Budite uvek zaštićeni sa programom Windows bezbednost

Primenjuje se na: SecurityWindows 10

Windows 10 sadrži funkciju Windows bezbednost, koja obezbeđuje najnovije ispravke za antivirusnu zaštitu. Vaš uređaj će biti aktivno zaštićen od trenutka kada pokrenete Windows 10. Windows bezbednost stalno skenira prisustvo malvera (zlonamernog softvera), virusa i bezbednosnih pretnji. Pored zaštite u realnom vremenu, ispravke se preuzimaju automatski kako bi vaš uređaj bio bezbedan i zaštićen od pretnji.

Centar za bezbednost Windows zaštitnika

Određene funkcije će biti nešto drugačije ako koristite Windows 10 u S režimu. Pošto u ovom režimu važe stroži bezbednosni zahtevi, oblast Zaštita od virusa i pretnji sadrži manje opcija. Ali ne brinite – ugrađena bezbednost u ovom režimu automatski sprečava pokretanje virusa i drugih pretnji na vašem uređaju i automatski ćate dobijati bezbednosne ispravke. Dodatne informacije potražite u odeljku Najčešća pitanje o operativnom sistemu Windows 10 u S režimu.

Važne bezbednosne informacije


Razumevanje i prilagođavanje funkcija Windows bezbednosti


Windows bezbednost vas obaveštava o antivirusnoj zaštiti tako što prikazuje sledeće situacije:

 • Kada je uređaj poslednji put skeniran u potrazi za pretnjama.
 • Kada su definicije poslednji put ažurirane. Definicije su datoteke koje Windows bezbednost koristi prilikom zaštite uređaja od najnovijih pretnji.
 • Kada je obavljeno skeniranje performansi i ispravnosti uređaja. Ovo skeniranje obezbeđuje efikasniji rad vašeg uređaja.

Možete da prilagodite način zaštite uređaja pomoću ovih funkcija Windows bezbednosti. Da biste im pristupili, izaberite taster Start , zatim izaberite Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows bezbednost . Zatim izaberite funkciju koju želite da proučite.

 • Zaštita od virusa i pretnji. Pratite pretnje na uređaju, pokrenite skeniranje i preuzmite ispravke da biste pomogli u otkrivanju najnovijih pretnji. (Neke od ovih opcija nisu dostupne ako koristite Windows 10 u S režimu.)
 • Zaštita naloga. Pristupite opcijama prijavljivanja i postavkama naloga, uključujući Windows Hello i dinamičko zaključavanje.
 • Zaštitni zid i mrežna zaštita. Upravljate postavkama za zaštitni zid i nadgledajte šta se dešava sa mrežama i internet vezama.
 • Kontrola aplikacija i pregledača. Ažurirajte postavke za SmartScreen filter Windows zaštitnika da biste zaštitili uređaj od potencijalno opasnih aplikacija, datoteka, lokacija i preuzimanja. Imaćete zaštitu od zloupotreba i možete da prilagodite postavke zaštite za vaše uređaje.
 • Bezbednost uređaja. Pregledajte ugrađene bezbednosne opcije koje pomažu u zaštiti uređaja od napada zlonamernog softvera.
 • Performanse i ispravnost uređaja. Pregledajte statusne informacije o ispravnosti performansi uređaja i održite čistoću i ažuriranje uređaja uz najnoviju verziju operativnog sistema Windows 10.
 • Opcije porodičnih funkcija. Vodite računa o aktivnostima dece na mreži i o uređajima u vašem domaćinstvu.

Ikone statusa označavaju nivo bezbednosti:

 • Zelena boja znači da je vaš uređaj adekvatno zaštićen i ne preporučuju se nikakve radnje.
 • Žuta znači da postoje bezbednosne preporuke za vas.
 • Crvena je upozorenje, što znači da vi morate odmah da obratite pažnju na nešto.

Ručno pokretanje skeniranja


Kada ste zabrinuti zbog rizika određenih datoteka ili fascikli, možete da kliknite desnim tasterom miša na datoteku ili fasciklu u Istraživaču datoteka, a zatim izaberite Skeniraj pomoću Windows zaštitnika.

Ako sumnjate da na vašem uređaju postoji malver ili virus, trebalo bi da odmah pokrenete brzo skeniranje. Ovo je mnogo brže od pokretanja punog skeniranja svih datoteke i fascikli.

Pokretanje brzog skeniranja u Windows bezbednosti

 1. Izaberite taster Start , a zatim Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows bezbednost > Zaštita od virusa i pretnji.
 2. U odeljku Trenutne pretnje izaberite Brzo skeniranje (ili, u starijim verzijama OS Windows 10, u odeljku Istorija pretnji izaberite Skeniraj odmah).

Ako ne vidite nikakve hitne probleme, možda želite da detaljnije proverite uređaj.

Pokretanje naprednog skeniranja u Windows bezbednosti

 1. Izaberite taster Start , a zatim Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows bezbednost > Zaštita od virusa i pretnji.
 2. U odeljku Trenutne pretnje izaberite Opcije skeniranja (ili, u starijim verzijama OS Windows 10, u odeljku Istorija pretnji izaberite Pokreni novo napredno skeniranje).
 3. Izaberite jednu od opcija skeniranja:
  • Potpuno skeniranje (provera datoteka i programa koji su trenutno pokrenuti na uređaju)
  • Prilagođeno skeniranje (skeniranje određenih datoteka ili fascikli)
  • Skeniranje Windows zaštitnika van mreže (pokrenite ovo skeniranje ako sumnjate da je uređaj zaražen ili da može biti zaražen virusima ili malverom). Saznajte više o programu Windows zaštitnik van mreže
 4. Izaberite Skeniraj odmah.

Saznajte više o pokretanju naprednog skeniranja

Isplanirajte vreme skeniranja


Iako Windows bezbednost redovno skenira uređaj kako bi ga zaštitio, takođe možete da podesite vreme i učestalost skeniranja.

Planiranje skeniranja

 1. Izaberite taster Start , unesite planiranje zadataka u polje Pretraga , a zatim u spisku rezultata izaberite Planiranje zadataka.
 2. U levom oknu izaberite strelicu (>) pored stavke Biblioteka planera zadataka da biste je proširili i ponovite za Microsoft > Windows, a zatim se pomerite nadole i izaberite fasciklu Windows zaštitnik.
 3. U gornjem srednjem oknu izaberite stavku Planirano skeniranje Windows zaštitnika. (Postavite pokazivač na odabrane opcije da biste videli pune nazive.)
 4. U oknu Radnje zdesna pomerajte se nadole, a zatim izaberite Svojstva.
 5. U prozoru koji se otvara izaberite karticu Okidači, a zatim izaberite stavku Novo.
 6. Podesite željeno vreme i učestalost, a zatim izaberite U redu.
 7. Pregledajte raspored i izaberite u redu.

Uključivanje ili isključivanje zaštite u realnom vremenu u Antivirusnom programu Windows zaštitnika


Ponekad ćete možda morati da nakratko zaustavite rad zaštite u realnom vremenu. Dok je zaštita u realnom vremenu isključena, datoteke koje otvarate ili preuzimate neće se skenirati u potrazi za pretnjama. Međutim, zaštita u realnom vremenu će se uskoro automatski ponovo uključiti kako bi se nastavila zaštita uređaja.

Privremeno isključivanje zaštite u realnom vremenu

 1. Izaberite taster Start , a zatim Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Windows bezbednost > Zaštita od virusa i pretnji > Upravljanje postavkama. (U ranijim verzijama OS Windows 10, izaberite stavku Zaštita od virusa i pretnji > Postavke zaštite od virusa i pretnji.)
 2. Prebacite preklopnik Zaštita u realnom vremenu na postavku Isključeno i odaberite Da za potvrdu.