Identifikovanje, pronalaženje i zamena šifre proizvoda

R E Z I M E

Ovaj članak opisuje kako se identifikuje, pronalazi i menja šifra proizvoda. Šifra proizvoda je jedinstvena kombinacija brojeva i slova koji se koriste tokom instalacije Microsoft softvera da bi se proizvod „otključao“ ili otvorio. Ako ne unesete šifru proizvoda kada se to od vas zatraži tokom instalacije, proizvod možda nećete moći da otvorite dok je ne unesete.

Napomena Šifra proizvoda nije ID broj proizvoda (PID). PID se kreira nakon uspešne instalacije proizvoda. PID-ove koristi Microsoft korisnička služba kako bi lakše identifikovala proizvod kada klijenti traže podršku.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Identifikovanje šifre proizvoda

Microsoft šifre proizvoda sadrže 25 znakova koji su obično podeljeni na grupe od po 5.

Pronalaženje šifre proizvoda

Šifra proizvoda obično se nalazi na narandžastoj ili žutoj nalepnici na zadnjem delu kutije CD-a ili DVD-a. Ako je operativni sistem Windows koji koristite unapred instalirao proizvođač računara, nalepnicu sa šifrom Windows proizvoda možete pronaći na računaru.

Uverite se da ste šifru proizvoda sačuvali sa CD-om ili DVD-om proizvoda na bezbednoj lokaciji u slučaju da u budućnosti morate ponovo da instalirate proizvod. Proizvod nije moguće ponovo instalirati ako nemate šifru proizvoda i CD ili DVD.

Šifre proizvoda su specifične za softverske proizvode. Na primer, šifru Windows proizvoda ne možete koristiti da biste otključali neki Microsoft Office proizvod.

Nabavljanje zamene šifre proizvoda

Da biste zamenili Microsoft šifru proizvoda, morate da se obratite Microsoft korisničkoj službi i podršci. Da biste pronašli odgovarajući broj telefona, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju: Napomena Kada se obratite Microsoft korisničkoj službi i podršci i zatražite zamenu šifre proizvoda, možda ćete morati da platite naknadu. Možda ćete takođe morati da obezbedite informacije sa računara ili sa CD-a ili DVD-a proizvoda dok razgovarate sa predstavnikom korisničke službe.
Svojstva

ID članka: 811224 - Poslednji pregled: 06.05.2010. - Verzija: 1

Povratne informacije