Windows Genuine Advantage ne proverava valjanost kopije operativnog sistema Windows XP

S I M P T O M I

Windows Genuine Advantage (WGA) proces provere valjanosti ne proverava valjanost kopije operativnog sistema Microsoft Windows XP kao što je očekivano.

R EŠ E N J E

Da biste rešili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Microsoft Internet Explorer, a zatim posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
 2. Kliknite na dugme Pokreni dijagnostiku.

  Napomena Ako dobijete dijalog koji sadrži pitanje da li želite da pokrenete ovu datoteku ili da je sačuvate, kliknite na dugme Pokreni.

  WGA dijagnostička alatka analizira računar, a zatim navodi razloge zašto ne možete da proverite valjanost kopije operativnog sistema Windows XP. WGA dijagnostička alatka može takođe da navedene neke poruke o greškama.

  Najčešći problemi su nevažeća šifra proizvoda i blokirana šifra količinskog licenciranja.Ako se šifra proizvoda, koju je kreirala WGA dijagnostička alatka, razlikuje od originalne šifre proizvoda, pređite na 3. korak. Ako to nije problem, pogledajte odeljak „Više informacija“ da biste rešili problem.
 3. Ako se šifra proizvoda, koju je kreirala WGA dijagnostička alatka, razlikuje od originalne šifre proizvoda, morate da vratite šifru proizvoda na originalnu. Da biste promenili šifru proizvoda, koristite Windows alatku za ažuriranje šifre proizvoda. Da biste to uradili, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:
 4. Sledite uputstva sa Veb lokacije, a zatim ponovo pokušajte da proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Ovaj odeljak daje objašnjenja i rešenja za WGA poruke o greškama.
 • Poruka o grešci
  0x80080200

  Nepodržani operativni sistem za WGA
  Uzrok
  GA ne može trenutno da odredi da li je operativni sistem originalan ili nije. Međutim, i dalje možete da pristupite Veb lokacijama Windows Update i Microsoft Update.
 • Poruke o greškama
  0x80080201
  0x80080202
  Nije moguće otkriti ID proizvoda (PID)
  Nevažeći ID proizvoda
  Uzrok
  Sistem je u stanju koje sprečava WGA da pristupi ID-u proizvoda (PID).

  Rešenje

  Da bismo rešili ovaj problem umesto vas, posetite odeljak „Popravi umesto mene“. Ako želite sami da rešite ovaj problem, pređite na odeljak „Popraviću sâm“.

  Popravi umesto mene  Da biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u čarobnjaku za popravku.
  Napomene
  • Ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom. Međutim, automatska ispravka funkcioniše i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
  • Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, sačuvajte rešenje za popravku na fleš disk ili CD, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.  Popraviću sâm

  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim pritisnite taster ENTER.
  2. Otkucajte sledeće komande. Pritisnite taster ENTER posle svake komande.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. Proverite vrednost PID-a u registratoru. Da biste to uradili, sledite ove korake:
   1. Otvorite uređivač registratora.
   2. Pronađite sledeći potključ registratora i zatim kliknite na njega desnim tasterom miša:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. Proverite da li je ID proizvoda u formatu sličnom sledećem:
    12345-VER-1234567-12345
  4. Ponovo pokrenite računar. Ako i dalje ne možete da proverite valjanost operativnog sistema Windows XP, morate ponovo da instalirate operativni sistem.
 • Poruke o greškama
  0x80080203
  0x80080204

  Problem sa Internet vezom
  Usluga je nedostupna
  Uzrok
  Postavke računara vas možda sprečavaju da proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.  Rešenje
  1. Pokrenite Internet Explorer, izaberite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
  2. Izaberite karticu Bezbednost, a zatim kliknite na dugme Prilagođeni nivo.
  3. Uverite se da su povezane opcije ActiveX kontrole omogućene.
  4. Ako imate instaliran softver zaštitnog zida nezavisnog proizvođača, onemogućite zaštitni zid.
  5. Uverite se da su postavke za Datum i Vreme za računar ispravne.
  6. Ponovo proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.
 • Poruka o grešci
  0x80080205

  Nema dovoljno privilegija
  Uzrok
  Morate da koristite administrativne akreditive da biste nastavili sa proverom valjanosti.

  Rešenje
  1. Ponovo aktivirajte Windows XP pomoću adminstrativnih akreditiva.
  2. Proverite valjanost operativnog sistema Windows XP pomoću adminstrativnih akreditiva.
 • Poruka o grešci
  0x80080206

  Postavke Interneta ne dozvoljavaju originalnoj ActiveX kontroli da se ispravno pokrene, odnosno korisnik možda nije administrator sistema mašine
  Uzrok
  ActiveX kontrola je onemogućena.  Rešenje
  1. Pokrenite Internet Explorer, izaberite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
  2. Izaberite karticu Bezbednost, a zatim kliknite na dugme Prilagođeni nivo.
  3. Uverite se da su opcije omogućene za ActiveX kontrolu koja je pokrenula poruku o grešci.
  4. Ponovo proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.
 • Poruka o grešci
  0x80080207
  Kôd provere valjanosti je istekao
  Uzrok
  Otkucali ste neispravan kôd za proveru valjanosti na stranici za proveru valjanosti lokacije Microsoft Download Center.  Rešenje
  1. Ponovo pokrenite proveru valjanosti.
  2. Unesite ispravan kôd za proveru valjanosti.
  3. Ponovo proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.
 • Poruka o grešci
  0x80080209
  Nije moguće pokrenuti ActiveX
  Uzrok
  Do ovog problema može da dođe jer antivirusni softver ili softver zaštitnog zida sprečava pokretanje ActiveX kontrola.

  Rešenje
  1. Konfigurišite antivirusni softver ili softver zaštitnog zida nezavisnog proizvođača, tako da ActiveX kontrole budu omogućene.
  2. Ponovo proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.
 • Poruka o grešci
  0x80080211
  Korisnik je odabrao da napusti proces provere valjanosti
  Uzrok
  Napustili ste proces provere valjanosti.

  Rešenje
  Ponovo pokrenite proces provere valjanosti kasnije.
 • Poruka o grešci
  0x80080219

  Windows nije aktiviran
  Uzrok
  Ova kopija operativnog sistema Windows je maloprodajna kopija ili OEM kopija. Aktiviranje je potrebno da biste nastavili.

  Rešenje
  1. Aktivirajte Windows XP.
  2. Ponovo proverite valjanost operativnog sistema Windows XP.
 • Poruka o grešci
  0x80080220
  Nevažeća šifra proizvoda
  Uzrok
  Do ovog problema dolazi zbog blokirane šifre za količinsko licenciranje. Možda ste instalirali Windows koristeći pogrešnu šifru proizvoda. Šifru za količinsko licenciranje je blokirao Microsoft jer je šifra prijavljena kao ukradena ili procurela.

  Rešenje
  1. Kupite novu kopiju operativnog sistema Windows XP.
  2. Ponovo instalirajte novu kopiju operativnog sistema Windows XP, a zatim proverite njenu valjanost.
 • Poruka o grešci
  0x80080222
  Microsoft nikada nije izdao šifru proizvoda povezanu sa vašom kopijom operativnog sistema Windows.
  Uzrok
  Šifra proizvoda koja je instalirana na ovom sistemu nije zabeležena. Zbog toga je ovu šifru proizvoda verovatno kreirao program koji proizvodi neovlašćene šifre proizvoda.  Rešenje
  1. Kupite novu kopiju operativnog sistema Windows XP.
  2. Ponovo instalirajte novu kopiju operativnog sistema Windows XP, a zatim proverite njenu valjanost.

R E F E R E N C E

Za više informacija o operativnom sistemu Windows XP posetite sledeću Microsoft Web lokaciju: Više informacija o dodatnoj WGA proveri valjanosti potražite na sledećim Microsoft Veb lokacijama:
892130 Opis Windows Genuine Advantage (WGA) provere valjanosti (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)
Svojstva

ID članka: 916247 - Poslednji pregled: 01.10.2012. - Verzija: 1

Microsoft Windows XP Home Edition

Povratne informacije