Poglavlje 3: Korišćenje režima skeniranja

Ovo poglavlje opisuje režim navigacije i čitanja koji je poznat kao režim skeniranja. Režim skeniranja vam omogućava da se krećete u okviru aplikacija, e-pošte i na veb stranicama pomoću tastera sa strelicama i uobičajenih tasterskih prečica za čitanje teksta i direktan prelazak na naslove, veze, tabele i orijentire.

Osnove režima skeniranja

Da biste uključili ili isključili režim skeniranja, pritisnite Caps Lock + razmaknicu.

Dok je ovaj režim uključen, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole kako biste se kretali u okviru aplikacija i veb stranica. Pritisnite razmaknicu da biste aktivirali stavku koju želite da koristite, kao što je dugme aplikacije, veza na veb stranici ili okvir za tekst.

Navigacija

Kada je režim skeniranja uključen, za kretanje u okviru aplikacija i veb stranica koristite sledeće tastere:

Pritisnite ovaj tasterDa biste postigli sledeće
Strelica nagore i strelica nadolePrelazak na sledeći ili prethodni red teksta u aplikaciji ili na veb stranici
Strelica nadesno i strelica nalevoPrelazak na sledeći ili prethodni znak u aplikaciji ili na veb stranici
RazmaknicaAktiviranje stavke koju želite da koristite, kao što je dugme ili okvir za tekst
EnterAko je podržano, obavljanje sekundarne radnje na stavki
Ctrl+ strelica nalevo i Ctrl + strelica nadesnoPrelazak na sledeću ili prethodnu reč
Ctrl+ strelica nagore i Ctrl + strelica nadolePrelazak na sledeći ili prethodni pasus
H ili Shift + H i Alt + strelica nadole ili Alt + strelica nagore
Prelazak na sledeći ili prethodni naslov
T ili Shift + TPrelazak na sledeću ili prethodnu tabelu
P ili Shift + PPrelazak na sledeći ili prethodni pasus
K ili Shift + K i Alt + strelica nadesno ili Alt + strelica nalevo
Prelazak na sledeću ili prethodnu vezu
D ili Shift + DPrelazak na sledeći ili prethodni orijentir
Ctrl + RPočetak čitanja

Isključite režim skeniranja da biste koristili većinu Windows tasterskih prečica.

Režim skeniranja će se isključiti kada se prebacite u neku drugu aplikaciju. Računar će emitovati zvuk koji će vam staviti do znanja da je režim skeniranja isključen. Da biste ponovo uključili ovaj režim, pritisnite taster Caps Lock + razmaknicu.

Rad sa tabelama

Režim skeniranja vam pomaže da se jednostavnije krećete kroz tabele i podržava uobičajene tastere koji se nalaze u drugim čitačima ekrana za navigaciju kroz tabele. Pritisnite taster T ili Shift + T da biste pronašli tabelu koristeći režim skeniranja, a zatim radite na tabeli pomoću sledećih tastera:

Pritisnite ovaj tasterDa biste postigli sledeće
Ctrl+ Alt + strelica nadesno ili strelica nalevoPrelazak na sledeću ili prethodnu ćeliju u redu
Ctrl+ Alt + strelica nagore ili nadolePrelazak na sledeću ili prethodnu ćeliju u koloni
Caps Lock + F5Čitanje lokacije u tabeli
Caps Lock + F9Čitanje zaglavlja kolone
Caps Lock + F10 Čitanje naslova kolone
Caps Lock + F7Čitanje trenutne kolone tabele od početka do kraja
Caps Lock + F8Čitanje trenutnog reda tabele od početka do kraja


Dalje: Poglavlje 4: Čitanje teksta

Vratite se na Sadržaj

Svojstva

ID članka: 22809 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije