Šta je novo u programu Windows zaštitnik

Imate ispravku za Windows 10 povodom godišnjice i želite da iskoristite najnovije funkcije u programu Windows zaštitnik da biste zaštitili svoj računar? Ovde ćete videti poslednje vesti i informacija o programu Windows zaštitnik.

Ažurirali smo zaštitu

Unapredili smo zaštitu zasnovanu na tehnologiji oblaka i funkciju automatskog prosleđivanja uzoraka koje su deo ispravke za Windows 10 povodom godišnjice tako da se Windows zaštitnik može brže da odgovori na nove pretnje. U najvećem broju slučajeva, Windows zaštitnik koristi zaštitu zasnovanu na tehnologiji oblaka kako bi otkrio i blokirao pretnje istog trenutka kada ih otkrije. U pojedinim slučajevima, Windows zaštitnik će koristiti oblak kako bi analizirao sumnjivi program. Ova analiza pomaže da Windows zaštitnik upozna nove pretnje, tako da može da odgovori zaštitom mnogo brže nego u prethodnim verzijama OS Windows.

Kako da znam da li sam zaštićen/a?

Pokretanjem programa Windows zaštitnik u kome su uključeni zaštita zasnovana na tehnologiji oblaka i automatsko prosleđivanje uzoraka, možete da budete sigurni da imate veoma najviši nivo zaštite od najnovije pretnji. To je to! 

Ispravke za postavke programa Windows zaštitnik

Zahvaljujući vašim povratnim informacijama, uneli smo neke promene u postavke programa Windows zaštitnik da bismo vam olakšali zaštitu računara koliko je god moguće.

Skeniranje van mreže 

Pokrenite skeniranje van mreže da biste pronašli i uklonili malver koji nije moguće pronaći tokom običnog skeniranja. Samo izaberite stavku Skeniranje van mreže u postavkama programa Windows zaštitnik.

Poboljšana obaveštenja

Koristite poboljšana obaveštenja da biste kontrolisali obaveštenja koja dobijate. Ako je ova opcija isključena, dobijaćete kritična obaveštenja kada neka pretnja bude otkrivena. Ako je uključena, dobijaćete kritična obaveštenja , kao i dodatna obaveštenja za stavke kao što su završeno skeniranje i nedavne aktivnosti programa Windows zaštitnik.

Postali smo informativniji

Da bismo vam pomogli da bolje razumete šta uključujete ili isključujete, pojasnili smo opise pojedinih postavki, uključujući zaštitu zasnovanu na tehnologiji oblaku i automatsko prosleđivanje uzoraka. Onima koji rade na računarima u nekoj organizaciji, pojasnili smo koje opcije možete sami da kontrolišete, a koje ne možete.

Svojstva

ID članka: 29276 - Poslednji pregled: 30.08.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije