Prilagođavanje sistemske trake poslova na traci zadataka

Sistemska traka poslova se nalazi na desnom kraju trake zadataka. Ona sadrži određene ikone koje najčešće birate mišem ili dodirom, kao što su baterija, Wi-Fi, jačina zvuka, sat i kalendar i centar aktivnosti. Ova traka prikazuje statuse i obaveštenja o stvarima kao što su dolazna e-pošta, ažuriranja i mrežno povezivanje. Možete da odaberete koje ikone i obaveštenja se prikazuju ovde, pa čak i da sakrijete neka od njih.

Promena načina na koji se ikone i obaveštenja pojavljuju

Obaveštenje na traci zadataka
 

  1. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša u prazan prostor na traci zadataka, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Postavke i odaberite sistemsku traku poslova.
  2. U okviru sistemske trake poslova:
      • Izaberite ikone koje će se pojaviti na traci zadataka. Izaberite ikone koje ne želite da vidite na traci zadataka. Jednostavno ćemo ih ukloniti premeštanjem u oblast sa viškom ikona.
      • Uključite ili isključite sistemske ikone. Odaberite ikone koje ne želite da vidite u ovoj oblasti.

Skrivanje ikone na sistemskoj traci poslova

Skrivena oblast na traci zadataka
 

U sistemskoj traci poslova pritisnite ikonu koju želite da sakrijete ili kliknite na nju, pa je zatim premestite u oblast sa viškom ikona.

Prikazivanje skrivenih ikona

Dodirnite ili izaberite strelicu Prikaži skrivene ikone pored sistemske trake poslova. 

Svojstva

ID članka: 30031 - Poslednji pregled: 30.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)