Dodavanje beležaka lokacijama u pregledaču Microsoft Edge


Microsoft Edge je jedini pregledač koji vam omogućava da kreirate beleške, pišete, skicirate i markirate direktno na veb stranicama.

  1. Izaberite Microsoft Edge  na traci zadataka, a zatim otvorite stranicu na kojoj želite da pišete.
  2. Izaberite Dodavanje beležaka, a zatim izaberite Olovka (1), Režim markera (2),  Dodaj belešku (4) ili Pisanje dodirom (6) da biste označili stranicu. Izaberite Gumica (3) da biste izbrisali oznake ili beleške, ili Isečak (5) da biste kopirali deo označene stranice u ostavu.
  3. Zatim izaberite Sačuvaj veb belešku  (7) ili Deli veb belešku  (8).Slika trake sa alatkama za veb beleške, prikazivanje dugmadi za hemijsku olovku, markiranje, brisanje, dodavanje (otkucane) beleške, kreiranje isečaka, čuvanje i deljenje

Saznajte više informacija o pisanju na vebu