Promena postavki trake zadataka za više ekrana

Ako koristite više ekrana (na primer, ako imate više monitora), možete da odaberete da li želite da se traka zadataka prikazuje na svim ekranima, kao i da odredite redosled dugmadi na trakama zadataka.

Prikazivanje trake zadataka na svim ekranima

 1. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša u prazan prostor na traci zadataka, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Postavke.
 2. Uverite se da je u odeljku Više ekrana uključena opcija Prikaži traku zadataka na svim ekranima.
Da biste izabrali kako se dugmad na traci zadataka prikazuje na više ekrana:

 1. Pritisnite i držite ili kliknite desnim tasterom miša u prazan prostor na traci zadataka, a zatim dodirnite ili mišem izaberite stavku Postavke.
 2. U odeljku Više ekrana izaberite željenu opciju u okviru Prikaži dugmad na traci zadataka na listi, pa zatim dodirnite ili izaberite dugme U redu.
   • Sve trake zadataka. Dugmad na traci zadataka za sve otvorene prozore dupliraće se na trakama zadataka na svim ekranima.
   • Glavna traka zadataka i traka zadataka na kojoj je otvoren prozor. Dugme na traci zadataka će se prikazati na glavnom monitoru, kao i na traci zadataka na ekranu na kom je prozor otvoren.
   • Traka zadataka na kojoj je otvoren prozor. Dugme na traci zadataka će se prikazati samo na ekranu na kom je otvoren prozor. Nijedno dugme se ne duplira na ostale trake zadataka.


Svojstva

ID članka: 30056 - Poslednji pregled: 30.09.2016. - Verzija: 1

Povratne informacije