Ažuriranje potpisa za Windows bezbednost

Primenjuje se na: SecurityWindows 10

Da biste ažurirali potpis u programu Windows bezbednost (ili Centar za bezbednost Windows zaštitnika u ranijim verzijama OS Windows 10):

  • Izaberite stavke Start  > Postavke  > Ažuriranje i bezbednost  > Windows bezbednost > Zaštita od virusa i pretnji.
  • Izaberite Proveri da li postoje ispravke (ili Ispravke za zaštitu od virusa i pretnji u prethodnim verzijama OS Windows 10).
  • U okviru Definicije pretnji izaberite Proveri da li postoje ispravke.
  • Ako Windows bezbednost pronađe nov potpis, preuzeće ga i instalirati.
  • Ažuriranje se završava novim potpisom. Imajte u vidu sledeće.

    • Napomena: ako dobijete poruku o grešci pri pokušaju da preuzmete ili ažurirate potpis, možete da čekate najmanje jedan sat i pokušate ponovo ili ručno ažurirajte potpise.

    • Takođe, uverite se da je veličina potpisa koji želite da preuzmete najmanje 50 MB kako biste bili sigurni da ćete dobiti kompletnu datoteku potpisa.