Prilagodite funkcije olovke i način na koji ona radi sa računarom. Odaberite kojom rukom pišete ili šta vaš računar radi kada držite dugme prečice na olovci ili kliknete na njega.

Da biste promenili postavke, izaberite dugme „Start“

Ikona Windows logotipa
, a zatim i stavke Postavke > Uređaji > Olovka i Windows Ink

Da biste otvorili Windows Ink radni prostor kada kliknete na dugme olovke, izaberite padajuću listu u okviru opcije Jedan klik. Odaberite radni prostor u prvoj padajućoj listi, a zatim izaberite koji deo radnog prostora želite da otvorite u drugoj padajućoj listi.

Da biste ostavili radni prostor otvoren i dok je računar zaključan, uključite opciju Otvori moje beleške iz Windows Ink radnog prostora jednim klikom čak i kada je uređaj zaključan.

Stranica postavki olovke

Svojstva

ID članka: 27909 - Poslednji pregled: 01.12.2016. - Verzija: 7

Povratne informacije