Zaštita od virusa i pretnji u Windows bezbednosti

Primenjuje se na: SecurityWindows Defender for Windows 10

Zaštita od virusa i pretnji u Windows bezbednosti pomaže vam da skenirate uređaj u potrazi za pretnjama. Takođe možete da pokrenete različite tipove skeniranja, prikažete rezultate prethodnih skeniranja u potrazi za virusima i pretnjama i preuzmete najnoviju zaštitu koju nudi Antivirusni program Windows zaštitnika.

 

Zaštita od virusa i pretnji

U oblasti „Trenutne pretnje“ imate mogućnost da:

 • Skenirate u potrazi za potencijalno štetnim pretnjama na uređaju.
 • Pregledate trenutne pretnje na uređaju.
 • Pregledate pretnje koje su smeštene u karantin pre nego što su nanele štetu.
 • Pregledate sve sadržaje koji su identifikovani kao pretnje, a čije ste pokretanje dozvolili na uređaju.
 • Pogledate vreme poslednjeg skeniranja uređaja i koliko je datoteka tom prilikom skenirano.
 • Pokrenete određeni tip skeniranja.

Pokrenite željene tipove skeniranja

Iako je Windows bezbednost uključena i automatski skenira uređaj, možete da obavite dodatno skeniranje kad god to želite.

 • Brzo skeniranje. Brinete se da ste možda uradili nešto što je dovelo sumnjivu datoteku ili virus na uređaj? Izaberite Brzo skeniranje (nazvano Skeniraj odmah u prethodnim verzijama Windows 10) da biste odmah proverili da li na uređaju postoje nedavne pretnje. Ova opcija je korisna ako ne želite da pokrenete dugotrajno potpuno skeniranje svih datoteka i fascikli. Ako treba da pokrenete neki drugi tip skeniranja, bićete obavešteni kada se skeniranje završi.
 • Opcije skeniranja. Izaberite ovu vezu (nazvana Pokreni novo napredno skeniranje u prethodnim verzijama Windows 10) da biste odabrali neku od sledećih opcija za skeniranje:
  • Potpuno skeniranje. Skenira svaku datoteku ili program koji trenutno radi na uređaju da bi se proverilo da li je neki opasan proces u toku.
  • Prilagođeno skeniranje. Skenira samo datoteke i fascikle koje izaberete.
  • Skeniranje u programu Windows zaštitnik van mreže. Koristi najnovije definicije za skeniranje uređaja u potrazi za najnovijim pretnjama. Pokrenite ovaj tip skeniranja kada sumnjate da je uređaj bio izložen malveru ili virusu ili ako želite da bezbedno skenirate uređaj, a niste povezani sa internetom.

Zaštita uređaja pomoću najnovijih definicija

Definicije su datoteke koje sadrže informacije o najnovijim pretnjama koje mogu da zaraze uređaj. Windows bezbednost koristi definicije svaki put kada se pokrene skeniranje. Microsoft automatski preuzima najnovije definicije na uređaj, ali možete i ručno da proverite da li imate najnovije definicije. Na stranici „Zaštita od virusa i pretnji“ u okviru Ispravke za zaštitu od virusa i pretnji izaberite Proveri da li postoje ispravke da biste skenirali u potrazi za najnovijim definicijama.

Upravljanje postavkama zaštite od virusa i pretnji

Koristite postavke zaštite od virusa i pretnji kada želite da prilagodite nivo zaštite, šaljete uzorke datoteka korporaciji Microsoft, izuzmete pouzdane datoteke i fascikle iz ponovnog skeniranja ili da biste privremeno isključili zaštitu.

Upravljanje zaštitom u realnom vremenu

Da li želite privremeno da zaustavite zaštitu u realnom vremenu? Koristite postavku Zaštita u realnom vremenu da biste je privremeno isključili. Međutim, zaštita u realnom vremenu će se automatski uključiti nakon nekog vremena kako bi nastavila da štiti vaš uređaj. Dok je zaštita u realnom vremenu isključena, datoteke koje otvarate ili preuzimate neće se skenirati u potrazi za pretnjama.

Pristupite zaštiti putem oblaka

Preuzmite najnovije definicije pretnji na uređaj i pristupite otkrivanju ponašanja pretnji u oblaku.

Šaljite nam datoteke koristeći automatsko prosleđivanje uzoraka

Ako ste povezani sa oblakom putem zaštite obezbeđene u oblaku, možete da šaljete sumnjive uzorke datoteka korporaciji Microsoft kako bi se utvrdilo da li su to potencijalne pretnje. Microsoft će vas obavestiti ako treba da šaljete dodatne datoteke i upozoriće vas ako zatražena datoteka sadrži lične informacije.

Zaštitite datoteke od neovlašćenog pristupa

Koristite postavku kontrolisani pristup fasciklama da biste odredili u kojim fasciklama aplikacije mogu da unesu izmene. Takođe, možete da izaberete dodatne pouzdane aplikacije koje mogu da unesu izmene u fascikle.

Kada uključite kontrolisani pristup fasciklama, podrazumevano će se zaštititi veliki broj fascikli koje najčešće koristite. To znači da nepoznate ili nepouzdane aplikacije ne mogu da pristupe sadržaju u ovim fasciklama ili da ga izmene. Kada uvrstite dodatne fascikle, one će se automatski zaštititi.

Dodavanje zaštićenih fascikli:

 1. Izaberite taster Start  > Postavke  > Ažuriranje i bezbednost  >Windows bezbednost , a zatim izaberite Zaštita od virusa i pretnji.
 2. U okviru postavki Zaštite od virusa i pretnji izaberite Upravljanje postavkama.
 3. U odeljku Kontrolisani pristup fasciklama izaberite stavku Upravljanje kontrolisanim pristupom fasciklama.
 4. U odeljku Kontrolisani pristup fasciklama izaberite stavku Zaštićene fascikle.
 5. Izaberite stavku Dodaj zaštićenu fasciklu, a zatim sledite uputstva da biste dodali fascikle.

Ako se prikaže poruka Aplikacija je blokirana kada pokušate da koristite poznatu aplikaciju, možete jednostavno da je deblokirate. Evo postupka:

 1. Zabeležite ili zapamtite putanju blokirane aplikacije.
 2. Izaberite poruku, a zatim i stavku Dodaj dozvoljenu aplikaciju.
 3. Potražite program kom želite da dozvolite pristup.

Saznajte više o korišćenju funkcije kontrolisanog pristupa fasciklama

Izuzimanje stavki iz skenera virusa

Možda ćete nekada želeti da izuzmete određene datoteke, fascikle, tipove datoteka ili procese iz skeniranja, naročito ako su ovo pouzdane stavke i sigurni ste da nema potrebe da se skeniraju.