanje problema sa datotekama i fasciklama u operativnom sistemu Windows

Pratite ove korake da biste automatski dijagnostikovali i rešili probleme sa datotekama i fasciklama u operativnom sistemu Windows. Ovi problemi mogu da se odnose na nemogućnost brisanja datoteka ili fascikli iz korpe za otpatke ili na probleme sa pokušajima kopiranja, premeštanja, preimenovanja ili brisanja datoteke.

  • Izaberite dugme Preuzmi na ovoj stranici.
  • U dijalogu Preuzimanje datoteke, kliknite na stavku Pokreni ili Otvori, a zatim pratite korake u alatki za rešavanje problema sa datotekama i fasciklama.

Preuzimanje
 

  • Ne možete da ispraznite korpu za otpatke ili izbrišete datoteku ili fasciklu unutar korpe za otpatke.
  • Kada pokušate da preimenujete ili premestite datoteku, dobijate sledeću poruku o grešci: „Datoteka ili fascikla ne postoji“.
  • Kada pokušate da kopirate, premestite, preimenujete ili izbrišete datoteku na mrežnom deljenom resursu, dobijate sledeću poruku o grešci: „Postoji greška u dozvoli za pristup mreži ili datoteci. Moguće je da veza sa mrežom bude prekinuta“ ili „Fascikla ne postoji. Datoteka je možda premeštena ili izbrisana. Želite li da je kreirate?“
  • Možda su postavke prikaza ili prilagođavanja za neke fascikle izgubljeni ili netačni.
  • Ne možete da koristite tasterske prečice za izbor više od jedne stavke u programu Windows Explorer ili ne možete da izaberete više stavki u prozoru programa Windows Explorer tako što držite pritisnut taster Shift ili Ctrl i klikćete na stavke.
  • Neke ikone u fascikli „Moj računar“ u programu Windows Explorer, na radnoj površini ili na traci za brzo pokretanje menjaju se nasumično.
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Svojstva

ID članka: 17590 - Poslednji pregled: 14.06.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije