Automatsko rešavanje problema sa bezbednošću u operativnom sistemu Windows

Pratite ove korake da biste automatski dijagnostikovali i rešili probleme sa bezbednošću u operativnom sistemu Windows tako što ćete uključiti UAC, DEP zaštitu, Windows zaštitni zid i druge opcije bezbednosti i funkcije operativnog sistema Windows.

  • Izaberite dugme Preuzmi na ovoj stranici.
  • U dijalogu Preuzimanje datoteke, kliknite na stavku Pokreni ili Otvori, a zatim pratite korake u alatki za rešavanje problema sa bezbednošću sistema Windows.

Preuzimanje
 

  • Proverava da li postoje sledeće bezbednosne funkcije operativnog sistema Windows i omogućava ih ako je potrebno
  • Filter za phishing ili Smartscreen filter
  • Kontrola korisničkog naloga (UAC)
  • Sprečavanje izvršavanja podataka (DEP)
  • Windows zaštitni zid
  • Status antivirusne zaštite i ispravke
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Svojstva

ID članka: 17601 - Poslednji pregled: 14.06.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije