Promena statusa štampača sa „van mreže“ u „na mreži“

Primenjuje se na: Windows 10

Štampač će možda biti prikazan kao da je van mreže ako ne može da komunicira sa računarom. Evo nekih koraka koje možete da isprobate kako biste ponovo uspostavili mrežnu vezu štampača.

  • Proverite da biste bili sigurni da je štampač uključen i povezan na Wi-Fi mrežu koju koristi i računar. Ugrađeni meni štampača treba da prikazuje mrežu sa kojom je štampač povezan. Ako to ne prikazuje, potražite dodatne informacije u priručniku za štampač.
  • Uverite se da štampač nije u režimu rada van mreže (opcija Korišćenje štampača van mreže). Izaberite meni Start  > Postavke  > Uređaji > Štampači i skeneri. Zatim izaberite svoj štampač > Otvori redosled. U odeljku Štampač proverite da li je izabrana opcija Korišćenje štampača van mreže.
  • Ako se ovim koracima ne uspostavi ponovo mrežna veza štampača, pročitajte članak Rešavanje problema sa štampačem van mreže.