Najčešća pitanja o smernicama za životni ciklus podrške – Microsoft Azure

Nazad na matičnu stranicu životnog ciklusa
 

Na ovoj stranici:

NAPOMENA: Ova najčešća pitanja su ažurirana 10. novembra 2014 kada su unete promene u oblikovanju. 


 Pitanja o smernicama za Azure

1. Kakve su smernice za životni ciklus podrške za Microsoft Azure?
2. Kakve su smernice za životni ciklus podrške za Azure Cloud Services?


 Pitanja o gostujućem OS-u

Da biste dobili sve detalje za implementaciju vezane za povlačenja Azure OS-a, pogledajte matricu kompatibilnosti izdanja Azure gostujućeg OS-a i SDK kompleta na ovoj MSDN stranici.

 
3. Kada će porodica gostujućeg OS-a biti povučena?
4. Kako će klijenti biti obavešteni o povlačenju neke porodice gostujućeg OS-a?
5. Kako mogu da ublažim negativne efekte migracije?
6. Šta ako moja veb aplikacija zahteva dublju integraciju u OS?
7. Šta mogu da očekujem tokom 12 meseci perioda za obaveštavanje?
8. Šta mogu da očekujem nakon 12 meseci perioda za obaveštavanje?
9. Šta mogu da očekujem kada istekne grejs period za verziju (nivo zakrpe) gostujućeg OS-a?
10. Kako će klijenti biti obavešteni o ispravkama za verziju gostujućeg OS-a?


 Pitanja o kompletu Software Development Kit (SDK)

 
11. Kako će klijenti biti obavešteni o povlačenju SDK kompleta?
12. Da li klijenti mogu da prave Azure Cloud Services usluge pomoću Azure SDK kompleta koji će biti povučen tokom 12-mesečnog perioda?
13. Da li klijenti mogu da prave Microsoft Azure Cloud Services usluge pomoću Microsoft Azure SDK po isteku 12-mesečnog perioda za obaveštavanje?
14. Šta će se dogoditi sa Cloud Services uslugama (primenama) koje su napravljene uz pomoć nepodržane verzije Microsoft Azure SDK kompleta koje se izvršavaju kod klijenata?
15. Kakav je plan povlačenja za SDK komplete koji su stariji od trenutno podržanih verzija N-1?
16. Kako izgleda putanja nadogradnje za noviju verziju SDK kompleta?
17. Da li će u novim porodicama OS-a biti podržane starije verzije radnog okvira .NET Framework?
Važne veze i URL adrese


Informacije na ovoj stranici podležu dokumentu Microsoft smernice o odricanju odgovornosti i obaveštenje promeni uslova. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali sve takve promene.

Svojstva

ID članka: 18486 - Poslednji pregled: 26.07.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije