Povezivanje sa VPN mrežom u operativnom sistemu Windows 10 Mobile

Bez obzira na to da li je reč o poslovnoj ili ličnoj upotrebi, možete da se povežete sa VPN mrežom (virtuelnom privatnom mrežom) sa svog Windows 10 Mobile telefona. VPN veza vam može pomoći da se bezbednije povezujete sa mrežom svoje kompanije i sa internetom (na primer, kada ste u kafiću).

Da biste mogli da se povežete sa VPN mrežom, moraćete da imate VPN profil na svom telefonu. Postoje dva načina da ga nabavite:

 • Sami kreirajte VPN profil.
 • Konfigurišite poslovni nalog da biste preuzeli VPN profil od svoje kompanije.

Kreiranje VPN profila

Ako nemate VPN profil na telefonu, moraćete da ga kreirate. Pre nego što počnete:

 • Ako vam je potreban za posao, vidite da li možete da pronađete postavke za VPN i/ili aplikaciju za VPN na nekoj intranet lokaciji svoje kompanije dok ste na poslu, ili se obratite osobi koja je zadužena za podršku u vašoj kompaniji.
 • Ako vam je potreban za neku VPN uslugu za ličnu upotrebu na koju ste se pretplatili, posetite Windows prodavnicu da biste videli da li postoji aplikacija za tu uslugu i posetite veb lokaciju te VPN usluge da biste videli da li su tamo navedene postavke za povezivanje na VPN mrežu.
 1. Na početnom ekranu brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija i izaberite stavke Postavke  > Mreža i bežične veze > VPN > Dodaj VPN vezu.
 2. U odeljku Dodavanje VPN veze uradite sledeće:
  • U polju VPN dobavljač odaberite opciju Windows (ugrađeni).
  • U polju Ime veze otkucajte neko ime za profil VPN veze koje se lako pamti.
   Ovo je ime VPN veze koje treba da tražite kada želite da se povežete.
  • U polju Ime ili adresa servera otkucajte adresu VPN servera.
  • U polju Top VPN veze izaberite tip VPN veze koju želite da kreirate.
   Ponavljamo da ćete morati da znate koju vrstu VPN veze koristi vaša kompanija ili VPN usluga.
  • U polju Tip informacija za prijavljivanje odaberite tip informacija za prijavljivanje (nazivaju se i akreditivi) koje ćete koristiti.
   To mogu da budu korisničko ime i lozinka, jednokratna lozinka, certifikat, ili možda pametna kartica ukoliko se povezujete sa VPN mrežom na poslu.
  • Ako to želite, unesite korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja.
 3. Izaberite Sačuvaj.
 4. Ako treba da uredite informacije o VPN vezi ili da navedete dodatne postavke, kao što su postavke proxy servera koje ćete koristiti za VPN vezu, izaberite VPN vezu > Svojstva.

Povezivanje sa VPN mrežom

Kada imate VPN profil, spremni ste za povezivanje.

 1. Na početnom ekranu brzo prevucite prstom do liste svih aplikacija, a zatim izaberite Postavke  > Mreže i bežične veze > VPN.
 2. Izaberite VPN vezu koju želite da kreirate > Povezivanje.
 3. Ukoliko vam se to zatraži, unesite korisničko ime i lozinku ili druge informacije za prijavljivanje.
  Kada se povežete, ispod imena VPN veze ćete videti natpis Povezano.

Svojstva

ID članka: 20512 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije