Ispravka za Windows 10 povodom godišnjice: Gubitak muzičkog i video sadržaja

Prilikom instaliranja Ispravke za Windows 10 povodom godišnjice neke osobe će videti ovu poruku:

Gubitak muzičkog i video sadržaja nakon instalacije ispravke

Preporučujemo vam da ne instalirate ovu ispravku, jer vaš uređaj možda sadrži neki muzički ili video sadržaj zaštićen starijom tehnologijom za upravljanje pravima, koja nije podržana. Ako instalirate ovu ispravku, možda više nećete moći da reprodukujete ove muzičke ili video datoteke. Zatvorite ovaj dijalog da biste otkazali ili kliknite na dugme „Potvrdi“ da biste instalirali ovu ispravku.

Ako pokušate da reprodukujete muziku ili video zapis nakon instalacije Ispravke za Windows 10 povodom godišnjice, slične poruke se takođe mogu prikazati u aplikacijama u nastavku.

Windows Media Player:
Windows Media Player je naišao na problem prilikom reprodukcije datoteke.

Zune:
REPRODUKCIJA NIJE MOGUĆA. Nije moguće reprodukovati, narezati ili sinhronizovati ovu zaštićenu datoteku. Da biste videli da li postoji više informacija o ovoj grešci, izaberite „Veb pomoć“. Kôd greške C000D11E7

Ove poruke prikazujemo ako:

  • Neke audio ili video datoteke imaju Windows Media upravljanje digitalnim pravima (WMDRM). To uključuje muzičke datoteke u WMA formatu koje ste ripovali sa CD-ova pomoću programa Windows Media Player (bilo koja verzija do Windows 10 verzije 1511) uz izabranu opciju „zaštiti muziku od kopiranja“. Ova opcija je neko vreme bila podrazumevana, pa možda niste primetili da je bila izabrana u trenutku kada ste ripovali datoteke. Radimo na rešenju za sadržaj koji ste ripovali sa CD-ova i očekujemo da ćemo ga pronaći za nekoliko meseci. Vratite se na ovu stranicu za više informacija.
  • Ako ste kupili i preuzeli audio ili video sadržaj iz nekih prodavnica na mreži, kao što je Zune Marketplace. (Trebalo bi da je sve u redu ako ste preuzeli ili strimovali audio ili video sadržaj iz prodavnica kao što su Amazon, Hulu ili Netflix.)
Ako instalirate Ispravku za Windows 10 povodom godišnjice, nećete moći da reprodukujete nijednu datoteku koja koristi WMDRM upravljanja pravima.
 
Zašto se ovo dešava?
Kako mogu ovo da popravim?
Imam dosta muzičkih i video datoteka. Kako da proverim koje su datoteke zaštićene?
Koji sadržaj neće biti pod uticajem Ispravke za Windows 10 povodom godišnjice?
Šta je to WMDRM?


Svojstva

ID članka: 25975 - Poslednji pregled: 24.01.2017. - Verzija: 4

Windows 10

Povratne informacije