Zaštita privatnosti na internetu

Primenjuje se na: SecurityWindows 10Windows 8.1

Informacije predstavljaju valutu interneta. Vaša privatnost na internetu zavisi od mogućnosti da kontrolišete količinu ličnih podataka koje pružate i izbor osoba koje mogu da pristupe tim informacijama.

Da li su vaše informacije na internetu izložene riziku?

Kada vršite svakodnevne aktivnosti na internetu, možda otkrivate lične podatke koje drugi mogu da iskoriste kako bi narušili vašu privatnost. Ovde spadaju osetljive informacije, kao što su IP adresa, adresa e-pošte, fizička lokacija, kućna ili poslovna adresa. Na primer, za transakcije kupovine na mreži često su potrebne informacije o kreditnoj kartici i kućna adresa.

Kako vaši podaci dospevaju na internet

Preduzeća, institucije vlade i druge organizacije prikupljaju podatke u sledećim situacijama:

 • Podešavanje naloga na mreži
 • Kupovina u prodavnici na mreži
 • Prijava na takmičenje
 • Učešće u anketi
 • Preuzimanje besplatnog softvera
 • Surfovanje vebom
 • Korišćenje aplikacija na računaru ili mobilnom uređaju
 • Objavljivanje fotografija ili statusa na društvenim mrežama

Šta se dešava sa vašim podacima

Microsoft i druga odgovorna preduzeća koriste lične podatke kako bi poboljšali vaše iskustvo korišćenja njihovih proizvoda i usluga, na primer, tako što vam pomažu da obavite transakciju, pamte vaše željene opcije ili obezbeđuju personalizovani sadržaj i specijalne ponude.

Transakcije na mreži, kao što je upisivanje za uslugu ili kupovina artikala, povezuju se sa vama pomoću podataka kao što su adresa za isporuku ili broj kreditne kartice. Međutim, u većini slučajeva, preduzeća najčešće prikupljaju podatke koji vas ne identifikuju po imenu. Veb lokacije prate veb stranice koje posećujete i sadržaj na koji ste kliknuli, ali ne prate vas lično.

Pored toga, vaši lični podaci mogu biti na mreži jer ste dodali informacije u radne biografije, ćaskanja i stranice na lokacijama za društveno umrežavanje, kao što je Facebook, ili u komentare u grupama za diskusiju, kao što je Twitter.

Druge osobe su možda objavile informacije o vama. Prijatelji su možda pisali o vama ili objavili vaše fotografije ili fotografije vaše porodice. Podaci agencija vlade se mogu pretraživati. U njih spadaju fotografije vaše kuće i njena vrednost, izvod iz matične knjige rođenih i primerci vašeg potpisa. Crkvene grupe, klubovi i profesionalna udruženja mogu da otkriju vaše ime i prezime, radno mesto i istoriju donacija.

Zašto je važno da li su vaši podaci na mreži

Informacije koje su dostupne o vama na mreži su važne iz dva razloga:

 • Preduzeća i regruteri mogu da koriste ove informacije, koje sačinjavaju vašu reputaciju na mreži, kako bi procenili vašu podesnost za obavljanje određenog posla.
 • Kriminalci mogu da koriste podatke o vama na mreži kako bi vam slali phishing prevare, pokušali da vam ukradu identitet i počinili druge zločine. Možete da smanjite rizik tako što ćete slediti savete u ovom članku za zaštitu privatnosti na mreži.

Informacije na mreži se mogu pretražiti i često su trajne. Međutim, za razliku od podataka koji su odštampani na papiru, moćni internet pretraživači i alatke za objedinjavanje podataka mogu da olakšaju sakupljanje podataka kako bi se kreirao vaš kompletan profil.

Kada se podaci objave na mreži, oni suštinski ostaju tamo zauvek, a u zavisnosti od smernica za privatnost kompanije koja raspolaže podacima, njima može da pristupi bilo ko na internetu. Lokacije mogu da arhiviraju sve što ste objavili i podatke koje su prikupile o vama. Prijatelji (ili nekadašnji prijatelji) mogu da pruže informacije o vama, a te informacije mogu procuriti zbog intervencije hakera ili bezbednosnih propusta.

Saveti za deljenje informacija na mreži

Nadgledajte šta drugi objavljuju

 • Potražite svoje ime na internetu koristeći popularne pretraživače. Potražite tekst i slike. Ako pronađete osetljive informacije o sebi na veb lokaciji, potražite informacije o kontaktu na veb lokaciji i pošaljite zahtev za uklanjanje informacija.
 • Redovno nadgledajte šta druge osobe pišu o vama na blogovima i društvenim mrežama. Zamolite prijatelje da ne objavljuju vaše fotografije ili fotografije vaše porodice bez vaše dozvole. Ako ne želite da se informacije o vama ili vaše fotografije objavljuju na drugim veb lokacijama, zatražite da se uklone.
 • Na mreži Facebook i drugim društvenim mrežama uključite opciju pregleda oznaka da biste sprečili druge da bez vaše dozvole označavaju fotografije na kojima ste vi.

Zaštitite informacije