Deljenje mrežnog štampača

Primenjuje se na: Windows 10

U operativnom sistemu Windows 10 možete da delite štampač sa mnogo računara na mreži. Da biste delili štampač preko računara na koji je štampač priključen (primarni računar) sa sekundarnim računarima na koje štampač nije priključen, potrebno je da podesite postavke deljenja za štampač, povežete štampač sa primarnim računarom (bilo bežičnim putem ili putem USB kabla) i uključite štampač. Takođe proverite da li je primarni računar uključen, i povezan sa štampačem i povezan na mrežu.

Deljenje štampača putem primarnog računara

Postoje dva načina za deljenje štampača: putem Postavki ili Kontrolne table.

Povezivanje deljenog štampača sa drugim računarom

Postoje dva načina za povezivanje deljenog štampača sa drugim računarom: putem Postavki ili Kontrolne table.

Podešavanje postavki deljenja

Postavke koje se koriste za deljenje uređaja često su podrazumevano uključene. Ukoliko nisu, sledite korake u ovom odeljku da biste ih uključili putem postavki ili kontrolne table.

Pronalaženje imena računara

Da biste povezali sekundarni računar sa štampačem, potrebno vam je ime primarnog računara, takođe poznato kao ime računara ili ime uređaja.