Kako primetiti prevaru sa lažnom tehničkom podrškom

Primenjuje se na: Security

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali više o različitim tipovima prevare sa lažnom tehničkom podrškom i saznali kako da ih prepoznate i izbegnete.