Mapa je zapis lokacija na kojima se bili ili onih koje želite da posetite, tako da je mogućnost personalizacije mape beleškama, prečicama i crtežima sasvim očekivana.

Traka sa alatkama za Windows Ink

Otvorite mape u prikazu puteva i izaberite stavku Windows Ink da biste prikazali traku sa alatkama za Windows Ink.

Traka sa alatkama za Windows Ink

Ako koristite Microsoft Surface sa uparenom olovkom, samo počnite da pišete ili crtate na mapi. Da biste koristili prst, miš ili pero sa bilo kojom Windows Ink alatkom, najpre izaberite opciju Pisanje dodirom , a zatim izaberite željenu alatku. Isključite opciju Pisanje dodirom kada želite da premestite ili zumirate mapu ili da radite nešto drugo unutar aplikacije.

Crtanje ili dodavanje beleški

Da biste započeli crtanje i pisanje, na traci sa alatkama za Windows Ink izaberite stavku Hemijska olovka. (Ako koristite prst, miš ili pero, najpre uključite Pisanje dodirom). Ponovo izaberite stavku Hemijska olovka da biste promenili boju mastila ili debljinu linije. Oznake koje ste napravili će biti automatski sačuvane i svaki put kada se vratite na to mesto na mapi, one će biti tamo. Uvećajte ili umanjite prikaz mape ili pomerajte mapu i vaše beleške će pratiti to kretanje!

Mapa sa beleškama

Nabavljanje putokaza

Da biste dobili putokaze bez pretraživanja imena ili adresa mesta, na traci sa alatkama za Windows Ink izaberite stavku Putokazi, a zatim nacrtajte liniju između bilo koje dve tačke na mapi. Linije će se automatski pretvoriti u najbolju raspoloživu maršrutu između te dve tačke.

Merenje rastojanja

Da li ste se ikada zapitali koliko ste kilometara istrčali ili koliko je udaljena suprotna obala jezera? Izaberite stavke Merenje rastojanjaAsset not found i nacrtajte liniju duž maršrute koju želite da izmerite. Kada podignete olovku ili prst, iznad nacrtane linije će se prikazati rastojanje.

Štampanje ili deljenje

Da biste odštampali ili delili mapu ili putokaze sa beleškama koje ste uneli rukom, izaberite stavku Pogledajte više , a zatim izaberite stavku Odštampaj ili Deli .

Svojstva

ID članka: 27924 - Poslednji pregled: 06.09.2016. - Verzija: 2

Povratne informacije