Dozvoljavanje blokirane aplikacije u programu Windows bezbednost

Primenjuje se na: Windows 10

Korišćenje kontrolisanog pristupa fasciklama

Kontrolisani pristup fasciklama u programu Windows bezbednost izvršava pregled aplikacija koje mogu da unesu promene vezane za datoteke u zaštićenim fasciklama. Povremeno se događa da aplikacija koja je bezbedna za korišćenje bude identifikovana kao štetna. To je zbog toga što Microsoft želi da vas zaštiti, pa ponekad za svaki slučaj ide na sigurno; međutim, to može da vas ometa u normalnom korišćenju računara. Da biste sprečili blokiranje takve aplikacije, možete da je dodate na listu bezbednih ili dozvoljenih aplikacija.

  • Izaberite stavke Start  > Postavke  > Ažuriranje i bezbednost  > Windows bezbednost > Zaštita od virusa i pretnji.
  • Na stranici Postavke zaštite od virusa i pretnji izaberite Upravljanje postavkama.
  • U odeljku Kontrolisani pristup fasciklama izaberite stavku Upravljanje kontrolisanim pristupom fasciklama.
  • Prebacite preklopnik za postavku Kontrolisani pristup fasciklama na Uključeno ili Isključeno.