Najčešća pitanja o smernicama za životni ciklus podrške – Microsoft Online Services

Nazad na matičnu stranicu životnog ciklusa
 

Za Online Services namenjene preduzećima i projektantima

1. Kakva je to Microsoft usluga na mreži?
2. Šta Microsoft podrazumeva pod „zasnovano na tehnologiji oblaka“?
3. Šta su to smernice za životni ciklus podrške za Online Services?
4. Upoznat sam sa tradicionalnim smernicama za životni ciklus Microsoft podrške kao što su faze glavne i proširene podrške. Na koji način su smernice za životni ciklus podrške za Online Services slične ili različite?
5. Često posećujem Microsoft lokaciju za životni ciklus podrške kako bih saznao/la kada moj lokalni softver, kao što je Microsoft Windows, ostaje bez podrške. Šta je potrebno da podesim da bih bio/bila informisan/a o promenama u Microsoft usluzi na mreži?
6. Da li bezbednosne ispravke po ovim smernicama uzimaju u obzir „promene“?
Informacije na ovoj stranici podležu dokumentu Microsoft smernice o odricanju odgovornosti i obaveštenje promeni uslova. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali sve takve promene.
 

Svojstva

ID članka: 17626 - Poslednji pregled: 26.07.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije