DODATNI USLOVI LICENCIRANJA ZA MICROSOFT SOFTVER

WINDOWS INTERNET EXPLORER 9 ZA OPERATIVNE SISTEME MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS SERVER 2008 I WINDOWS SERVER 2008 R2

Korporacija Microsoft (ili, u zavisnosti od toga gde živite, jedna od njenih filijala) daje vam licencu za ovaj dodatak. Ako imate licencu za korišćenje softvera Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, ili Windows Server 2008 R2 (na koji se ovaj dodatak primenjuje) (u daljem tekstu „softver“), možete da koristite ovaj dodatak. Ne smete da ga koristite ako nemate licencu za softver. Ovaj dodatak možete koristiti sa svakom ispravno licenciranom kopijom softvera.

Sledeći uslovi licenciranja opisuju dodatne uslove korišćenja ovog dodatka. Ovi uslovi i uslovi licenciranja za softver primenjuju se na vaše korišćenje dodatka. U slučaju neusaglašenosti primenjuju se ovi uslovi licenciranja za dodatak.

Korišćenjem ovog dodatka, prihvatate ove uslove. Ako ih ne prihvatate, nemojte da koristite ovaj dodatak.

Ako ste saglasni sa ovim uslovima licenciranja, pročitajte prava u nastavku.

 1. INTERNET USLUGE. Microsoft uz softver obezbeđuje internet usluge. Microsoft može u bilo kom trenutku da ih promeni ili otkaže.
  • Pristanak na internet usluge. Funkcije softvera opisane u nastavku i u izjavi o privatnosti za Windows Internet Explorer 9 povezuju se sa računarskim sistemima korporacije Microsoft ili dobavljača usluga preko interneta. U nekim slučajevima nećete primiti posebno obaveštenje da je došlo do povezivanja. Ove funkcije možete da isključite ili da ih ne koristite. Više informacija o ovim funkcijama potražite na adresi http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757. Korišćenjem ove funkcije dajete pristanak na prenos ovih informacija. Microsoft ne koristi ove informacije za otkrivanje vašeg identiteta, niti za stupanje u kontakt sa vama.
  • Računarske informacije. Sledeća funkcija koristi internet protokole koji na odgovarajuće sisteme šalju računarske informacije, kao što su vaša adresa internet protokola, tip operativnog sistema, pregledač, naziv i verzija softvera koji koristite, kao i kôd jezika uređaja na kome ste instalirali softver. Microsoft koristi ove informacije da bi vam stavio na raspolaganje internet uslugu.
   • Akceleratori. Kada kliknete na neki akcelerator u programu Internet Explorer ili pređete mišem preko njega, neke od sledećih informacija mogu da budu poslate dobavljaču usluga:

    • naslov i puna veb adresa ili URL adresa trenutne veb stranice
    • standardne informacije o računaru i
    • sav sadržaj koji ste izabrali.

    Ako koristite akcelerator koji Microsoft obezbeđuje, korišćenje poslatih informacija podleže Microsoft izjavi o privatnosti na mreži. Ova izjava je dostupna na adresi http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31493. Ako koristite akcelerator nezavisnog proizvođača, korišćenje poslatih informacija podleže smernicama za privatnost tog nezavisnog proizvođača.

   • Ispravke dobavljača pretrage. Nakon instalacije, softver će preuzeti ispravku podataka o dobavljačima pretrage na vaš računar. Ova ispravka nadograđuje vaše dobavljače najnovijim funkcijama, kao što su nove ikone ili predlozi za pretragu. Ovo je jednokratna ispravka, ali će softver pokušati da obavi ažuriranje nekoliko puta ako je ne preuzme uspešno. Više informacija potražite na adresi http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757.
  • Korišćenje informacija. Možemo da koristimo informacije o računaru da bismo poboljšali naš softver i usluge. Takođe možemo da ih delimo sa drugima, kao što su prodavci hardvera i softvera. Oni mogu da koriste ove informacije kako bi poboljšali rad svojih proizvoda sa Microsoft softverom.
  • Zloupotreba internet usluga. Ne smete da koristite ove uslugeu na način koji je štetan za njih ili koji ometa druge korisnike da ih koriste. Ne smete da koristite ove usluge da biste na bilo koji način pokušali da ostvarite neovlašćen pristup bilo kojim uslugama, podacima, nalozima ili mrežama.
 2. DODATAK O PRIVATNOSTI ZA SLUŽBE ZA PODRŠKU. Microsoft pruža usluge podrške za ovaj softver
Svojstva

ID članka: 19999 - Poslednji pregled: 22.06.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije