Zaštita uređaja u Windows bezbednosti

Primenjuje se na: Windows 10Security

Windows bezbednost sadrži sledeće ugrađene bezbednosne opcije koje pomažu u zaštiti uređaja od napada zlonamernog softvera.

Da biste pristupili funkcijama opisanim u nastavku, unesite upit windows bezbednost u polje za pretragu na traci zadataka, izaberite ga u rezultatima, a zatim izaberite Bezbednost uređaja.

Izolacija jezgra


Izolacija jezgra pruža dodatnu zaštitu od malvera i drugih napada tako što se procesi računara izoluju iz operativnog sistema i uređaja. Izaberite vezu Detalji o izolaciji jezgra da biste omogućili, onemogućili i promenili postavke funkcije izolacije jezgra.

Check the core isolation details

Integritet memorije

Integritet memorije je funkcija izolacije jezgra. Kada uključite postavku Integritet memorije, možete da sprečite pristup zlonamernog koda procesima visokog nivoa bezbednosti u slučaju napada.

Memory integrity details under core isolation

Bezbednosni procesor


Bezbednosni procesor omogućava dodatno šifrovanje na uređaju.

Detalji o bezbednosnom procesoru

Security processor details link

Ovde možete naći više informacija o proizvođaču bezbednosnog procesora i brojevima verzija, kao i informacije o statusu bezbednosnog procesora. Izaberite stavku Detalji o bezbednosnom procesoru, pa na stranici sa detaljima izaberite Rešavanje problema sa bezbednosnim procesorom da biste saznali dodatne informacije i opcije.

Rešavanje problema sa bezbednosnim procesorom

U nastavku su napredne opcije za rešavanje problema sa bezbednosnim procesorom. 

Poruke o grešci

Ovde se nalaze sve relevantne poruke o greškama u vezi sa bezbednosnim procesorom. Ovo je lista poruka o greškama koje se mogu pojaviti:

 • Neophodno je da ažurirate firmver za svoj bezbednosni procesor (TPM).
 • TPM je onemogućen i zahteva pažnju.
 • TPM skladište nije dostupno. Obrišite TPM.
 • Atestiranje ispravnosti uređaja nije dostupno. Obrišite TPM.
 • Atestiranje valjanosti uređaja nije podržano na ovom uređaju.
 • TPM nije kompatibilan sa firmverom i možda ne radi ispravno.
 • Nedostaje evidencija TPM merenog pokretanja. Pokušajte da ponovo pokrenete uređaj.
 • Došlo je do problema sa TPM modulom. Pokušajte da ponovo pokrenete uređaj.

Ako i dalje nailazite na probleme nakon odgovora na poruku o grešci, zatražite pomoć od proizvođača uređaja.

Brisanje TPM-a

Izaberite Obriši TPM da biste resetovali TPM na podrazumevane postavke. Obavezno kreirajte rezervnu kopiju podataka pre brisanja TPM-a.

Prikupi evidencije

Izaberite Prikupi evidencije da biste saznali dodatne informacije koje vam mogu pomoći da razumete probleme sa bezbednosnim procesorom. Evidencije će se sačuvati u fascikli na radnoj površini.

Bezbedno pokretanje sistema


Bezbedno pokretanje sistema sprečava učitavanje složenijih i opasnijih vrsti malvera, poznatih kao administratorski paketi kada pokrenete uređaj. Administratorski paketi koriste iste dozvole kao operativni sistem i pokreću se pre njega, što znači da mogu da ostanu potpuno skriveni. Administratorski paketi često pripadaju čitavom kompletu malvera koji može da premosti lokalna korisnička imena, evidentirane lozinke i unose tastaturom, prenosi privatne datoteke i snimi kriptografske podatke.

Možda ćete morati da onemogućite bezbedno pokretanje da biste pokrenuli određene grafičke kartice računara, hardver ili operativne sisteme, poput OS Linux ili starijih verzija operativnog sistema Windows. Više informacija potražite u članku Kako da onemogućite i ponovo omogućite bezbedno pokretanje.

Bezbednosna mogućnost hardvera


Pri dnu ekrana „Bezbednost uređaja“ prikazaće se jedna od sledećih poruka koja ukazuje na bezbednosne mogućnosti uređaja.

Uređaj ispunjava zahteve za standardnu bezbednost hardvera

To znači da vaš uređaj podržava integritet memorije i izolaciju jezgra i da takođe obuhvata:

 • TPM 2.0 (takođe poznat kao bezbednosni procesor)
 • Bezbedno pokretanje sistema je omogućeno
 • DEP
 • UEFI MAT

Uređaj ispunjava zahteve za unapređenu bezbednost hardvera

To znači da vaš uređaj, pored ispunjavanja svih zahteva za standardnu bezbednost hardvera, takođe ima aktiviran integritet memorije.

Uređaj premašuje zahteve za unapređenu bezbednost hardvera

To znači da vaš uređaj, pored ispunjavanja svih zahteva za unapređenu bezbednost hardvera, takođe ima uključenu zaštitu System Management Mode (SMM).

Standardna bezbednost hardvera nije podržana

To znači da vaš uređaj ne ispunjava barem jedan od zahteva standardne bezbednosti hardvera.

Više informacija o resursima za rešavanje problema


Više informacija o zaštiti od virusa i zaštitnom zidu u aplikaciji Windows bezbednost 

Windows bezbednost je ugrađena bezbednosna aplikacija koja se dobija uz Windows 10. Ona uključuje Antivirusni program za zaštitu Windows zaštitnika i Zaštitni zid Windows zaštitnika.

Resursi za rešavanje problema

 • Ako je aplikacija Windows bezbednost prikazana na pogrešnom jeziku, sledite smernice u okviru Windows jezičkih paketa da biste podesili prikaz željenog jezika. Uopšteno, Windows bezbednost koristi jezik na koji je Windows 10 podešen u okviru menija „Start“  > Postavke  > Vreme i jezik
 • Ako Windows bezbednost blokira instalaciju štampača, možete privremeno da onemogućite zaštitni zid Windows zaštitnika dok instalirate štampač na računaruDa biste to uradili, pogledajte članak Uključivanje ili isključivanje zaštitnog zida Windows zaštitnika. Kada instalirate štampač, obavezno ponovo uključite zaštitni zid.

  Ako imate bežični štampač na mreži kojem ne možete da pristupite nakon omogućavanja Windows bezbednosti, možda će biti potrebno da konfigurišete postavke zaštitnog zida Windows zaštitnika da biste omogućili pristup. Da biste pronašli pomoć za ovaj postupak, obratite se proizvođaču štampača.
 • Ako se stalno prikazuju iskačući prozori Windows bezbednosti, pogledajte članak Kako da onemogućite iskačuće prozore Windows zaštitnika u operativnom sistemu Windows 10 na lokaciji Microsoft TechNet (samo na engleskom jeziku). 

  Ako određeni iskačući prozor prouzrokuje probleme, pogledajte članak Kako da zatvorite iskačući prozor ako Microsoft Edge ne reaguje.

  Konačno, ovaj problem je možda prouzrokovao oglas sa malverom, a to može da spreči pouzdan blokator reklama. U prodavnici Microsoft Store potražite „blokator reklama“, odaberite blokator reklama, instalirajte ga i proverite da li je to otklonilo problem.
 • Ako nakon pokretanja funkcije Windows bezbednost dođe do greške bezbednosne provere jezgra, možda je problem u neispravnom ili zastarelom upravljačkom programu. Da biste ispitali i otklonili problem, pogledajte članak Ažuriranje upravljačkih programa u operativnom sistemu Windows 10.