Olakšajte korišćenje ulaznih uređaja

Postoje različiti načini na koje možete da olakšate korišćenje miša i tastature ako imate privremene ili stalne probleme sa mobilnošću.

Pojednostavite korišćenje miša

Ako vam je potrebna pomoć oko praćenja pokazivača miša, ili imate poteškoća prilikom korišćenja miša, dostupne su vam prilagođene postavke. Da biste ih videli, izaberite dugme „Start“

Ikona Windows logotipa
, a zatim izaberite Postavke > Lakši pristup > Miš . U opcije spadaju:

  • Povećajte vidljivost miša tako što ćete promeniti boju i veličinu pokazivača miša.

  • Kontrolišite pomeranje pokazivača miša preko numeričke tastature koristeći tastere miša.

Pojednostavite korišćenje tastature

Ako imate poteškoća ili vam nije udobno kada koristite tastaturu, kliknite na taster Start

Ikona Windows logotipa
, a zatim izaberite Postavke > Lakši pristup > Tastatura da biste istražili sledeće opcije:

  • Ako imate problema, pa ne možete istovremeno da pritisnete dva tastera, možete da se poslužite lepljivim tasterima. Lepljivi tasteri vam omogućavaju da pritisnete komande koje zahtevaju više tastera (kao što su Ctrl + S) tako što ćete pritiskati jedan po jedan taster.

  • Podesite osetljivost tastature pomoću tastera filtera, tako da se zanemare kratki ili uzastopni pritisci na tastere.

  • Umesto da se oslanjate na fizičku tastaturu, možete da koristite tastaturu na ekranu. Možete da izaberete tastere pomoću miša ili drugog pokazivačkog uređaja (kao što je palica za igru) ili da pritiskanjem jednog preklopnika prođete kroz tastere na ekranu.

Svojstva

ID članka: 27936 - Poslednji pregled: 08.09.2016. - Verzija: 5

Povratne informacije