Povezivanje projektora sa računarom

U konferencijskoj sali povežite računar koristeći bilo koji konektor za kabl u prostoriji, pritisnite taster sa Windows logotipom

Ikona Windows logotipa
+ P, a zatim izaberite jednu od sledeće četiri opcije:

  1. Samo ekran računara. Sve ćete videti na vašem računaru. (Kada ste povezani sa bežičnim projektorom, ova opcija se menja u „Prekini vezu“.)

  2. Dupliraj. Videćete iste stvari na oba ekrana.

  3. Proširi. Sve ćete videti preko oba ekrana, a možete da prevlačite i premeštate stavke sa jednog ekrana na drugi.

  4. Samo drugi ekran. Sve ćete videti na povezanom ekranu. Drugi ekran će biti prazan.

Međutim, možda vam uopšte nije potreban kabl. Ako vaš računar i projektor podržavaju Miracast, pritisnite taster sa Windows logotipom

Ikona Windows logotipa
+ P, izaberite Povezivanje na bežični ekran, odaberite projektor i to je to.

Niste sigurni da li vaš računar ima Miracast i mogućnost projektovanja? Windows će to saznati za vas. Da biste to proverili, izaberite dugme „Start“

Ikona Windows logotipa
, ukucajte upit Povezivanje i izaberite Povezivanje sa liste rezultata.

Svojstva

ID članka: 27911 - Poslednji pregled: 02.08.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)