Poglavlje 1: Uvod u funkciju narator

Ovo poglavlje sadrži pregled naratora i informacije o pokretanju i zaustavljanju ove funkcije.

Narator vam omogućava da koristite računar bez ekrana ili miša kako biste obavili uobičajene zadatke ako ste slabovidi ili oštećenog vida. Narator čita stavke na ekranu, kao što su tekst i dugmad, i ostvaruje interakciju sa njima. Koristite naratora za čitanje i pisanje e-poruka, pregledanje interneta i rad na dokumentima.

Posebne komande vam omogućavaju da se krećete kroz Windows, veb i aplikacije, kao i da pribavite informacije o oblasti računara u kojoj se nalazite. Možete da se krećete koristeći naslove, veze, orijentire itd. Možete da čitate tekst (uključujući interpunkciju) po stranama, pasusima, redovima, rečima i znakovima, ali i da saznate svojstva teksta kao što su font i boja. Efikasno pregledajte tabele koristeći navigaciju po redovima i kolonama.

Narator takođe poseduje režim čitanja i navigacije koji je poznat kao režim skeniranja. Koristite ga za kretanje kroz Windows 10 pomoću strelica sa tasterima nagore i nadole na tastaturi.

Konačno, možete da prilagodite brzinu, visinu i jačinu govora koji narator koristi, kao i da instalirate glasove za pretvaranje teksta u govor nezavisnih proizvođača.

Tri načina za pokretanje i zaustavljanje naratora

  • Izaberite dugme Lakše korišćenje u donjem desnom uglu ekrana i odaberite dugme Narator.
  • Pritisnite taster sa Windows logotipom  + Enter istovremeno da biste pokrenuli naratora. Ponovo pritisnite ove tastere da biste zaustavili naratora. Taster sa Windows logotipom se na brojnim tastaturama nalazi u donjem redu tastera s leve ili desne strane tastera Alt.
  • Pritisnite taster Start , a zatim izaberite stavke Postavke  > Lakši pristup > Narator i pomerite klizač ispod funkcije Narator da biste je uključili.

Prilagodite narator tako da se automatski pokreće pre prijavljivanja na računar ili nakon toga

  1. Pritisnite taster sa Windows logotipom  na tastaturi, u polju za pretragu otkucajte Centar za lakše korišćenje računara, a zatim izaberite stavku Centar za lakše korišćenje računara.
  2. Izaberite stavku Promenite opcije prijavljivanja.
  3. U okviru Slušanje teksta na ekranu pročitanog naglas (narator) potvrdite izbor u polju za potvrdu u okviru Prilikom prijave ili Nakon prijave i pritisnite dugme U redu.


Dalje: Poglavlje 2: Osnove u naratoru

Vratite se na Sadržaj

Svojstva

ID članka: 22817 - Poslednji pregled: 14.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije