Informacije o garancijama, proširenim planovima usluga i uslovima i odredbama za uređaj

Primenjuje se na: Nema

Pronađite informacije o standardnoj ograničenoj garanciji, Microsoft Complete proširenom planu usluga i proširenom planu servisa hardvera za preduzeća.

Izaberite zemlji gde ste kupili uređaj:

Više informacija


Izaberite nešto od sledećeg za više informacija o tome kako da dobijete tehničku podršku, servis ili Microsoft Complete proširenu garanciju za uređaj.