Podesite Windows tako da ga lakše čujete

Ako ne možete dobro da čujete računar, Windows može da vam pomogne. Vizuelna obaveštenja vam omogućavaju da umesto zvukova dobijete vizuelna upozorenja za sistemske događaje, kao što su nove poruke e-pošte koje pristižu. Ugrađene opcije za skrivene titlove vam omogućavaju da postavite željene opcije za način na koji će titlovi izgledati kada se uključe u aplikaciji.

Korišćenje vizuelnih alternativa za zvukove

Ako ne možete dobro da čujete zvučna upozorenja, možete umesto toga da se prebacite na vizuelna upozorenja. Izaberite dugme „Start“

Ikona Windows logotipa
, a zatim izaberite Postavke > Lakši pristup > Druge opcije . U okviru Vizuelna obaveštenja za zvuk odaberite željeni vizuelni odgovor. Možete da odaberete opciju kojom će aktivni prozor, aktivna naslovna traka ili čitav ekran treperiti kada pristigne obaveštenje, a ne da oslanjate samo na zvuk.

Podesite odlaganje obaveštenja

Po podrazumevanoj vrednosti, Windows obaveštenja nestaju pet sekundi nakon što se pojave. Ako želite da imate više vremena za njihovo čitanje, produžite vreme prikaza obaveštenja. Izaberite dugme „Start“

Ikona Windows logotipa
, a zatim izaberite Postavke > Lakši pristup > Druge opcije . U okviru Prikaži obaveštenja za odaberite željeno vreme, a to može biti najviše pet minuta.

Skriveno titlovanje

Windows nudi mnoge opcije za prilagođavanje stvari kao što su boje, veličina i pozadina skrivenih titlova. Izaberite dugme „Start“

Ikona Windows logotipa
, a zatim izaberite Postavke > Lakši pristup > Skriveni titlovi , i odaberite način na koji želite da se titlovi prikažu dok gledate film ili TV emisiju.

Svojstva

ID članka: 27933 - Poslednji pregled: 08.09.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)