Promena programa koje Windows 7 podrazumevano koristi

Podrazumevani program je program koji Windows koristi kada otvarate određenu vrstu datoteke, kao što je muzička datoteka, slika ili Veb stranica. Na primer, ako imate više od jednog Veb pregledača instaliranog na računaru, možete da odaberete jedan od njih da bude podrazumevani pregledač.

Otvorite stavku „Podrazumevani programi“ tako što ćete kliknuti na dugme Start
Slika dugmeta „Start“
, a zatim kliknuti na stavku Podrazumevani programi.

Stavka „Podrazumevani programi“, sadrži sledeće opcije:
 
Podešavanje podrazumevanih programa
Povezivanje tipa datoteke sa programom
Promena postavki automatske reprodukcije
Podešavanje podrazumevanih programa za ovaj računar


Svojstva

ID članka: 18539 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije