Najčešća pitanja o smernicama za životni ciklus podrške – Windows Embedded Handheld

Nazad na matičnu stranicu životnog ciklusa
 

NAPOMENA: Ova najčešća pitanja su ažurirana 10. novembra 2014 kada su unete promene u oblikovanju. 

1. Kakve su smernice za životni ciklus podrške za operativne sisteme Windows Embedded Handheld?
2. Šta pokrivaju smernice za životni ciklus podrške za Windows Embedded 8.1 Handheld?
3. Kako se ove smernice primenjuju na aktuelni uređaj (npr. na mobilni hardver) koji je proizveo neki drugi proizvođač originalne opreme (OEM)?
4. Kakve su smernice za životni ciklus podrške za usluge i/ili aplikacije na koje se pretplaćuje, a koje su deo operativnog sistema Windows Embedded 8.1 Handheld?
5. Zašto životni ciklus podrške za Windows Phone 8.1 traje 3 godine, a životni ciklus podrške za Windows Embedded 8.1 Handheld traje 5 godina?
6. Kako preduzeća koja su klijenti dobijaju podršku za uređaje koje koriste, a koji su zasnovani na OS Windows Embedded Handheld?

Informacije na ovoj stranici podležu dokumentu Microsoft smernice o odricanju odgovornosti i obaveštenje promeni uslova. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali sve takve promene.
 

Svojstva

ID članka: 18403 - Poslednji pregled: 26.07.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)