Dodavanje ili uklanjanje dodataka, proširenja i traka sa alatkama iz pregledača

Primenjuje se na: Windows 10Microsoft Edge

Microsoft Edge

 • Da biste pronašli proširenje i dodali ga u Microsoft Edge
  • Otvorite Microsoft Edge  i izaberite Postavke i još mnogo toga  > ProširenjaPrikazuje se lista predloženih proširenja. 
  • Pomerite se nadole i izaberite Istraži dodatna proširenja da biste potražili dodatna proširenja u prodavnici Microsoft Store.
  • Potražite željeno proširenje u prodavnici Microsoft Store. Kada ga pronađete, izaberite Preuzmi da biste ga instalirali na uređaju.
  • Kada instalacija bude gotova, vratite se u Microsoft Edge .
  • Pročitajte obaveštenje o tome kakve mogućnosti ima proširenje, a zatim izaberite Uključi.
 • Da biste uklonili proširenje iz pregledača Microsoft Edge
  • Otvorite Microsoft Edge  i izaberite Postavke i još mnogo toga  > Proširenja.
  • Drižite iznad proširenja koje želite da uklonite o izaberite stavku Deinstaliraj.

Google Chrome

 • Da biste dodali proširenje i koristili ga u pregledaču u Google Chrome
  • Otvorite Chrome veb prodavnicu i u meniju izaberite Aplikacije ili Proširenja.
  • Pregledajte ili potražite ono što biste želeli da dodate.
  • Kada pronađete aplikaciju ili proširenje koje želite da dodate, izaberite stavku Dodaj u Chrome.
  • Ako dodajete proširenje, pregledajte tipove podataka kojima će proširenje moći da pristupi, a zatim izaberite stavku Dodaj proširenje.
  • Vaše aplikacije će se prikazati na tabli za pokretanje a proširenja u pregledaču Chrome kao dugmad na traci sa alatkama.
 • Da biste uklonili proširenje iz pregledača Google Chrome
  • Otvorite Chrome, a zatim izaberite tri vertikalne tačke pored ikone profila.
  • Izaberite stavku Više alatki > Proširenja.
  • Pored proširenja koje želite da uklonite izaberite Ukloni.
  • Da biste potvrdili, izaberite Ukloni.
  • Da biste uklonili oznaku koja je dugme na traci sa alatkama u pregledaču, kliknite desnim tasterom miša na dugme i izaberite Ukloni iz pregledača Chrome.

Firefox

 • Da biste dodali dodatak i koristili ga u pregledaču Firefox
  • Otvorite Firefox, a zatim izaberite tri horizontalne crte pored ikone profila.
  • Izaberite Dodaci, a zatim izaberite Preuzmi dodatke.
  • Da biste instalirali aktualan dodatak, kliknite na plavo dugme +Instaliraj temu ili + Dodaj u Firefox, u zavisnosti od tipa dodatka.
  • Pronađite druge dodatke tako što ćete izabrati dugme Pronađi više dodataka.
 • Da biste uklonili dodatak iz pregledača Firefox
  • Otvorite Firefox, a zatim izaberite tri horizontalne crte pored ikone profila.
  • Izaberite Dodaci, a zatim odaberite Proširenja, Teme ili Dodatne komponente.
  • Pronađite stavku koju želite da uklonite, a zatim izaberite tri horizontalne tačke i odaberite Ukloni.

Safari

 • Da biste dodali i instalirali proširenja u pregledaču Safari
  • Otvorite Safari, a zatim odaberite Safari > Safari proširenja.
  • Ako koristite Safari 12, prodavnica AppStore se otvara na stranici „Safari proširenja“.
  • Ako koristite stariju verziju pregledača Safari, on otvara veb stranicu „Galerija Safari proširenja“.
 • Da biste isključili ili deinstalirali proširenja u pregledaču Safari
  • Otvorite Safari, a zatim odaberite Safari > Željene postavke > Proširenja
  • Svako proširenje možete da omogućite ili onemogućite u polju za potvrdu.
  • Ako ne možete da utvrdite šta proširenje radi, ili ne očekujete da ćete ga ponovo koristiti, izaberite dugme Deinstaliraj pored tog proširenja.