Uklonite zaštitu sa poslovnih datoteka

Primenjuje se na: Windows 10

  • Ako vaša organizacija koristi funkciju Windows Information Protection, poslovne datoteke i interne veb lokacije su šifrovane kako bi se zaštitile od zloupotrebe. Ova zaštita šifruje podatke u datotekama tako da samo vi ili neko drugi u vašoj organizaciji može da im pristupi.

  • Postoji nekoliko načina na osnovu kojih možete lako da prepoznate poslovne sadržaje. U istraživaču datoteka u koloni „Vlasništvo nad datotekom“ videćete contoso.com, a „contoso“ se odnosi na ime vaše organizacije. Takođe, na internim lokacijama u programu Microsoft Edge, videćete simbol aktovke u gornjem desnom uglu stranice.

  • Dešavaće se da nećete moći da otvorite šifrovanu datoteku u određenim aplikacijama, jer tom aplikacijom ne upravlja vaša organizacija.

  • Neke organizacije omogućavaju korisnicima da ručno promene tip vlasništva nad datotekama iz „Posao“ u „Lično“. Da biste promenili poslovnu datoteku u ličnu, pritisnite i držite tu datoteku (ili kliknite desnim tasterom miša na nju) i izaberite stavke Vlasništvo nad datotekom > Lično.  Na isti način možete da promenite lične datoteke u poslovne tako što ćete izabrati stavke Vlasništvo nad datotekom > Posao