Podesite Windows tako da ga lakše vidite

Windows 10 uključuje mnoge funkcije i opcije za sve one koji imaju poteškoća, pa ne mogu dobro da vide ekran. Sledeće postavke su samo neke od mnogih načina za prilagođavanje operativnog sistema Windows radi bolje vidljivosti.

Podešavanje veličine i boje

 • Da biste prilagodili veličinu teksta, aplikacija i drugih stavki u postavkama ekrana, izaberite dugme „Start“

  Ikona Windows logotipa
  , a zatim izaberite Postavke > Sistem > Ekran .

 • Da koristili temu visokog kontrasta, izaberite dugme „Start“

  Ikona Windows logotipa
  , a zatim izaberite Postavke > Lakši pristup > Visoki kontrast .

 • Podesite pločice „Start“ menija tako da budu veće i vidljivije. Pritisnite i držite pločicu čiju veličinu želite da promenite (ili kliknite desnim tasterom miša na nju), izaberite opciju Promeni veličinu, a zatim odaberite željenu veličinu pločica.

Jasno pomeranje pokazivača

 • Povećajte vidljivost miša tako što ćete promeniti boju i veličinu pokazivača miša. Izaberite dugme „Start“

  Ikona Windows logotipa
  , a zatim izaberite Postavke > Lakši pristup > Miš .

 • Možete da vidite gde se miš pomera na ekranu tako što ćete dodati tragove pokazivača. Izaberite dugme „Start“

  Ikona Windows logotipa
  , a zatim izaberite Postavke > Uređaji > Miš i tabla osetljiva na dodir > Dodatne opcije miša. U prozoru Svojstva miša izaberite karticu Opcije pokazivača, a zatim Prikaži tragove pokazivača.

 • Takođe može da podesite Windows tako da prikazuje vizuelne povratne informacije kada dodirnete ekran. Izaberite dugme „Start“

  Ikona Windows logotipa
  , a zatim izaberite stavke Postavke > Lakši pristup > Druge opcije i nakon toga izaberite preklopnik Prikaži vizuelne povratne informacije kada dodirnem ekran.

Uvećavanje prikaza ekrana

Lupa uvećava deo ekrana ili čitav ekran tako da možete jasnije da vidite reči i slike. To uključuje nekoliko različitih postavki koje će vam pomoći da zadovoljite svoje potrebe.

Da biste brzo otvorili lupu, pritisnite taster sa Windows logotipom

Ikona Windows logotipa
+ Plus (+). Dok je aktivna, koristite taster sa Windows logotipom
Ikona Windows logotipa
+ Plus (+) ili taster sa Windows logotipom
Ikona Windows logotipa
+ Minus (-) za uvećanje ili umanjenje uvećanog prozora.

Da biste saznali više o lupi, pogledajte Korišćenje lupe za pregled stavki na ekranu.

Korišćenje funkcije „Narator“ za čitanje sa ekrana

Narator je ugrađeni čitač ekrana koji naglas čita tekst sa ekrana i opisuje događaje kao što su obaveštenja ili zakazane obaveze iz kalendara, tako da možete da koristite računar bez obzira na to da li slabo vidite ili ste slepi. Da biste pokrenuli ili zaustavili funkciju „Narator“, pritisnite taster sa Windows logotipom

Ikona Windows logotipa
+ Enter.

Više informacija o tome kako da koristite narator potražite u članku Slušanje teksta koji narator čita naglas.

Svojstva

ID članka: 27928 - Poslednji pregled: 13.10.2016. - Verzija: 9

Povratne informacije