Sigurnosna upozorenja i uputstva za proizvod

Primenjuje se na: MouseSurface HeadphonesMobile Device

 

 Ovaj simbol označava poruke o bezbednosti i zdravlju u ovom vodiču za uređaj.

NAPOMENA: Pročitajte informacije o bezbednosti i zdravlju


Odnosi se na: sve proizvode

Microsoft proizvodi su napravljeni tako da budu bezbedni i efikasni. Pročitajte ovaj vodič da biste saznali važne informacije o bezbednosti i zdravlju koje se odnose na uređaj, kao i uslove ograničene garancije koji važe za ovaj uređaj. Svrha ovog vodiča je da vam pomogne da budete opušteniji i produktivniji dok koristite ovaj uređaj. Ako ne sledite uputstva za pravilno konfigurisanje i korišćenje uređaja, kao i za brigu o njemu, opasnost od ozbiljnih fizičkih ili smrtonosnih povreda, ili oštećenja imovine može biti veća.

Dodatnu podršku možete da pronađete na veb lokaciji support.microsoft.com ili u Surface aplikaciji za Surface uređaje.

NAPOMENA: Pročitajte uputstva za korišćenje


Odnosi se na: sve proizvode

Ako se pravilno ne postavi, koristi i neguje ovaj proizvod, može se povećati rizik od oštećenja vašeg jednog ili više uređaja. Pročitajte ovaj vodič i sačuvajte sve odštampane vodiče radi kasnije upotrebe. Za vodiče za zamenu idite na support.microsoft.com ili se obratite dijalogu „Pomoć i podrška za Microsoft“ za kontakt informacije.

​Oprez: Stabilnost uređaja


Odnosi se na: Surface, Xbox, HoloLens, miš, tastatura, Surface Headphones, Surface bubice, mobilni uređaji i Surface konzola za sletanje

Nemojte da postavljate uređaj na neravnu ili nestabilnu površinu.  Kada ga nosite, držite ga čvrsto i ne hvatajte ga za pribor ili kabl. Ako ne možete da ga držite čvrsto, uređaj može da padne ili udari nekoga ili nešto, usled čega može doći do oštećenja uređaja ili druge imovine, ili do fizičke povrede.

UPOZORENJE: Visokorizično korišćenje


Odnosi se na: sve proizvode

Vaš uređaj nije napravljen ili predviđen za bilo kakvu primenu ili situaciju u kojoj bilo kakav kvar uređaja može dovesti do smrtonosnih ili ozbiljnih fizičkih povreda, ili opasnog ugrožavanja životne sredine („visokorizično korišćenje“). Ako bez obzira na to odlučite da koristite uređaj, radite to na sopstveni rizik.

Oprez: Staklo na dodirnom ekranu


Odnosi se na: Surface, mobilni uređaji i Surface Hub

Dodirni ekran na uređaju je izrađen od stakla, kao i većina dodirnih ekrana. Ako se uređaj ispusti ili jako udari, staklo se može slomiti. Da se ne biste povredili, nemojte da dodirujete ekran ako je staklo polomljeno, okrnjeno ili napuklo, već odnesite uređaj na zamenu ekrana.

Standardna ograničena garancija ne pokriva slučajeve kada usled neadekvatne upotrebe ili zloupotrebe uređaja dođe do okrnjenosti ili napuknuća dodirnog ekrana.

OPREZ: Bezbednost sluha


Odnosi se na: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface bubice i mobilni uređaji

Često ili duže izlaganje velikoj buci ili glasnim zvukovima prilikom korišćenja slušalica može da dovede do privremenog ili trajnog gubitka sluha. Sklonost ka gubitku sluha usled buke i mogućim problemima sa sluhom se razliku od pojedinca do pojedinca. Takođe, jačina zvuka koju proizvodi uređaj može da se razlikuje u zavisnosti od prirode zvuka, postavki uređaja i slušalica koje se koriste sa njime. Kao rezultat toga, ne postoji jedna postavka za jačinu zvuka koja odgovara svima ili svakoj kombinaciji zvuka, postavki i opreme.

Evo nekoliko razumnih preporuka za manju izloženost velikoj buci ili glasnim zvukovima prilikom korišćenja slušalica sa uređajem:

 • Što manje slušajte glasne zvukove. Pri tome se misli na sve zvukove kojima ste izloženi u toku dana. Slušanje muzike ili drugog sadržaja sa uređaja preko slušalica pri maksimalnoj jačini zvuka može trajno da ošteti sluh za 15 minuta. Ako ste izloženi i drugim glasnim zvukovima, do oštećenja sluha može doći i brže.
 • Što ste više vremena izloženi glasnim zvukovima, veće su šanse da ošteti sluh. Što je zvuk glasniji, kraće je vreme za koje možete da oštetite sluh. 
 • Uvek smanjite jačinu zvuka na uređaju pre nego što priključite slušalice na njega. Podesite dovoljnu jačinu zvuka da jasno čujete u tihom okruženju, i nikako jače od toga.
 • Nemojte da pojačavate zvuk kada počnete da slušate. Uši mogu s vremenom da se naviknu na glasne zvukove, ali to ne znači da tako ne možete da oštetite sluh. 
 • Nemojte da pokušavate da blokirate spoljašnju buku tako što ćete pojačati zvuk na uređaju. Kombinacija spoljašnje buke i zvuka iz slušalica može da ošteti sluh. Zaptivene slušalice ili one sa funkcijom otkazivanja buke mogu da smanje spoljašnju buku, tako da ne morate pojačavate zvuk na uređaju. 
 • Ako ne možete da razumete šta govori neko pored vas, smanjite jačinu zvuka. Zvuk koji prigušuje govor normalne jačine može da dovede do oštećenja sluha. Čak i ako koristite zaptivene slušalice ili one sa funkcijom otkazivanja buke, trebalo da budete u stanju da čujete ljude pored sebe.
 • Da biste umanjili mogućnost oštećenja sluha, vodite računa da zvuk bude dovoljno slab da možete da razgovarate sa ljudima pored vas.
 • Slušalice, bez obzira na vrstu, mogu da privuku opasne predmete poput municije za heftalicu i spajalica. Uvek proverite slušalice pre korišćenja.
 • Upotreba VR slušalica sa mikrofonom ili slušalica u toku vožnje može biti zabranjena ili ograničena na vašem području, proverite dodatne lokalne zakone i propise za dodatne informacije.

Na kraju, pazite na simptome gubitka sluha. Preporučuje se da redovno proveravate sluh kod audiologa. Prestanite da koristite slušalice sa uređajem i idite na proveru sluha:

 • Nailazite na simptome gubitka sluha
 • Čujete zvonjavu u uši
 • Ako govorite prigušeno, nejasno ili ravno.

UPOZORENJE: Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva


Odnosi se na: Surface, HoloLens, tastatura, Surface Headphones, Surface bubice, Surface pero, i Surface konzola za sletanje

Delovi uređaja imaju magnetna svojstva i mogu da privuku metalne predmete. Da biste smanjili rizik od varničenja, a samim tim i od oštećenja uređaja ili drugih predmeta i/ili mogućih ličnih povreda, uverite se da električni spojevi ne sadrže metalne delove pre nego što međusobno povežete uređaje ili konektore za punjenje.  Nemojte da stavljate uređaje osetljive na magnetno polje, kreditne kartice, drugi magnetne medijume za skladištenje blizu uređaja da biste izbegli moguće magnetne smetnje između vašeg i drugih uređaja, smetnje u radu medicinskog uređaja ili oštećenja podataka sa magnetnim zapisom.

UPOZORENJE: Portovi i otvori


Odnosi se na: sve proizvode

 Da biste smanjili rizik od požara, električnog šoka ili oštećenja na Microsoft uređaju

 • Ne umetajte predmete u ventilator, ventilacione otvore, priključke, proreze za šarke i šarke, razmake oko tastera ili drugog otvora.
 • Ne pokušavajte da očistite otvore, oslonce za šarke i šarke, razmake oko tastera ili druga otvaranja oštrim predmetima (tj. spajalicama za papir, šrafcigerima, pomoćnim noževima itd.)

UPOZORENJE: Čišćenje


Odnosi se na: sve proizvode

Opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja Microsoft uređaja tokom čišćenja može se izbeći ako preduzmete sledeće mere opreza:

 • Izvucite sve kablove i isključite uređaj pre čišćenja.
 • Očistite samo spoljašnost uređaja.
 • Obrišite ga suvom tkaninom. 
 • Pažljivo izbrišite spoljašnost ventilatora ili bilo kog drugog otvora da biste uklonili nakupljenu prašinu.
 • Nemojte pokušavati da očistite priključke potapanjem u tečnosti. Samo ih pažljivo obrišite i osušite čistom krpom. (Ne odnosi se na Microsoft Band)
 • Pre nego što stavite Microsoft Band da se puni, obrišite i osušite konektore na njemu.

NAPOMENA: Kompatibilnost nezavisnih proizvođača


Odnosi se na: sve proizvode

Neki pribor nezavisnog proizvođača možda nije kompatibilan sa vašim uređajem ili se možda radi o kopiji, stoga preporučujemo da kupujete i koristite samo originalne Microsoft uređaje ili pribor, odnosno one sa Microsoft licencom. Korišćenje nekompatibilnog ili falsifikovanog pribora, baterija i punjača može da dovede do oštećenja uređaja i predstavlja opasnost od požara, eksplozije ili otkazivanja baterije, što dovodi do teških povreda, oštećenja uređaja ili drugih ozbiljnih opasnosti.

UPOZORENJE: Potencijalno eksplozivne atmosfere


Odnosi se na: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones Surface bubice, mobilni uređaji, Surface konzola za sletanje i Azure Kinect uređaji

Nemojte da čuvate ili nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materijale u istoj pregradi sa uređajem, njegovim delovima i/ili priborom.

Isključite uređaj i nemojte da uklanjate ili priključujete punjače baterije, adaptere za naizmeničnu struju ili bilo koji drugi pribor za vaš uređaj kada se nalazite blizu potencijalno eksplozivnih atmosfera. Površine sa potencijalno eksplozivnim atmosferama su često označene, ali ne i uvek, i mogu da uključuju stanice za snabdevanje gorivom ili benzinske pumpe; potpalublje broda ili drugih plovnih objekata; postrojenja za prenos i skladištenje goriva i/ili hemijskih supstanci; kao i površine sa zapaljivim hemikalijama ili česticama, poput zrnastog praha ili metalne prašine sakupljene u vazduhu. Na takvim površinama može doći do pojave varnica i izbijanja eksplozije ili požara.

UPOZORENJE: Mišićno-koštani poremećaji


Odnosi se na: Surface, Xbox, HoloLens, miš, tastatura, Surface pero i mobilni uređaji

Korišćenje ulaznih elektronskih uređaja se može dovesti u vezu sa teškim povredama ili poremećajima. Prilikom korišćenja računara, kao i kod mnogih drugih aktivnosti, možete povremeno osetiti nelagodnost u šakama, rukama, ramenima, vratu ili drugim delovima tela. Međutim, ako imate simptome poput uporne ili periodične nelagodnosti, bola, pulsiranja, tištenja, bridenja, utrnulosti, peckanja ili ukočenosti, NEMOJTE DA IGNORIŠETE OVE ZNAKE UPOZORENJA. ODMAH POTRAŽITE STRUČNU MEDICINSKU POMOĆ, čak i ako se simptomi javljaju kada ne radite za računarom. Ovakvi simptomi se mogu povezati sa bolnim, a ponekad i trajno onesposobljavajućim povredama ili poremećajima nervnog sistema, mišića, tetiva ili drugih delova tela. 

U ove mišićno-koštane poremećaje spadaju sindrom karpalnog tunela, tendinitis, tenosinovitis i druga oboljenja. Iako istraživači još uvek nemaju odgovor na brojna pitanja vezana za mišićno-koštane poremećaje, postoji opšta saglasnost da veliki broj faktora utiče na njihovu pojavu, između ostalog: opšte zdravlje, stres i način na koji se borimo sa njim, zdravstvene i fizičke predispozicije, kao i držanje tela i način na koji se telo koristi tokom radnih i drugih aktivnosti (uključujući korišćenje tastature ili miša). Jedan od faktora može biti i to koliko dugo se izvodi neka aktivnost.

Neke smernice koje vam mogu pomoći da udobnije radite sa uređajem i možda smanjite rizik od razvijanja mišićno-koštanih poremećaja mogu da se pronađu na veb lokacijama https://support.microsoft.com i https://xbox.com/xboxone/playhealthy (vodič za zdravo igranje igara). Vodič za zdravu rad na računaru možete da preuzmete na veb lokaciji http://download.microsoft.com/download/1/3/4/1340dfe4-a8c1-485f-be3b-4e8991323df3/Healthy_Computing_Guide.pdf

Upozorenje: Tasteri na tastaturi


Odnosi se na: Surface, tastatura

Microsoft vam preporučuje da potražite stručnu pomoć u slučaju popravke ili zamene tastera na uređaju koji su se odvojili ili su ispali. Budite pažljivi ako ih popravljate sami. Nemojte silom da gurate odvojene poklopce tastera nazad u tastaturu ili da ubacujete nešto između tastera i poklopca ploče na tastaturi. Otvaranje i/ili popravljanje uređaja može predstavljati opasnost od strujnog udara, oštećenja uređaja, požara, fizičkih povreda i drugog. Pomoć i informacije koje pruža Microsoft vezano za popravku uređaja i druge usluge možete da pronađete na veb lokaciji www.https://support.microsoft.com/devices.

Upozorenje: Opasnost prilikom popravke


Odnosi se na: sve proizvode

Otvaranje i/ili popravljanje uređaja može predstavljati opasnost od strujnog udara, oštećenja uređaja, požara, fizičkih povreda i drugog. Microsoft preporučuje da potražite stručnu pomoć za popravke uređaja, kao i da budete oprezni ako sami pokušavate da popravite uređaj.

UPOZORENJE: Upotreba


Odnosi se na: sve proizvode

Da biste izbegli opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja, nemojte da izlažete uređaj kiši, snegu ili drugim tipovima vlage. Nemojte da koristite uređaj blizu vode ili na mokrim ili preterano vlažnim mestima (na primer, blizu tuša, kade, sudopere ili bazena, ili u vlažnom podrumu). Da bi uređaj bio u potpuno funkcionalnom stanju:

 • Nemojte da ga koristite blizu izvora toplote, hrane, prekomerne prljavštine, prašine, ulja, hemikalija ili direktno na suncu.
 • Nemojte da stavljate ništa na njega.
 • Koristite samo dodatke/pribor koji preporučuje Microsoft.
 • Ako koristite uređaje sa ventilatorima, otvorima, portovima ili slično:
 • Ne umetajte predmete u ventilator, ventilacione otvore, priključke, proreze za šarke i šarke, razmake oko tastera ili drugih otvora.
 • Nemojte da dozvolite da se nakupi prašina na ventilatoru ili drugim otvorima.
 • Nemojte da ubacujete uređaj u uske proreze.
 • Nemojte da sušite uređaj fenom ili u mašini za sušenje veša, pećnici, tosteru ili mikrotalasnoj. Ako okvasite uređaj, pažljivo ga obrišite spolja pomoću čiste, suve tkanine.

NAPOMENA: Rukovanje


Odnosi se na: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface bubice, mobilni uređaji, Microsoft Band, Azure Kinect uređaji

Pažljivo rukujte Microsoft uređajem. Napravljen je od metala, stakla i plastike, a u unutrašnjosti se nalaze osetljive elektronske komponente. Vaš uređaj se može oštetiti ako se ispusti, zapali, probuši ili zgnječi ili ako dođe u kontakt sa tečnošću. Ako sumnjate da su uređaj ili baterija oštećeni, prestanite da koristite uređaj jer može da se pregreje ili može da izazove povrede. Nemojte da koristite uređaj sa naprslim ekranom jer može da dovede do povrede. Ako ste zabrinuti zbog grebanja površine uređaja, razmislite o korišćenju futrole ili maske.

UPOZORENJE: Opasnost od gušenja


Odnosi se na: sve proizvode

Sklonite plastične kese što dalje od beba i dece da biste izbegli opasnost od davljenja.

UPOZORENJE: Opasnost od gušenja


Odnosi se na: sve proizvode

Ovaj uređaj možda sadrži sitne delove koji mogu da predstavljaju opasnost od gušenja kod dece mlađe od 3 godine. Sklonite sitne delove što dalje od dece.

UPOZORENJE: Držite van domašaja dece


Odnosi se na: sve proizvode

Ovaj uređaj i pribor nisu igračke. Nemojte da dozvolite maloj deci da se igraju njima, jer mogu da povrede sebe ili druge, ili da oštete uređaj. Držite uređaj i sve njegove delove, kao i pribor, van domašaja male dece.

NAPOMENA: Zabrinutosti u vezi sa vrućinom


Odnosi se na: Surface, Xbox, Mobile uređaji, Surface Konzola za sletanje, još uređaja koji ne mogu da se nose

Uređaj može veoma da se zagreje tokom uobičajenog korišćenja. To je u skladu sa ograničenjima temperature površine kojoj korisnik može da pristupi, a koja su definisana međunarodnim standardima bezbednosti (IEC 60950-1 i IEC 62368). Ipak, stalni kontakt sa toplim površinama tokom dužeg perioda može da dovede do osećaja nelagodnosti ili ozlede. Da biste smanjili potencijalne probleme vezane za pregrevanje, sledite ove smernice:

 • Uređaj i jedinicu za napajanje (PSU) čuvajte u prostoru sa dobrom ventilacijom kada je u upotrebi ili kad se puni. Omogućite dovoljno kruženje vazduha ispod uređaja i njegovog PSU.
 • Razborito razmišljajte da biste izbegli situacije u kojima je vaša koža u kontaktu sa uređajem ili njegovim PSU kada radi ili kada je povezan na izvor napajanja. Na primer, nemojte da spavate uz uređaj ili njegov PSU ili ga nemojte stavljati ispod pokrivača ili jastuka i izbegavajte kontakt vašeg tela sa uređajem kada je PSU povezan na izvor napajanja. Posebno vodite računa ako vaše fizičko stanje utiče na mogućnost otkrivanja toplote uz vaše telo.
 • Ako se uređaj koristi duži vremenski period, njegova površina može da postane veoma topla. Površina uređaja možda nije vrela na dodir, ali ako ste duže vreme u fizičkom kontaktu sa njim, na primer, kada ga držite u krilu, možete dobiti povrede usled dužeg izlaganja manjoj toploti.
 • Ako držite uređaj u krilu i osetite neprijatnu toplotu, sklonite uređaj sa krila i stavite ga na stabilnu radnu površinu.
 • Nikad ne stavljajte uređaj ili PSU na nameštaj ili neku drugu površinu koja se može oštetiti usled izloženosti toploti, jer osnova uređaja i površina PSU mogu da se zagreju prilikom uobičajenog korišćenja.

NAPOMENA: Problemi vezani za toplotu kod nosivih uređaja


Odnosi se na: HoloLens, Surface Headphones, Surface bubice, Microsoft Band i drugi nosivi uređaji

Uređaj može veoma da se zagreje tokom uobičajenog korišćenja. To je u skladu sa ograničenjima temperature površine kojoj korisnik može da pristupi, a koja su definisana međunarodnim standardima bezbednosti (IEC 60950-1 i IEC 62368). Da biste smanjili probleme vezane za pregrevanje, sledite ove smernice:

 • Budite OPREZNI ako je uređaj tokom korišćenja u dodiru sa jastukom, prekrivačem ili drugim mekanim materijom, zato što takav materijal može da blokira protok vazduha, što može dovesti do pregrevanje uređaja.
 • Ako uređaj postane neprijatno topao, uklonite ga i napravite pauzu.
 • Ako se uređaj koristi duži vremenski period, njegova površina može da postane veoma topla. Površina uređaja možda nije vrela na dodir, ali ako ste duže vreme u fizičkom kontaktu sa njim, možete dobiti povrede usled dužeg izlaganja manjoj toploti.
 • Nikad ne stavljajte jedinicu za napajanje (PSU) za vaš uređaj na nameštaj ili neku drugu površinu koja se može oštetiti usled izloženosti toploti, jer površina PSU može da se zagreje prilikom uobičajenog korišćenja.

OPREZ: Iritacija kože (nosivi uređaji)


Odnosi se na: HoloLens, Surface Headphones, Surface bubice, Microsoft Band

Ovaj uređaj je izrađen od materijala koji se obično koriste za nosive elektronske uređaje. Neke osobe ipak mogu da reaguju na njih zbog alergije ili osetljivosti, pa im se koža može iziritirati. Da biste smanjili rizik od iritacije kože:

 • Redovno čistite uređaj.
 • Nemojte da nanosite sredstva za pranje ili druge proizvode na delove uređaja koji dolaze u kontakt sa vašom kožom.
 • Nemojte da nosite uređaj preko oštećene kože.
 • Gde je to primenljivo, stegnite podešavanje do čvrstog, ali ne i neugodno čvrstog.
 • Ako primetite reakciju na koži, prestanite da koristite uređaj.

Ako se jave ozbiljni ili uporni simptomi, obratite se lekaru.

OPREZ: Iritacija kože (uređaji koji ne mogu da se nose)


Odnosi se na: Miš, tastatura, Surface pero

Ovaj uređaj je izrađen od materijala koji se obično koriste za nosive elektronske uređaje. Neke osobe ipak mogu da reaguju na njih zbog alergije ili osetljivosti, pa im se koža može iziritirati. Da biste smanjili rizik od iritacije kože:

 • Redovno čistite uređaj.
 • Izbegavajte upotrebu losiona ili drugih proizvoda na lokacijama gde uređaj može da dođe u kontakt sa vašom kožom.
 • Koristite uz opreznost ako je vaša koža povređena. 

Ako se jave ozbiljni ili uporni simptomi, obratite se lekaru.
 

UPOZORENJE: Fotosenzitivni napadi


Odnosi se na: Surface, Xbox, HoloLens

Neke osobe mogu da dožive napad pri izlaganju trepćućim svetlima ili efektima u pokretnim slikama ili video igrama. Čak neke osobe koje nemaju istoriju napada ili epilepsiju mogu da imaju nedijagnostikovano stanje koje može da izazove „fotosenzitivne napade“ dok gledaju pokretne slike ili igraju video igre. 

Ovi napadi imaju različite simptome, uključujući vrtoglavicu, poremećaj vida, trzanje oka ili lica, grčenje ili trešenje ruku ili nogu, dezorijentaciju, smetenost ili trenutni gubitak svesti. Fotosenzitivni napadi mogu da izazovu onesvešćenost ili konvulzije, što može dovesti do povreda usled pada ili udara u okolne predmete. U slučaju pojave bilo kojeg od ovih simptoma, odmah zaustavite reprodukciju i obratite se lekaru. Ovi napadi se češće javljaju kod dece i adolescenata nego kod odraslih osoba, zbog čega roditelja treba da obrate pažnju na pojavu ovih simptoma kod dece ili da se raspitaju kod dece o njima. Opasnost od fotosenzitivnih napada može da se umanji ako preduzmete sledeće mere opreza:

 • Sedite što dalje od video ekrana.
 • Koristite manje video ekrane.
 • Pustite sadržaj u dobro osvetljenoj prostoriji.
 • Nemojte da puštate sadržaj ako ste pospani ili umorni.

Ako vi ili bilo ko iz vaše porodice ima istoriju napada ili epilepsiju, obratite se lekaru pre korišćenja sadržaja za reprodukovanje.

UPOZORENJE: Opšta bezbednost baterije


Odnosi se na: Surface, Xbox, HoloLens, miš, tastatura, Surface Headphones, Surface bubice, Surface pero, mobilni uređaji, Microsoft Band

Uz ovaj uređaj se koristi baterija za jednokratnu upotrebu ili ona koja može da se puni. Nepravilnim korišćenjem ili zloupotrebom ovakve baterije može doći do ozleda, fatalnih povreda, oštećenja imovine ili uređaja i pribora usled curenja baterije, požara, pregrevanja ili eksplozije.

Tečnost iz baterije je korozivna i može da bude toksična. Može da izazove opekotine i može da bude opasna ili fatalna ako se proguta.

Da ne bi došlo do povreda prilikom korišćenja ovakvih baterija:

 • Držite ih van domašaja dece.
 • Napunite punjive baterije samo punjačem koji ste dobili uz uređaj. Korišćenje neodgovarajućeg metoda punjenja može da rezultira vatrom ili eksplozijom
 • Odmah uklonite stare, slabe ili istrošene baterije iz uređaja. Reciklirajte ili odložite stare, slabe ili istrošene baterije u skladu sa lokalnim, regionalnim ili državnim zakonima i propisima.
 • Uklonite baterije iz uređaja pre nego što skladištite uređaj na duže vreme. 
 • Izbegavajte kontakt sa tečnošću iz baterije. Ako baterija procuri:
  • Vodite računa da iscurela tečnost ne dođe u dodir sa kožom, očima, odećom ili drugim površinama. Ako do toga ipak dođe, odmah isperite vodom zahvaćeni deo i zatražite lekarsku ili neku drugu odgovarajuću medicinsku pomoć.
  • Pažljivo uklonite sve baterije tako što ćete od kraja slediti uputstva za instaliranje baterije koje ste dobili uz uređaj.
  • Pre nego što umetnete nove baterije, detaljno obrišite suvom tkaninom odeljak za baterije, ili sledite preporuke proizvođača baterije koje se odnose na čišćenje.
 • Preporučujemo da koristite baterijska pakovanja koje je odobrio Microsoft.  Baterije za jednokratnu upotrebu ili one punjive koje ste dobili uz uređaj zamenite baterijama istog tipa i nominalne snage. 
 • Nemojte da rasklapate, razbijate, silom otvarate, bušite, sečete ili odlažete baterije u vatru ili vodu, ili im skraćujete spoljne kontakte ili kola, ili izlažete ih temperaturama iznad 40 °C (104 °F). 
 • Nemojte da mešate nove i stare baterije ili različite tipove baterija (na primer, ugljen-cink i alkalne baterije). 
 • Vodite računa da metalni predmeti ne dođu u dodir sa priključcima baterije na uređaju; zato što ovi predmeti mogu da postanu vreli i da izazovu opekotine. 
 • Nemojte da nosite ili stavljate baterije ili baterijska pakovanja zajedno sa drugim metalnim predmetima. 
 • Nemojte da ostavljate uređaj koji se napaja preko baterija predugo na suncu. 
 • Nemojte da potapate baterije u vodu ili da dozvolite da se pokvase. 
 • Nemojte da koristite bateriju ako je vlažna.  Nemojte da pokušavate da osušite bateriju ili baterijsko pakovanje fenom ili u pećnici ili mikrotalasnoj. 
 • Nemojte da povezujete baterije direktno sa zidnim utičnicama ili adapterima za upaljač u automobilu. 
 • Nemojte da udarate, bacate ili gazite bateriju, ili da je izložite jakim udarima. 
 • Nemojte da modifikujete ili remontujete bateriju, da pokušavate da ubacite strane predmete u nju, da je potapate u vodu ili druge tečnosti, ili da je izložite njima, vatri, eksploziji ili drugim opasnostima.
 • Nemojte da punite baterije u blizini vatre ili u izuzetno toplim sredinama.
 • Ako ispustite uređaj ili bateriju, posebno na čvrstu površinu, može doći do njihovog oštećenja. Ako smatrate da je došlo do oštećenja, preporučujemo da odnesete uređaj kod stručnjaka koji će ga pregledati.
 • Nikada nemojte da koristite oštećenu bateriju. Ako je baterija naizgled izgrebana ili zasečena, odmah je odložite na pravilan način.  Korišćenje oštećene baterije može da dovede do kratkog spoja, pregrevanja i drugih kvarova komponenti.

UPOZORENJE: Sigurnost baterije sa ćelijom u obliku novčića/dugmeta


Odnosi se na: Tastatura i Surface pero

DRŽITE VAN DOMAŠAJA DECE. NEMOJTE DA STAVLJATE BATERIJU U USTA. POSTOJI OPASNOST OD HEMIJSKE OPEKOTINE.

Ovaj proizvod sadrži baterije sa ćelijom u obliku novčića/dugmeta. Ako se proguta, ovakva baterija sa ćelijom u obliku novčića/dugmeta može da izazove teške opekotine unutrašnjih organa i perforaciju mekog tkiva za samo par sati, što dovodi do teških fizičkih ili smrtonosnih ozleda.

Uvek sklonite nove i korišćene baterije od odojčadi i dece. Ako se odeljak za bateriju na vašem uređaju ne zatvori čvrsto, prestanite da ga koristite i držite ga dalje od beba i dece. Ako posumnjate da je beba ili dete možda progutalo bateriju sa ćelijom u obliku novčića/dugmeta ili je stavilo unutar bilo kog dela tela, odmah potražite medicinsku pomoć. Kvalifikovano medicinsko osoblje mora odmah da ukloni bateriju sa ćelijom u obliku novčića/dugmeta kako ne bi došlo do ozbiljne fizičke ili smrtonosne ozlede.

UPOZORENJE: Zamene baterija i popravka uređaja (baterije koje korisnici mogu da menjaju)


Odnosi se na: Xbox, miš, tastatura, Surface pero, mobilni uređaji

Baterije u uređajima sa baterijama koje korisnik može da zameni mogu da se zamene kada se otvori odeljak za bateriju i sledi uputstvo za zamenu baterije u vodiču za brzi početak. Microsoft preporučuje da potražite stručnu pomoć za sve druge popravke uređaja, kao i da budete oprezni ako sami pokušavate da popravite uređaj. Otvaranje i/ili popravljanje uređaja može predstavljati opasnost od strujnog udara, oštećenja uređaja, požara, fizičkih povreda i drugog.

UPOZORENJE: Sigurnost baterije (baterije koje ne mogu zameniti korisnici)


Odnosi se na: Surface, Xbox, HoloLens, Surface Headphones, Surface bibice, Microsoft Band, uređaji sa baterijama koje korisnici ne mogu da promene

Nepravilnim korišćenjem baterije uređaja može se izazvati požar ili eksplozija. Nemojte da zagrevate, otvarate, bušite ili uvijate uređaj ili njegovu bateriju, ili da ih odlažete u vatru. Nemojte da ostavljate ili punite uređaj direktno na suncu duže vreme. Baterija se može tako oštetiti ili istopiti.

Microsoft preporučuje da potražite stručnu pomoć za sve druge popravke uređaja, kao i da budete oprezni ako sami pokušavate da popravite uređaj. Otvaranje i/ili popravljanje uređaja može predstavljati opasnost od strujnog udara, oštećenja uređaja, požara, fizičkih povreda i drugog. Pomoć i informacije koje pruža Microsoft vezano za popravku uređaja i druge usluge možete da pronađete na veb lokaciji www.https://support.microsoft.com/devices.

UPOZORENJE: Obratite pažnju na okruženje


Odnosi se na: Surface, HoloLens, Surface Headphones, Surface bubice, mobilni uređaji

Da biste smanjili potencijalni rizik od ozleda ili smrtonosnih povreda usled ometanja, nemojte da koristite uređaj tokom vožnje, rukovanja mašinom, vožnje bicikla, šetnje ili drugih aktivnosti koje zahtevaju vašu nepodeljenu pažnju. Ne preporučuje se, a možda je i zabranjeno, da koristite uređaj sa ili bez slušalica (čak i ako ste stavili samo jednu slušalicu) dok vozite automobil ili bicikl.

Uvek pojačajte zvuk u slušalicama tek toliko da možete da čujete ljude oko sebe, zvukove koji vas možda upozoravaju na opasnost, kao i da biste zaštitili sluh. Upoznajte se sa primenjivim zakonima i propisima koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje automobila ili bicikla, i postupajte u skladu sa njima.  Druge razumne preporuke koje će vam pomoći da izbegnete opasnosti usled ometanja bi bile:

 • Nikad ne kucajte ili ne čitajte tekstualne poruke ili e-poruke dok vozite. 
 • Nikad ne unosite informacije za navigaciju za vreme vožnje.
 • Nikad ne surfujte vebom ili ne radite ništa što vam skreće pažnju sa puta.

OPREZ: Navigacija


Odnosi se na: Surface, mobilni uređaji

Funkcije za navigaciju i lokacijske usluge na uređaju se oslanjaju na usluge za prenos podataka koje podležu promeni i možda nisu dostupne u svim oblastima ili uslovima.  Kao rezultat toga, na uređaju možda nisu dostupne mapa i funkcije zasnovane na lokaciji, ili su neprecizne i nepotpune. Kod navigacije se uvek vodite svojim zdravim razumom, pa uporedite informacije koje pružaju funkcije za navigaciju sa onim što vidite oko sebe, i obratite pažnju na postojeće uslove puta i postavljene znakove jer ih možda nema na mapi.

UPOZORENJE: Izbegavanje vazdušnog jastuka


Odnosi se na: Surface, mobilni uređaji

Nemojte da stavljate uređaj ili druge predmete na vazdušne jastuke u vozilima koja su opremljena njima, ili blizu njih. Predmeti koji se nalaze na vazdušnom jastuku ili blizu njega mogu da izazovu teške fizičke ili smrtonosne povrede u slučaju da se jastuk aktivira.

Upozorenje: Izlaganje radio-frekventnoj (RF) energiji


Odnosi se na: Surface, Xbox, HoloLens, miš, tastatura, Surface Headphones, Surface bubice, Surface pero, mobilni uređaji, Microsoft Band

Uređaji koji sadrže Wi-Fi i Bluetooth® radio-prijemnike su projektovani, proizvedeni i testirani u skladu sa smernicama Savezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission – FCC), Industry Canada i Evropske unije koje se odnose na RF zračenje i specifičnu stopu apsorbcije.

Da biste bili sigurni da vaša izloženost RF energiji koju generišu Wi-Fi i Bluetooth radio stanice ne prelazi granice izloženosti utvrđene ovim uputstvima, okrenite uređaje sa ekranima tako da strana ekrana nije u direktnom kontaktu sa vašim telom (tj. postavljanje strane sa ekranom prema dole u ​​vaše krilo ili gornji deo tela.

Dodatne informacije o RF bezbednošću mogu se naći na veb lokaciji FCC na adresi http://www.fcc.gov/oet/rfsafety i industrija Kanade na sajtu http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html.

UPOZORENJE: Korišćenje bežičnih uređaja u avionu


Odnosi se na: Surface, Xbox, HoloLens, miš, tastatura, Surface Headphones, Surface bubice, Surface pero, mobilni uređaji

Pre nego što se ukrcate na avion ili spakujete bežični uređaj u prtljag koji će se pregledati, uklonite baterije iz uređaja (ako su uklonjive) ili ga isključite (ako na njemu postoji prekidač za uključivanje/isključivanje). Slušajte objave tokom leta da biste saznali da li možete da koristite bežične uređaje u avionu. Korišćenje bežičnih uređaja tokom leta je dozvoljeno po nahođenju avio-kompanije.

UPOZORENJE: Lični medicinski uređaji


Odnosi se na: Surface, Xbox, HoloLens, miš, tastatura, Surface Headphones, Surface bubice, Surface pero, mobilni uređaji, Microsoft Band

Radio-frekventno zračenje i magnetno polje koje emituje elektronska oprema može negativno da utiče na rad drugih elektronskih uređaja, pa i da dovede do njihovog kvara. Iako je vaš uređaj projektovan, testiran i proizveden u skladu sa propisima koji regulišu radio-frekventno zračenje u zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države, Kanada, Evropska unija i Japan, bežični predajnici i električna kola u uređaju mogu da dovedu do slučajnih smetnji kod druge elektronske opreme.

Osobe sa pejsmejkerom uvek treba primenjuju sledeće mere predostrožnosti:

 • Američko udruženje za borbu protiv bolesti srca preporučuje da bežični uređaj i pejsmejker budu razdvojeni najmanje 15 cm (6 inča) da bi se izbegle potencijalne smetnje u radu pejsmejkera.
 • Izaberite futrole ili držače bez metalnih delova, ako ih koristite sa mobilnim uređajem.
 • Nemojte da nosite uređaj u džepu na grudima.
 • Ako iz bilo kog razloga posumnjate da je došlo do smetnje, odmah isključite uređaj.

Ako koristite neki drugi medicinski uređaj, zatražite od proizvođača uređaja ili lekara informacije i uputstva za korišćenje drugih elektronskih uređaja u blizini tog medicinskog uređaja.

UPOZORENJE: Radio-frekventne smetnje


Odnosi se na: Surface, Xbox, HoloLens, miš, tastatura, Surface Headphones, Surface bubice, Surface pero, mobilni uređaji

I pored toga što je testirana bezbednost i kompatibilnost uređaja, u njemu se nalazi radio koji u određenim okolnostima može da utiče na drugu elektronsku opremu ili medicinske uređaje (kao što su pejsmejkeri), pri čemu može doći do kvara, ozleda ili fatalnih posledica.

 • Isključite uređaj svugde gde se to od vas nalaže.
 • Sledite instrukcije avionskog osoblja kada ste u avionu. Isključite uređaj i/ili uključite režim rada u avionu prema instrukciji osoblja, što se isto odnosi na bežične uređaje u prtljagu. Raspitajte se kod osoblja o korišćenju uređaja tokom leta.
 • Poštujte sva primenjiva pravila i izložena uputstva na mestima gde je zabranjeno korišćenje mobilne ili bežične mreže.

UPOZORENJE: Bezbednost napajanja naizmeničnom strujom


Odnosi se na: Surface, HoloLens, mobilni uređaji, Surface stanice za sletanje, uređaji sa spoljnim zalihama napajanja

Uvek izaberite i koristite odgovarajuće napajanje naizmeničnom strujom za uređaj. U slučaju nepridržavanja sledećih mera opreza, može doći do teških fizičkih ili smrtonosnih povreda usled strujnog udara ili požara ili do oštećenja uređaja. 

Da biste izabrali odgovarajuće napajanje za uređaj:

 • Preporučujemo da koristite originalne Microsoft jedinice za napajanje (PSUs) i kablove za napajanje naizmeničnom strujom. Na uređaju je obezbeđena originalna Microsoft PSU. Originalni Microsoft PSU se može nabaviti i kod prodavaca ovlašćenih za prodaju Microsoft proizvoda, kao i na veb lokaciji https://store.microsoft.com/devices.
 • Koristite samo onu naizmeničnu struju koja je dostupna preko standarde (strujne) utičnice na zidu. Nemojte da koristite nestandardne izvore napajanja, kao što su generatori ili pretvarači, čak i ako naizgled obezbeđuju prihvatljiv napon i frekvenciju. 
 • Proverite da li električna utičnica koju koristite pruža tip napajanja naznačen na PSU (u pogledu napona [V] i frekvencije [Hz]). Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuće, posavetujte se sa kvalifikovanim električarem. 
 • Nemojte da opterećujete zidnu utičnicu, produžni kabl, napojni blok ili druge električne priključnice. Proverite da li imaju toliku nominalnu snagu da mogu da izdrže ukupnu struju (u amperima [A]) koju povuče uređaj (kao što je naznačeno na PSU) i bilo koji drugi uređaj u istom strujnom kolu. 
 • Kod uređaja kod kojih su jezičci za naizmeničnu struju možda preklopljeni zbog skladištenja, proverite da li su do kraja izvučeni pre nego što u zidnu (strujnu) utičnicu uključite jedinicu za napajanje naizmeničnom strujom za uređaj.
 • Kod uređaja koji su opremljeni kablovima za napajanje sa uklonjivim jezičcima i univerzalnom jedinicom za napajanje, proverite da li je sklop jezičaka pravilno podešen za utičnicu i da li je do kraja ubačen u jedinicu za napajanje pre nego što uključite jedinicu za napajanje naizmeničnom strujom u zidnu (strujnu) utičnicu.

OPREZ: Bezbednost kablova i vrpce


Odnosi se na: Surface, Xbox, HoloLens, miš, tastatura, Surface Headphones, Surface bubice, mobilni uređaji, Microsoft Band, Azure Kinect uređaji

Razvučeni kablovi uređaja predstavljaju potencijalnu opasnost od saplitanja.  Rasporedite sve kablove tako da ne postoji opasnost da će se o njih saplesti ljudi ili ljubimci, ili da će ih slučajno povući dok prolaze pored njih. Nemojte da dozvolite deci da se igraju kablovima. Da ne biste oštetili kablove:

 • Zaštitite ih tako da ih niko ne nagaziti ili zgnječiti.
 • Vodite računa da nisu uklješteni ili prelomljeni, posebno u delu koji se priključuje u zidnu utičnicu (struju), jedinicu za napajanje i uređaj.
 • Nemojte da cimate, vezujete u čvor, prelamate, razvlačite ili na neki drugi način zloupotrebljavate kablove za napajanje. Nemojte previše snažno da obmotavate kablove, posebno oko transformatora. Obmotajte ih tako što ćete ih labavo saviti, a ne prelamati.
 • Prilikom postavljanja uređaja ili PSU pazite da kablovi nisu naglo savijeni i da konektori nisu gurnuti uza zid ili tvrdu površinu. 
 • Vodite računa da kablovi za napajanje ne budu blizu izvora toplote.
 • Nemojte da dozvolite kućnim ljubimcima ili deci da grizu ili glođu kablove za napajanje.
 • Kada izvlačite kabl za napajanje iz struje, povucite ga za utikač, a ne za kabl.
 • Redovno pregledajte energetske kablove i kablove za napajanje. Ako je kabl za napajanje ili kabl postane topao, pohaban, napukao ili na bilo koji način oštećen, odmah prestanite da ga koristite. Preporučujemo vam da oštećeni kabl za napajanje ili kabl zamenite originalnim Microsoft rezervnim napajanjem ili kablom.
 • Isključite kabl za punjenje ili kabl za punjenje tokom munje munja ili kada se ne koriste za duge periode.

Upozorenje: Konektor jednosmerne struje za jedinicu za napajanje (PSU)


Odnosi se na: Surface

Vodite računa da vaša koža nije u dužem kontaktu sa konektorom jednosmerne struje kada je jedinica za napajanje (PSU) priključena na izvor napajanja, zbog toga što to može da dovede do osećaja nelagodnosti ili ozlede. Izbegavajte da spavate ili sedite na konektoru jednosmerne struje.

Nemojte da izlažete konektore tečnostima, znoju, prljavštini ili drugim zagađivačima. Upotreba kontaminiranog konektora može da dovede do zagrevanja i može da izazove nelagodu ili povredu. Odmah prestanite da koristite konektor. Iskopčajte DC konektor iz uređaja. Osušite ga i obrišite čistom krpom.

Ako pronađete bilo kakvo oštećenje na bilo kom delu punjača ili kabla, prestanite da ih upotrebljavate i obratite nam se za pristup opcijama za podršku.

Upozorenje: Korišćenje zahteva.


Odnosi se na: HoloLens

 Rastojanje između zenica (merenje razmaka između zenica vaših očiju) između 51 i 74 je potrebno za ispravno i komforno prikazivanje holograma sa uređajem HoloLens. Ovaj opseg odgovara starijim osobama i deci uzrasta 13 i više godina.  HoloLens nije namenjen za korišćenje od strane dece ispod 13 godine.

UPOZORENJE: Unapred postojeći poremećaji vida


Odnosi se na: HoloLens, Windows mixed reality

Za prikaz stereoskopskog 3D sadržaja potreban je dobar binokularni vid. Možda je dobro da se posavetujete sa oftamologom ako ne možete jasno i lagodno da posmatrate 3D efekte. HoloLens uređaj može da se nosi preko većina naočara i da se koristi sa kontaktnim sočivima. Ako već imate poremećaj vida, obratite se lekaru pre nego što počnete da koristite HoloLens. Mali procenat ljudi ima unapred postojeći poremećaj vida koji može da se pogorša korišćenjem HoloLens uređaja.

Oprez: Lagodno korišćenje mešovite realnosti


Odnosi se na: HoloLens, Windows mixed reality

Neke osobe mogu da osete nelagodnost kao što su nagon za povraćanjem, mučnina u toku vožnje, vrtoglavica, dezorijentacija, glavobolja, zamor, naprezanje očiju ili suve oči kada koriste mešovitu ili virtuelnu realnost, posebno dok se navikavaju da je koriste. Ako se jave ozbiljni ili uporni simptomi, obratite se lekaru.

Mučnina tokom vožnje i povezani simptomi mogu da se pojave kada postoji neusaglašenost između onoga što vidite, a šta vaše telo opaža. Ako ste podložni mučnini tokom vožnje, dobijate migrenozne glavobolje, mate poremećaj unutrašnjeg oka ili druge zdravstvene probleme, možda ćete imati povećan rizik od nelagodnosti.

Nije poznato da korišćenje 3D prikaza ili mešovite realnosti može nepovoljno da utiče na razvoj vida ili da prouzrokuje poremećaje binokularnog vida. Ako ne možete jasno i lako da vidite 3D efekte, možda treba da posetite oftalmologa, jer možda imate poremećaj binokularnog vida koji vam nije dijagnostikovan.

Određene situacije mogu da povećaju rizik od nelagodnosti. Na primer:

 • Ako ste novi korisnik – simptomi teže smanjenju kako se navikavate na iskustvo mešovite ili virtuelne realnosti.
 • Uređaji možda najbolje funkcionišu za korisnike čija je interpupilarna distanca (IPD) unutar određenog raspona. IPD je rastojanje između centra zenica dva očiju. Korisnici koji imaju IPD izvan optimalnog opsega za uređaj mogu iskusiti nelagodnost.
 • Određeni tipove sadržaja, posebno igre ili filmovi kod kojih imate osećaj kao da se pomerate kroz prostor ili posmatrate nadole sa vrha ili interakcije koji uključuju praćenje objekata koji se pomeraju.
 • Korišćenje vašeg uređaja tokom dužih perioda bez pauze.

Da biste smanjili rizik od neprijatnosti:

 • Počnite polako i neka vaša prva sesija bude kratka. Kod većine ljudi, nelagodnost bi trebalo da se smanji tokom prvih nekoliko sesija.
 • Povremeno pravite pauze i prestanite i odmorite se ako osetite nelagodnost. Vreme i dužina pauze zavise od pojedinog korisnika i od načina na koji koristi svoj uređaj.

Ako dođe do nelagodnosti, prestanite da koristite uređaj i odmorite se dok se ne osetite bolje. Ako mirno sedite u dobro osvetljenom okruženju, možete ubrzati oporavak od dezorijentacije. Ako se osetite dezorijentisano, izbegavajte aktivnosti koje zahtevaju ravnotežu, koordinaciju ili druge sposobnosti, dok se ne oporavite. Pribeležite vrstu sadržaja koji ste pregledali, kao i druge aspekte situacije u kojoj je došlo do pojave nelagodnosti, tako da možete da prilagodite ili olakšate iskustvo sledeći put. Vreme potrebno za prilagođavanje zavisi od osobe. Razmislite o tome da pravite češće ili duže pauze.

Napomena: Da biste lagodnije videli 3D sadržaj


Odnosi se na: HoloLens, Windows mixed reality

Za prikaz stereoskopskog 3D sadržaja potreban je dobar binokularni vid. Ako imate poremećaj binokularnog vida, kao što je strabizam (neusklađenost pokreta očiju, razrokost ili lutajuće oko), možda nećete moći lagodno da pregledate 3D sadržaj. Mali procenat ljudi ima prethodni poremećaj binokularnog vida kojeg nisu svesni sve dok ne isprobaju pregledanje 3D sadržaja. Razmislite da se posavetujete sa oftalmologom ako ne možete jasno i lagodno da pregledate 3D sadržaj.

Upozorenje: Korišćenje u bezbednom okruženju


Odnosi se na: Windows Mixed Reality

Korišćenje uređaja može da vas omete i spreči da vidite okruženje. Windows Mixed Reality imerzione slušalice sa mikrofonom mogu u potpunosti da ometaju vaš prikaz, a sadržaj može izgledati udaljeno, ali i dalje da blokira prikaz fizičkih predmeta u blizini.

Koristite samo na bezbednom mestu koje je odgovarajuće za vaše aktivnosti. Izbegavajte rizik od saplitanja, stepenice, niske tavanice, lomljive ili dragocene predmete koji mogu biti oštećeni itd.. Izbegavajte i situacije u kojima osobe ili stvari mogu neočekivano da priđu. Nemojte da koristite uređaj kada su prikaz okruženja i pažnja potrebni radi bezbednosti.

Trebalo bi da pratite sve preporuke za konfigurisanje sistema Windows Mixed Reality, uključujući korišćenje slušalica sa mikrofonom za kreiranje ivice. Konfiguracija vašeg računara i neke aplikacije ili iskustva mogu dovesti do kašnjenja ili grešaka u prikazu ivica. Uvek budite pažljivi i budite svesni svog okruženja, čak i ako ste kreirali ivicu.

Napomena: Korišćenje granica


Odnosi se na: HoloLens, Windows mixed reality

Ako su dostupne i ispravno konfigurisane, funkcije na vašem uređaju mogu se koristiti za postavljanje granica koje će vam pomoći da izbegnete prepreke i pomognete u upravljanju okolinom.

Upozorenje: Pratite podešavanje i koristite vodiče i uputstva


Odnosi se na: HoloLens, Windows mixed reality

Sledite sva uputstva za podešavanje i upotrebu koja su data za vaš uređaj, njegove dodatke i izdavača bilo koje softverske aplikacije ili 2D ili 3D sadržaja ili iskustva ("sadržaj").

Neuspešnim pravilnim konfigurisanjem, upotrebom i negom vašeg uređaja možete da povećate rizik od ozbiljne povrede, smrti, oštećenja imovine ili oštećenja vašeg uređaja i njegovih dodataka.

Upozorenje: Deljenje uređaja


Odnosi se na: Xbox, Windows mixed reality

Ako neko drugi koristi vaš uređaj, uverite se da razumeju informacije o zdravlju i bezbednosti iz ovog vodiča, kao i sva dodatna uputstva za bezbednost ili korišćenje koje su naveli prodavci uređaja i sadržaja. Svaka osoba koja koristi uređaj bi trebalo da dovrše procedure za konfigurisanje/orijentaciju kako bi se upoznala sa sistemom.

Upozorenje: Rizik pri aplikaciji


Odnosi se na: Azure Kinect uređaji

Upozorenja u ovom vodiču se odnose na hardver i softver u nezavisnom okruženju. Neka upozorenja u ovom vodiču možda ne važe ili su neadekvatna ili nekompletna za opasnosti ili druge rizike povezane sa vašom aplikacijom. Vi ste jedini odgovorni za pronalaženje upozorenja koje aplikacija zahteva, za sadržaj upozorenja i način na koji se ta upozorenja daju korisnicima.

UPOZORENJE: Rukovanje i priprema lokacije


Odnosi se na: Surface Hub

Da biste smanjili rizik od povrede zbog veličine i težine uređaja, kao i značaj uspravnog položaja uređaja:

 • Pre nego što premestite uređaj na mesto na kojem će biti instaliran, ispitajte lokaciju i utvrdite kako da bezbedno premestite uređaj na lokaciju na kojoj će biti raspakovan i postavljen.
 • Uvek su neophodne najmanje dve osobe za raspakivanje i instalaciju.
 • Kada uređaj bude raspakovan, treba da se odmah montira, pa sistem za montažu trena da bude postavljen pre raspakivanja. Ako montirate uređaj na pokretni stalak, zaključajte ili blokirajte točkove pre raspakivanja.
 • Da biste izbegli opasnosti od saplitanja, u prostoru za montažu ne sme da bude materijal za pakovanje.

UPOZORENJE: Težak predmet


Odnosi se na: Surface Hub

Uređaj je veoma težak. Da biste smanjili rizik od povreda prilikom podizanja, smrti ili oštećenja uređaja, preporučujemo da najmanje dve osobe dižu uređaj. Važno je da zauzmete ispravan stav za dizanje kada podižete i/ili premeštate uređaj.

UPOZORENJE: Ergonomsko podizanje


Odnosi se na: Surface Hub

Da biste smanjili rizik od povreda prilikom podizanja, smrti ili oštećenja uređaja, koristite dobre prakse za ergonomsko dizanje, što između ostalog podrazumeva:

 • Planirajte unapred. Tim za dizanje mora da se slaže sa planom.
 • Utvrdite da li možete da podignete jedinicu. Da li je previše teška ili nezgodna?
 • Odlučite da li vam treba pomoć za dizanje.
 • Proverite da li u okruženju ima prepreka i klizavih površina.
 • Podižite nogama, a ne leđima.
 • Savijte kolena i držite leđa pravo.
 • Držite jedinicu blizu tela.
 • Centrirajte telo preko jedinice. Razmak između stopala treba da bude otprilike kao širina ramena.
 • Dižite uvis glatko.
 • Neka vam telo bude uspravno. Ne okrećite se dok dižete ili kada podignete teret.
 • Lagano i glatko postavite uređaj na stalak ili na zidni nosač. Ne puštajte uređaj dok se ne postavi na mesto.

UPOZORENJE: Odgovarajuća instalacija


Odnosi se na: Surface Hub

Da biste izbegli rizike u vezi sa nepravilnom instalacijom uređaja, instalaciju moraju da obavljaju osobe koje su pročitale i razumele uputstvo za instalaciju pre početka rada. Ako nemate neophodnu opremu ili znanje, odnosno ako niste sigurni da površina za montiranje može da nosi uređaj, obratite se profesionalcu za instaliranje.

UPOZORENJE: Ispravno montiranje na stalak


Odnosi se na: Surface Hub

Uređaj je težak i montira se na stalak pomoću sva četiri držača. Da biste smanjili rizik od povrede, smrti ili oštećenja uređaja:

 • Pratite sva uputstva koja ste dobili od proizvođača stalka.
 • Uverite se da stalak i predloženi način montiranja mogu da nose težinu uređaja.
 • Koristite samo delove za montiranje koje ste dobili uz stalak.
 • Uverite se da su svi šrafovi dobro zategnuti u skladu sa uputstvima proizvođača stalka.
 • Ne puštajte uređaj dok ne budete sigurni da su gornje i donje kuke oba držača bezbedno postavljene na gornju i donju poziciju za montiranje na stalku.
   

UPOZORENJE: Ispravno montiranje na zid


Odnosi se na: Surface Hub

Uređaj je težak. Da biste smanjili rizik od povrede, smrti ili oštećenja uređaja:

 • Pratite sva uputstva koja ste dobili od proizvođača zidnog nosača.
 • Uverite se da sastav/materijal zida i predloženi način montiranja mogu da nose težinu uređaja.
 • Kupite i koristite preporučene delove i sistem za montažu uređaja na osnovu sastava/materijala zida.
 • Uverite se da su svi šrafovi dobro zategnuti u skladu sa uputstvima proizvođača zidnog nosača.
 • Uređaj je napravljen za instaliranje na betonski zid ili u stub. Dodatno ojačanje pre instalacije je možda neophodno za gips, malter, plastičnu ploču, čelik, kao i za drvene zidove, stubove i/ili grede.
 • Ne puštajte uređaj dok ne budete sigurni da je potpuno obezbeđen u skladu sa uputstvima koje ste dobili uz izabrano rešenje za montiranje.

UPOZORENJE: Nevidljive opasnosti u zidovima ili drugim površinama za montiranje


Odnosi se na: Surface Hub

Zidovi i druge površine za montiranje mogu da sadrže električne kablove, cevi za gas i druge nevidljive rizike ili prepreke. Sečenje ili bušenje opasnih nevidljivih prepreka može da uzrokuje teške povrede ili smrt.

Odgovornost instalatera je da locira nevidljive rizike pre instalacije i da ih izbegava tokom instalacije. Procenite okruženje za montiranje i uvek budite sigurni da ne postoje nevidljivi rizici u zidu ili na drugim površinama za montiranje pre bušenja i/ili sečenja.

UPOZORENJE: Opasnost od preokretanja


Odnosi se na: Surface Hub

Da biste izbegli rizik od povrede, smrti ili oštećenja uređaja montiranog na stalak pri premeštanju:

 • Koristite samo stalak koji je kompatibilan sa uređajem.
 • Pratite sva uputstva za premeštanje uređaja montiranog na stalak koja ste dobili od proizvođača stalka.
 • Nemojte da kačite ili postavljate teške predmete na uređaj ili na stalak.
 • Isključite kabl za napajanje i druge kablove po potrebi pre premeštanja uređaja montiranog na stalak.
 • Budite pažljivi i krećite se sporo kada premeštate uređaj montiran na stalak. Pratite uputstva proizvođača za premeštanje stalka.
 • Budite pažljivi kada prevozite uređaj montiran na stalak uz ili niz rampe. Nikad ne ostavljajte uređaj montiran na stalak bez nadzora na rampi ili u blizini rampe. 
 • Samo odrasli treba da premeštaju uređaj montiran na stalak.

UPOZORENJE: Sigurnosna energetska zaliha i sigurnosna vrpca


Odnosi se na: Xbox

Uvek izaberite i koristite odgovarajuće napajanje naizmeničnom strujom i/ili kabl za napajanje za uređaj. U slučaju nepridržavanja sledećih mera opreza, može doći do teških fizičkih ili smrtonosnih povreda usled strujnog udara ili požara ili do oštećenja uređaja. 

Da biste izabrali odgovarajuće napajanje za uređaj:

 • Preporučujemo da koristite originalne Microsoft jedinice za napajanje (PSUs) i kablove za napajanje naizmeničnom strujom. Uz ovaj uređaj se dobija originalna Microsoft jedinica za napajanje i/ili kabl za napajanje naizmenične struje. Originalna Microsoft jedinica za napajanje ili kabl za napajanje naizmeničnom strujom se može nabaviti i kod prodavaca ovlašćenih za prodaju Microsoft proizvoda, kao i na veb lokaciji https://support.microsoft.com/devices.
 • Koristite samo onu naizmeničnu struju koja je dostupna preko standarde (strujne) utičnice na zidu. Nemojte da koristite nestandardne izvore napajanja, kao što su generatori ili pretvarači, čak i ako naizgled obezbeđuju prihvatljiv napon i frekvenciju. 
 • Proverite da li električna utičnica koju koristite pruža tip napajanja naznačen na PSU za vaš uređaj (u pogledu napona [V] i frekvencije [Hz]). Ako niste sigurni koji tip napajanja imate kod kuće, posavetujte se sa kvalifikovanim električarem. 
 • Nemojte da opterećujete zidnu utičnicu, produžni kabl, napojni blok ili druge električne priključnice. Proverite da li imaju toliku nominalnu snagu da mogu da izdrže ukupnu struju (u amperima [A]) koju povuče uređaj i bilo koji drugi uređaj u istom strujnom kolu. 
 • Kod uređaja kod kojih su jezičci za naizmeničnu struju možda preklopljeni zbog skladištenja, proverite da li su do kraja izvučeni pre nego što u zidnu (strujnu) utičnicu uključite jedinicu za napajanje naizmeničnom strujom za uređaj.
 • Kod uređaja koji su opremljeni kablovima za napajanje sa uklonjivim jezičcima i univerzalnom jedinicom za napajanje, proverite da li je sklop jezičaka pravilno podešen za utičnicu i da li je do kraja ubačen u jedinicu za napajanje pre nego što uključite jedinicu za napajanje naizmeničnom strujom u zidnu (strujnu) utičnicu.

NAPOMENA: Rukovanje


Odnosi se na: Xbox

Pažljivo rukujte Microsoft uređajem. Napravljen je od metala, plastike, i u unutrašnjosti se nalaze osetljive elektronske komponente. Vaš uređaj se može oštetiti ako se ispusti, zapali, probuši ili zgnječi ili ako dođe u kontakt sa tečnošću. Ako sumnjate da su uređaj ili baterija oštećeni, prestanite da koristite uređaj jer može da se pregreje ili može da izazove povrede.

NAPOMENA: Korišćenje diska


Odnosi se na: Xbox

Da biste sprečili zaglavljivanje disk jedinice i moguće oštećenje diskova ili uređaja:

 • Uvek uklonite diskove pre nego što premestite uređaj.
 • Nikada nemojte da koristite napukle diskove. Mogu da se razlome i zaglave, ili da oštete delove unutar uređaja.

UPOZORENJE: Korišćenje opreme za video igre


Odnosi se na: Xbox

Deca koja koriste opremu za video igre sa Xbox™ konzolom i Kinect™ senzorom moraju da se igraju bezbedno, u skladu sa svojim ograničenjima, kao i da razumeju kako se pravilno koriste konzola, senzor i oprema.