Poglavlje 5: Korišćenje naratora pomoću dodira

Ovo poglavlje sadrži detalje o korišćenju naratora pomoću dodira na podržanim Windows stonim računarima i opisuje neke osnovne pokrete dodirom u operativnom sistemu Windows.

Pokretanje i zaustavljanje naratora

Da biste pokrenuli naratora na Windows uređaju koji nema tastaturu, istovremeno pritisnite dugme „Start“ i dugme za povećavanje jačine zvuka na svom uređaju. Ponovo pritisnite ovu dugmad da biste zaustavili naratora.

Pokreti dodirom

Možete da koristite pokrete za interakciju sa naratorom i uređajem koji koristite.

Da biste istražili i čuli stavke na ekranu, prevlačite prstom po ekranu. Kada čujete stavku koju želite da koristite, dvaput dodirnite ekran jednim prstom da biste ga koristili. Da biste se kretali kroz stavke na ekranu, brzo prevucite jednim prstom nalevo i nadesno.

Ako želite da se pomerate po znacima, rečima, redovima ili vezama, brzo prevucite prstom nagore ili nadole da biste promenili prikaz naratora. Na primer, da biste slušali ime stavke slovo po slovo, brzo prevlačite prstom nagore dok narator ne izgovori „znakovi“. Zatim brzo prevucite prstom nalevo i nadesno da biste se kretali kroz tu stavku slovo po slovo.

U nastavku su navedeni važni pokreti koji vam mogu pomoći da počnete:

  • Da biste promenili prikaze naratora, brzo prevucite jednim prstom nagore i nadole.
  • Da biste se kretali, brzo prevucite dvema prstima nagore, nadole, nalevo ili nadesno.
  • Da biste prikazali kontekstualne menije, dvaput dodirnite sa dva prsta.
  • Da biste promenili opširnost, dodirnite jednom sa tri prsta.
  • Da biste neprekinuto čitali od trenutnog položaja, brzo prevucite nadole sa tri prsta. 
  • Da biste se pomerili unapred ili unazad za jedan tabulator, brzo prevucite nalevo ili nadesno sa tri prsta.
  • Da biste prikazali listu komandi naratora, dodirnite triput sa četiri prsta.

Za kompletnu listu pokreta dodirom pogledajte Dodatak B: Komande na tastaturi i pokreti dodirom za naratora.

Dodatni pokreti dodirom za Windows

Sledeći pokreti su takođe dostupni u operativnom sistemu Windows 10:

  • Da biste otvorili centar aktivnosti, brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana nalevo.
  • Da biste otvorili prikaz zadataka kako biste se prebacivali između aplikacija i više radnih površina, brzo prevucite prstom sa od leve strane ekrana nadesno.

Kucanje dodirom

Kada se nalazite u oblast za uređivanje, kao što je okvir za tekst, u donjem levom uglu ekrana će se pojaviti tastatura na ekranu osetljivom na dodir, a narator će emitovati zvuk kako bi vam skrenuo pažnju na pojavu tastature. Da biste uneli tekst, dvaput dodirnite znakove kej želite da unesete.

Da biste brže unosili tekst, promenite postavku naratora za unos znakova čim podignete prst sa određenog znaka. Da biste uključili ovu opciju, izaberite dugme „Start“ , a zatim izaberite stavke Postavke  > Lakše korišćenje > Narator. Koristite preklopnik u okviru Aktiviraj tastere na tastaturi na ekranu osetljivom na dodir kada podignem prst sa tastature da biste uključili ovu postavku.


Dalje: Poglavlje 6: Prilagođavanje naratora

Vratite se na Sadržaj

Svojstva

ID članka: 22812 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije