Pratite ispravnost uređaja i performansi u programu Windows bezbednost

Primenjuje se na: Security

Da biste lakše vodili računa o bezbednosti uređaja, Windows bezbednost nadgleda da li je na uređaju došlo do bezbednosnih problema i pruža izveštaj o ispravnosti koji se prikazuje na stranici „Performanse i ispravnost uređaja“. Izveštaj o ispravnosti vas upozorava na uobičajene probleme sa sistemom i nudi preporuke za njihovo otklanjanje. Više informacija o Windows bezbednosti, uključujući i to kako da uključite ili isključite Antivirusni program Windows zaštitnika, potražite u članku Budite uvek zaštićeni sa programom Windows bezbednost.

Prikaz izveštaja o ispravnosti za uređaj u programu Windows bezbednost

  1. U polje za pretragu na traci zadataka unesite Windows bezbednost i izaberite tu opciju u rezultatima.
  2. Izaberite Performanse i ispravnost uređaja da biste prikazali izveštaj o ispravnosti. Sadržaj ovog izveštaja može da se razlikuje u zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows, uređaja, dozvola i pronađenih problema. 

Ako ispunjavate sistemske zahteve, videćete i opciju Novi početak pomoću koje možete da osvežite uređaj ponovnim instaliranjem i ažuriranjem OS Windows 10. Funkcija „Novi početak“ može da bude korisna ako uređaj ima problema sa performansama, ako je memorija puna ili ako imate previše aplikacija koje ne koristite. Pomoću funkcije „Novi početak“ možete da osvežite računar, a da ne izgubite postavke ili lične datoteke i fotografije. Funkcija „Novi početak“ može da poboljša proces pokretanja i isključivanja uređaja, iskorišćenost memorije, pregledanje, trajanje baterije i performanse aplikacija iz Microsoft Store prodavnice. Da biste proverili koju verziju operativnog sistema Windows koristite, unesite winver u polje za pretragu na traci zadataka i izaberite opciju iz rezultata.

Evo drugih opcija koje možete da isprobate pre korišćenja funkcije „Novi početak“:


Korišćenje funkcije „Novi početak“ za instaliranje čiste verzije operativnog sistema Windows 10

  1. Proverite da li ispunjavate sistemske zahteve. Da biste pristupili funkciji „Novi početak“, uređaj mora da radi pod operativnim sistemom Windows 10 Home ili Windows 10 Pro i morate da budete prijavljeni kao administrator. saznajte više o Windows 10 specifikacijamaKreiranje lokalnog korisnika ili administratorskog naloga u OS Windows 10.
  2. Prikupite sve medije za ponovnu instalaciju (kao što su CD-ovi), šifre proizvoda, informacije o licenci ili prijavljivanju ili sve drugo što vam treba za ručnu ponovnu instalaciju i ponovnu aktivaciju aplikacija ili sadržaja povezanog sa aplikacijama koji želite da i dalje koristite. Što se tiče Microsoft aplikacija, pogledajte članak Pronalaženje Microsoft preuzimanja i šifri proizvoda.
  3. (Opcionalno) Izrada rezervnih kopija datoteka. Preporučujemo ovu predostrožnosti, čak i ako funkcija „Novi početak“ ništa ne promeni kod podataka.
  4. U polje za pretragu na traci zadataka unesite Windows bezbednost i izaberite tu opciju u rezultatima.
  5. Izaberite Performanse i ispravnost uređaja.
  6. U delu Novi početak izaberite Dodatne informacije, pa izaberite Prvi koraci da biste započeli proces.

Kada funkcija „Novi početak“ završi proces, možete ponovo da instalirate sve aplikacije koje želite da koristite. Da biste videli listu uklonjenih aplikacija, na radnoj površini kliknite dvaput na ikonu Uklonjene aplikacije.