Skeniranje stavke pomoću programa Windows bezbednost

Primenjuje se na: SecurityWindows 10

Windows bezbednost (ili Centar za bezbednost Windows zaštitnika u prethodnim verzijama OS Windows 10) omogućava vam da skenirate određene datoteke i fascikle kako biste bili sigurni da su bezbedne. Ako se otkrije neka pretnja, odmah ćete biti obavešteni o tome.

  • Za skeniranje određenih datoteka ili fascikli kliknite desnim tasterom miša na njih, a zatim izaberite Skeniranje pomoću Windows zaštitnika. Možete i da izaberete stavke Start  > Postavke  > Ažuriranje i bezbednost  > Windows bezbednost > Zaštita od virusa i pretnji > Opcije skeniranja (ili Pokreni novo napredno skeniranje u prethodnim verzijama OS Windows 10) > Prilagođeno skeniranje > Skeniraj odmah, pa izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da skenirate.
  • Da biste uključili Antivirusni program Windows zaštitnika u okviru Windows bezbednosti, izaberite stavke Start  > Postavke  > Ažuriranje i bezbednost  > Windows bezbednost > Zaštita od virusa i pretnji. Zatim izaberite Upravljanje postavkama (ili Postavke zaštite od virusa i pretnji u prethodnim verzijama OS Windows 10) i prebacite Zaštita u realnom vremenu na Uključeno. Antivirusni program Windows zaštitnika će se tada automatski uključiti. Ako koristite Windows 10 za preduzeća, uključite Antivirusni program Windows zaštitnika tako što ćete deinstalirati sve postojeće antivirusne programe.