Funkcije pristupačnosti u pregledaču Microsoft Edge

Primenjuje se na: Edge for WindowsEdge for MacWindows 10

Microsoft Edge za Windows


 

novi Microsoft Edge 

 dolazi sa ugrađenim funkcijama za pristupačnost koje vam pomažu da prilagodite pregledanje veba svojim potrebama.

Uvećavanje teksta

U pregledaču Microsoft Edge odaberite Postavke i dodatne opcije , a zatim odaberite Uvećaj , Umanji,  ili Preko celog ekrana . Možete i da koristite sledeće tasterske prečice:

 Pritisnite ovo  Da biste uradili sledeće
 Ctrl + znak plus (+)  Uvećanje (25%)
 Ctrl + znak minus (-)  Umanjenje (25%)
 Ctrl + nula (0)  Uspostavljanje početnih vrednosti zumiranja na 100%
 Ctrl + pomeranje točkića miša nagore  Uvećavanje
 Ctrl + pomeranje točkića miša nadole  Umanjivanje
 F11

Prebacivanje između celog ekrana i izlaska iz celog ekrana

 

Omogućavanje čitanja sadržaja sa veba naglas

Microsoft Edge može da čita naglas vesti, sportske priče i druge veb stranice. Na otvorenoj veb stranici, desnim tasterom miša kliknite na ili pritisnite i držite bilo koje mesto na stranici, a zatim izaberite opciju Čitanje naglas  . Možete da izaberete i Postavke i dodatne opcije  , a zatim Čitanje naglas.

Prijatniji doživljaj čitanja

Sveobuhvatni čitač u pregledaču Microsoft Edge omogućava čist, jednostavan izgled uz manje ometanja. Temu i veličinu fonta možete da promenite na način koji vam najbolje odgovara.

 1. U pregledaču Microsoft Edge dođite do stranice koju želite da pročitate.
 2. Na traci adresa izaberite Otvorite sveobuhvatni čitač (ovaj prikaz je dostupan samo na određenim veb stranicama).
 3. U odeljku Preferencije teksta izaberite veličinu teksta i promenite temu stranice na Svetlo, Sepija, Sivo ili Tamno.

Surfujte vebom pomoću tastature

Pritisnite taster F6 da biste naizmenično birali elemente kao što su, na primer:

 • Traka kartica
 • Traka adresa i traka za pretragu
 • Traka favorita (ako je dostupna)
 • Sadržaj veb stranice
 • Traka preuzimanja (ako je dostupna)

Pritisnite taster F7 da biste koristili karet pregledanje. Ovo vam omogućava da izaberete tekst i krećete se na veb stranici pomoću tastera Home, End, Page Up, Page Down i tastera sa strelicama na tastaturi.

Pritisnite Shift + F10  za otvaranje kontekstualnog menija za stavku koja je trenutno u fokusu.

Pritisnite taster Tab za kretanje unapred ili kombinaciju tastera Shift + Tab za kretanje unazad kroz elemente na ekranu kao što su:

 • Veze u obliku teksta ili slika
 • Polja za tekst na veb obrascima
 • Pristupne tačke na mapama slika
 • Traka adresa
 • HTML okviri
 • Kartice (kada pređete na karticu, između kartica se možete pomerati pomoću tastera sa strelicama)
   

Pogledajte dodatne tasterske prečice za Microsoft Edge

Koristite visoki kontrast za bolju čitljivost

Da biste uključili režim visokog kontrasta, na tastaturi pritisnite kombinaciju tastera levi Alt + levi Shift + Print Screen . Ili možete da otvorite meni Start  > Postavke > Lakši pristup  > Visoki kontrast. U odeljku Korišćenje visokog kontrasta postavite preklopnik Uključi visoki kontrast na Uključeno. Odaberite temu, izaberite temu visokog kontrasta, a zatim izaberite Primeni.

Microsoft Edge za Mac


Uvećavanje na veb stranici

U pregledaču Microsoft Edge izaberite Postavke i dodatne opcije , a zatim izaberite Uvećaj , Umanji,  ili Preko celog ekrana . Možete i da koristite sledeće tasterske prečice:

 Pritisnite ovo  Da biste uradili sledeće
Command + plus (+)  Uvećanje (25%)
Command + minus (-)  Umanjenje (25%)
Command + 0  Uspostavljanje početnih vrednosti zumiranja na 100%
Ctrl + Command + F Prebacivanje između celog ekrana i izlaska iz celog ekrana

 

Omogućavanje čitanja sadržaja sa veba naglas

Microsoft Edge može da vam čita naglas novosti, sportske priče i druge veb stranice. Na otvorenoj veb stranici, desnim tasterom miša kliknite na ili pritisnite i držite bilo koje mesto na stranici, a zatim izaberite opciju Čitanje naglas  . Možete da izaberete i Postavke i dodatne opcije  , a zatim Čitanje naglas.

Prijatniji doživljaj čitanja

Sveobuhvatni čitač u pregledaču Microsoft Edge omogućava čist, jednostavan izgled uz manje ometanja. Temu i veličinu fonta možete da promenite na način koji vam najbolje odgovara.

 1. U pregledaču Microsoft Edge dođite do stranice koju želite da pročitate.
 2. Na traci adresa izaberite Otvorite sveobuhvatni čitač (ovaj prikaz je dostupan samo na određenim veb stranicama).
 3. U odeljku Preferencije teksta izaberite veličinu teksta i promenite temu stranice na Svetlo, Sepija, Sivo ili Tamno.

Surfujte vebom pomoću tastature

Da biste koristili tastaturu za surfovanje vebom, morate da podesite Preferencije sistema na Mac računaru.

Pritisnite taster Tab za kretanje unapred ili kombinaciju tastera Shift + Tab za kretanje unazad kroz elemente na ekranu kao što su:

 • Veze u obliku teksta ili slika
 • Polja za tekst na veb obrascima
 • Pristupne tačke na mapama slika
 • Traka adresa
 • Kartice (kada pređete na karticu, između kartica se možete pomerati pomoću tastera sa strelicama)
 • HTML okviri

Pritisnite taster F7 da biste koristili karet pregledanje. To vam omogućava odabir teksta unutar veb stranice. Možete da koristite taster Function + tastere sa strelicama za Home (levo), End (desno), Page-Up (gore) i Page Down (dole).

Pogledajte dodatne tasterske prečice za Microsoft Edge