Kreiranje privatne Prodavnice

Veoma je jednostavno podesiti privatnu Windows prodavnicu za vaše preduzeće i odabrati aplikacije koje će vašim zaposlenima biti dostupne u podrazumevanoj prodavnici. Takođe možete da preuzmete aplikacije koje ćete distribuirati uređajima koji nisu povezani sa internetom i dodate aplikacije za oblast poslovanja (LOB) za distribuciju.

Upisivanje

Posetite Windows prodavnicu za preduzeća da biste se upisali ili prijavili koristeći svoj administratorski nalog za Azure Active Directory (Azure AD) (obavezno).

Preuzimanje aplikacija

U Windows prodavnici za preduzeća potražite željene aplikacije, izaberite aplikaciju i kliknite na dugme Preuzmi aplikaciju.

Asset not found

Pogledajte članak Rad sa aplikacijama za oblast poslovanja da biste saznali više o aplikacijama koje nisu dostupne u Prodavnici, kao što su aplikacije specifične za vaš posao ili industriju.

Distribuiranje aplikacija

Prikažite aplikacije u privatnoj prodavnici ili dodelite aplikacije zaposlenima koristeći vezu u e-poruci, koja instalira aplikaciju na njihovom uređaju. Takođe možete da distribuirate aplikacije pomoću upravljanja mobilnim uređajima (MDN), servera za upravljanje, dodeljivanjem paketa ili koristeći Deployment Image Servicing and Management (DISM).

Svojstva

ID članka: 27917 - Poslednji pregled: 13.10.2016. - Verzija: 10

Povratne informacije