Dodaci za Windows Home Server

Već imate Windows Home Server i želite da obavite više posla? Pogledajte ove dodatke nezavisnih proizvođača:

 • Windows Home Server Connector za Windows Phone 7. Dodatak Windows Home Server Phone Connector vam omogućava da se povežete sa kućnim serverom koristeći telefon sa operativnim sistemom Windows Phone 7. Ova alatka vam omogućava da preko telefona obavljate zadatke upravljanja udaljenim serverom (kao što su prikaz upozorenja, upravljanje korisnicima i pokretanje i zaustavljanje pravljenja rezervnih kopija), kao i da imate prikaz ili pristup medijskim datotekama koje su uskladištene na serveru.
 • Advanced Admin Console 2011. Proširite pristup različitim delovima kontrola serverske administracije u okviru kontrolne table.
 • AWIECO DriveInfo. Besplatan dodatak koji obezbeđuje grafički pregled čvrstog diska i deljenih fascikli u okviru kontrolne table.
 • AWIECO Remote Launcher. Obezbeđuje pristup dodatnim funkcijama za administriranje i sistemskim alatkama u okviru kontrolne table za Windows Home Server 2011.
 • AWIECO WakeOnLAN. Besplatani dodatak koji omogućava sistemu Windows Home Server da pokrene svaki računar koji je umrežen.
 • Cloudberry Online Backup za Windows Home Server. Omogućava vam da napravite rezervnu kopiju podataka sa kućnog servera u oblaku.
 • Integrity Checker. Tiha, efikasna i automatska provera novih podataka.
 • KeepVault. KeepVault i KeepVault Pro & Business su dodaci za sinhronizaciju podataka i pravljenje rezervne kopije podataka u oblaku za Windows Home Server.
 • Lights-Out. Moćan dodatak za upravljanje koji vam omogućava da smestite server u stanje spavanja ili hibernacije u zakazano vreme (dodatak za stručnjake).
 • My Movies za Windows Home Server 2011. Obezbeđuje automatsko kopiranje audio CD-ova i filmova sa internih ili optičkih diskova koji su povezani preko USB kabla i nadgleda deljene fascikle kako bi dodao metapodatke kopiranim diskovima, filmovima ili TV programima koji su već uskladišteni na serveru.
 • Remote Notification. Informiše vas o statusu sistema Windows Home Server bez obzira na to gde se nalazite; prosleđuje sve događaje koji se tiču valjanosti, koje generiše Windows Home Server, uključujući i one koji su izdati od strane drugih dodataka kao što su Home Server SMART ili Remote Alert.
 • WHSuTorrent. Omogućava vam da nadgledate preuzimanja i da upravljate njima preko Windows Home Server 2011 udaljene Veb-lokacije.


Svojstva

ID članka: 17778 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije