Promena matične stranice pregledača

Primenjuje se na: Microsoft EdgeWindows 10

Microsoft Edge

 • Evo kako da promenite matičnu stranicu u pregledaču Microsoft Edge :
  • Otvorite Microsoft Edge, pa izaberite Postavke i dodatne opcije  > Postavke .
  • Izaberite stavku Izgled.

  • Uključite dugme Prikaži matičnu stranicu.

  • Možete odabrati Stranica nove kartice ili izaberite Unesite URL za stranicu koju želite da koristite kao matičnu stranicu.

 • Napomena: Ova tema se odnosi na novi Microsoft Edge . Pronalaženje pomoći za zastarelu verziju pregledača Microsoft Edge .

Internet Explorer 11

 • U gornjem uglu programa Internet Explorer, izaberite dugme Alatke , a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 • Na kartici Opšte u okviru odeljka Matična stranica ukucajte URL adresu lokacije koju želite da podesite kao matičnu stranicu. Možete da dodate više URL adresa. Ili, da biste dodali lokaciju koju trenutno prikazujete, izaberite opciju Koristi trenutnu lokaciju. Ako želite da dodate više URL adresa, unesite svaku od njih u novom redu.
 • Izaberite stavku Primeni, a zatim izaberite stavku U redu.

Google Chrome

 • Otvorite Google Chrome, a zatim izaberite tri vertikalne tačke pored ikone profila.
 • Izaberite Postavke, a zatim u okviru Izgled prebacite preklopnik Prikaži dugme za matičnu stranicu na uključeno.
 • Odaberite opciju koju biste želeli da koristite: Stranica „Nova kartica” ili Unesite prilagođenu veb adresu.

Firefox

 • Otvorite Firefox, a zatim izaberite tri horizontalne crte pored ikone profila.
 • Kliknite na ikonu Opcije, a zatim izaberite ikonu Početna stranica.
 • U okviru Novi prozori i kartice izaberite padajuću listu pored stavke Početna stranica i novi prozori.
 • Odaberite opciju koju želite: Firefox početna stranica (podrazumevano), Prilagođene URL adrese ili Prazna stranica.

Safari

 • Otvorite Safari, zatim odaberite Safari > Željene postavke, a zatim Opšte.
 • U polje Matična stranica unesite adresu veb stranice. Da biste samo koristili veb stranicu koja je trenutno prikazana, izaberite Postavi na trenutnu stranicu.
 • Odaberite kada se prikazuje matična stranica.
  • Otvorite novi prozor zajedno sa matičnom stranicom: Izaberite Novi prozor se otvara sa u iskačućem meniju, a zatim odaberite stavku Matična stranica.
  • Otvorite nove kartice zajedno sa matičnom stranicom: Izaberite Nove kartice se otvaraju sa u iskačućem meniju, a zatim odaberite stavku Matična stranica.