Rešavanje problema sa oštećenim dokumentima u programima Word 2007 i Word 2010

R E Z I M E

Ovaj članak opisuje načine za identifikovanje oštećenog dokumenta u programima Microsoft Office Word 2007 i Microsoft Office Word 2010. Pored toga, ovaj članak obuhvata korake koji objašnjavaju kako se spasavaju tekst i podaci u dokumentu kada utvrdite da je dokument oštećen.

Ovaj članak je namenjen korisnicima računara sa početnim ili srednjim nivoom znanja.
Možda će vam biti lakše da sledite korake ako prvo odštampate ovaj članak.

Identifikovanje oštećenog dokumenta

1. metod: proverite da li dolazi do neobičnog ponašanja

Mnogi oštećeni dokumenti ispoljavaju neobično ponašanje. Ovo ponašanje može da bude u vezi sa oštećenjem dokumenta ili predloška na kojem je dokument zasnovan. Ovo ponašanje može da uključuje sledeće stavke:
 • Neprestanu promenu numeracije postojećih stranica u dokumentu
 • Neprestano ponavljanje preloma stranica u dokumentu
 • Neispravan raspored i oblikovanje u dokumentu
 • Znakovi koji se ne mogu čitati na ekranu
 • Poruke o greškama tokom obrade
 • Računar prestaje da se odaziva kada otvorite datoteku
 • Sva druga neočekivana ponašanja koja se ne mogu pripisati tipičnom radu programa
Ako dokument pokazuje bilo koje od ovih simptoma ili ako ne možete da otvorite dokument, pređite na 2. metod.

2. metod: provera drugih dokumenata i programa

Ovo ponašanje ponekad mogu da izazovu i drugi faktori, a ne oštećenje dokumenta. Da biste uklonili te druge faktore, sledite ove korake:
 1. Pogledajte da li se drugi dokumenti slično ponašaju.
 2. Potražite slično ponašanje u drugim Microsoft Office 2007 programima ili u Microsoft Office 2010 programima.
Ako neki od tih koraka ukazuju na to da problem nije u dokumentu, moraćete da rešite probleme sa programima Word 2007 ili Word 2010, programskim paketima Office 2007 ili Office 2010 ili sa operativnim sistemom pod kojim računar radi.

Koraci za rešavanje problema koje treba isprobati ako možete da otvorite oštećeni dokument

1. metod: promenite predložak koji dokument koristi

1. korak: utvrdite koji predložak koristi dokument

 1. Otvorite problematični dokument u programu Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Opcije.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Opcije.
 3. Izaberite stavku Programski dodaci.
 4. U polju Upravljanje, u okviru Prikaz Office programskih dodataka i upravljanje njima izaberite stavku Predlošci
 5. Kliknite na dugme Idi.
Polje Predložak dokumenta navešće predložak koji koristi dokument. Ako je navedeni predložak Normal, pređite na 2. korak. U suprotnom, pređite na 3. korak.

2. korak: preimenovanje opšteg predloška (Normal.dotm)

Sledite korake za operativni sistem koji koristite:

Windows Vista i Windows 7
 1. Izađite iz programa Word.
 2. Kliknite na dugme Start dugme „Start“ .
 3. U polju Započni pretragu otkucajte sledeći tekst i pritisnite taster ENTER:
  %userprofile%\appdata\roaming\microsoft\templates
 4. Kliknite desnim tasterom miša na predložak Normal.dotm, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
 5. Otkucajte Oldword.old i pritisnite taster ENTER.
 6. Zatvorite Windows Explorer.
 7. Pokrenite Word i otvorite dokument.
Microsoft Windows XP
 1. Izađite iz programa Word.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 3. U polju Otvori otkucajte sledeći tekst i pritisnite taster ENTER:
  %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates
 4. Kliknite desnim tasterom miša na predložak Normal.dotm, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
 5. Otkucajte Oldword.old i pritisnite taster ENTER.
 6. Zatvorite Windows Explorer.

3. korak: promena predloška dokumenta

 1. Otvorite problematični dokument u programu Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Opcije.
 3. Izaberite stavku Programski dodaci.
 4. U polju Upravljanje izaberite stavku Predlošci i kliknite na dugme Idi.
 5. Kliknite na dugme Priloži.
 6. U fascikli Predlošci izaberite stavku Normal.dotm, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 7. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Predlošci i programski dodaci.
 8. Izađite iz programa Word.

4. korak: uveravanje da promenjeni predlošci funkcionišu.

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

  U sistemu Office 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Opcije.
 3. Izaberite oštećeni dokument i kliknite na dugme Otvori.
Ako ponovo bude dolazilo do neobičnog ponašanja, pređite na 2. metod.

2. metod: pokretanje programa Word sa podrazumevanim postavkama

Možete da upotrebite komutator /a da biste pokrenuli Word koristeći samo podrazumevane postavke u njemu. Kada koristite prekidač /a, Word ne učitava programske dodatke. Pored toga, Word ne koristi postojeći predložak Normal.dotm. Ponovo pokrenite Word koristeći prekidač /a.

1. korak: pokretanje programa Word 2007 pomoću komutatora /a

Windows Vista i Windows 7
 1. Izađite iz programa Word.
 2. Kliknite na dugme Start dugme „Start“ .

 3. U polju Započni pretragu otkucajte sledeći tekst i pritisnite taster ENTER.


  Za Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  Za Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a
Windows XP
 1. Izađite iz programa Word.
 2. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 3. U polju Otvori otkucajte sledeći tekst i pritisnite taster ENTER.

  u programu Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  U programu Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a

2. korak: otvaranje dokumenta

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 2. Izaberite oštećeni dokument i kliknite na dugme Otvori.
Ako ponovo bude dolazilo do neobičnog ponašanja, pređite na 3. metod.

3. metod: promena upravljačkih programa štampača

korak 1: isprobavanje drugog upravljačkog programa štampača

Windows Vista i Windows 7
Korak a: otvaranje opcije „Dodavanje štampača“
 1. U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start dugme „Start“ , a zatim izaberite stavku Štampači.

  U operativnom sistemu Windows 7 kliknite na dugme Start dugme „Start“ , a zatim izaberite stavku Uređaji i štampači.
 2. Kliknite na dugme Dodaj štampač.
Korak b: dodavanje novog štampača
 1. U dijalogu Dodavanje štampača izaberite stavku Dodaj lokalni štampač.
 2. Izaberite stavku Koristi postojeći port, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Na listi Proizvođač izaberite stavku Microsoft.
 4. Izaberite stavku Microsoft XPS Document Writer, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Izaberite opciju Koristi upravljački program koji je trenutno instaliran (preporučuje se), a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Postavi kao podrazumevani štampač, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 7. Kliknite na dugme Završi.
Windows XP
Korak a: otvaranje opcije „Dodavanje štampača“
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Štampači i faksovi.
 2. U okviru Zadaci štampača izaberite stavku Dodaj štampač.
Korak b: dodavanje novog štampača


Kada instalirate sledeće zakrpe, ikona Microsoft XPS Document Writer automatski se pojavljuje u fascikli Štampači i faksovi.
 1. Instalirajte Microsoft .NET Framework 3.0.
 2. Instalirajte Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0.
 3. Instalirajte Microsoft XPS Essentials Pack.
Više informacija o instaliranju navedenih zakrpa za XPS potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji:

2. korak: uveravanje da je promena upravljačkih programa štampača rešila problem

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite oštećeni dokument i kliknite na dugme Otvori.
Ako ponovo bude dolazilo do neobičnog ponašanja, pređite na 3. korak.

3. korak: ponovna instalacija originalnog upravljačkog programa štampača.

Windows Vista i Windows 7
 1. Kliknite na dugme Start dugme „Start“ , a zatim izaberite stavke Štampači ili Uređaji i štampači.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na originalni podrazumevani štampač, a zatim izaberite stavku Izbriši.
  Dozvola kontrole korisničkog naloga Ako se od vas zatraži administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Ako budete upitani da li želite da uklonite sve datoteke koje su dodeljene štampaču, kliknite na dugme Da.
 4. Izaberite stavku Dodaj štampač, a zatim sledite uputstva u čarobnjaku za dodavanje štampača da biste ponovo instalirali upravljački program štampača.
Windows XP
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Štampači i faksovi.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na originalni podrazumevani štampač, a zatim izaberite stavku Izbriši.
 3. Ako budete upitani da li želite da uklonite sve datoteke koje su dodeljene štampaču, kliknite na dugme Da.
 4. U okviru Zadaci štampača izaberite stavku Dodaj štampač, a zatim sledite uputstva u čarobnjaku za dodavanje štampača da biste ponovo instalirali upravljački program štampača.

4. korak: uveravanje da je promena upravljačkih programa štampača rešila problem

 1. Pokrenite Word 2007.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite oštećeni dokument i kliknite na dugme Otvori.
Ako ponovo bude dolazilo do neobičnog ponašanja, pređite na 4. metod.

4. metod: korišćenje bezbednog režima

1. korak: pokretanje operativnog sistema Windows u bezbednom režimu

Windows Vista i Windows 7
 1. Uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove iz računara i ponovo pokrenite računar.
 2. Kliknite na dugme Start dugme „Start“ , kliknite na strelicu pored stavke Zaključaj ili isključi, a zatim izaberite stavku Ponovo pokreni.
 3. Koristite jednu od sledećih procedura:
  • Ako računar ima instaliran jedan operativni sistem, pritisnite i držite taster F8 dok se računar ponovo pokreće. Morate da pritisnete taster F8 pre nego što se pojavi Windows logotip. Ako se pojavi Windows logotip, morate pokušati ponovo tako što ćete sačekati da se pojavi Windows odziv za prijavljivanje, a zatim isključiti i ponovo pokrenuti računar.
  • Ako računar ima više operativnih sistema, koristite tastere sa strelicama da markirate operativni sistem koji želite da pokrenete u bezbednom režimu i pritisnite taster F8.
 4. U meniju Više opcija pokretanja sistema pomoću tastera sa strelicama izaberite opciju Bezbedni režim, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Prijavite se na računar pomoću korisničkog naloga koji ima administratorska prava.
Windows XP
 1. Uklonite sve diskete, CD-ove i DVD-ove iz računara i ponovo pokrenite računar.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Isključi.
 3. Na listi Šta želite da računar uradi izaberite opciju Ponovo pokreni i kliknite na dugme U redu.
 4. Držite taster CTRL dok ponovo pokrećete računar.
 5. Kada vidite poruku Pokretanje operativnog sistema Windows, pritisnite taster F8, u meniju Pokretanje pomoću tastera sa strelicama izaberite stavku Bezbedni režim, a zatim pritisnite taster ENTER.

2. korak: uveravanje da je pokretanje u bezbednom režimu rešilo problem.

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Otvori.
  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite oštećeni dokument i kliknite na dugme Otvori.
Ako ponovo bude dolazilo do neobičnog ponašanja, ponovo pokrenite Windows i pređite na 5. metod.

5. metod: primoravanje programa Word da pokuša da popravi datoteku

1. korak: popravka dokumenta

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 2. U dijalogu Otvaranje markirajte Word dokument.
 3. Kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori i popravi.

2. korak: uveravanje da je popravka dokumenta rešila problem

Uverite se da više ne dolazi do neobičnog ponašanja. Ako ponovo bude dolazilo do neobičnog ponašanja, ponovo pokrenite Windows i pređite na 6. metod.

6. metod: promena formata dokumenta i njegovo ponovno konvertovanje u Word format

1. korak: otvaranje dokumenta

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite oštećeni dokument i kliknite na dugme Otvori.

2. korak: čuvanje dokumenta u drugom formatu datoteke

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.
 2. U programu Word 2007 izaberite stavku Drugi formati.
 3. Na listi Sačuvaj kao tip datoteke izaberite stavku Format obogaćenog teksta (*.rtf).
 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.
 5. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Zatvori.

  U sistemu Office 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Zatvori.

3. korak: otvaranje dokumenta i njegovo ponovno konvertovanje u Word format datoteke

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 2. Izaberite konvertovani dokument i kliknite na dugme Otvori.
 3. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.
 4. Odaberite stavku Word dokument za tip u okviru Sačuvaj kao.
 5. Preimenujte datoteku dokumenta i kliknite na dugme Sačuvaj.

4. korak: uveravanje da je konvertovanje formata datoteke dokumenta rešilo problem

Uverite se da više ne dolazi do neobičnog ponašanja. Ako ponovo dođe do takvog ponašanja, pokušajte da sačuvate datoteku u drugom formatu datoteke. Ponovite korake od 1. do 4. i pokušajte da sačuvate datoteku u sledećim formatima datoteke, sledećim redosledom:
 • Web stranica (.htm; .html)
 • Bilo koji drugi format za obradu teksta
 • Čisti tekst (.txt)
Napomena Kada sačuvate datoteke u formatu Čisti tekst (.txt), možete rešiti problem sa oštećenjem dokumenta. Međutim, oblikovanje dokumenta, kôd makroa i grafike biće izgubljeni. Kada sačuvate datoteke u formatu Čisti tekst (.txt), morate ponovo da oblikujete dokument. Zbog toga format Čisti tekst (.txt) koristite samo ako drugi formati datoteke ne reše problem.

Ako ponovo bude dolazilo do neobičnog ponašanja, pređite na 7. metod.

7. metod: kopiranje svega osim poslednje oznake pasusa u novi dokument

1. korak: kreiranje novog dokumenta

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Novo.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Novo.
 2. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

2. korak: otvaranje oštećenog dokumenta

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite oštećeni dokument i kliknite na dugme Otvori.

3. korak: kopiranje sadržaja dokumenta i njegovo lepljenje u novi dokument

Napomena Ako dokument sadrži prelome odeljaka, kopirajte samo tekst između preloma odeljaka. Nemojte kopirati prelome odeljaka jer time možete preneti oštećenje u novi dokument. Promenite prikaz dokumenta u prikaz radne verzije dok kopirate i lepite tekst u drugi dokument da biste izbegli prenos preloma odeljaka. Da biste se prebacili na prikaz radne verzije, na kartici Prikaz, u grupi Prikazi dokumenta kliknite na dugme Radna verzija.
 1. U oštećenom dokumentu pritisnite kombinaciju tastera CTRL+END, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+HOME.
 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.
 3. Na kartici Prikaz u grupi Prozor kliknite na dugme Zameni prozore.
 4. Kliknite na novi dokument koji ste kreirali u 1. koraku.
 5. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi.
Ako ponovo bude dolazilo do neobičnog ponašanja, pređite na 8. metod.

8. metod: kopiranje neoštećenih delova oštećenog dokumenta u novi dokument

1. korak: kreiranje novog dokumenta

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Novo.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Novo.
 2. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

2. korak: otvaranje oštećenog dokumenta

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite oštećeni dokument i kliknite na dugme Otvori.

3. korak: kopiranje neoštećenih delova dokumenta i njihovo lepljenje u novi dokument

Napomena Ako dokument sadrži prelome odeljaka, kopirajte samo tekst između preloma odeljaka. Nemojte kopirati prelome odeljaka jer time možete preneti oštećenje u novi dokument. Promenite prikaz dokumenta u prikaz radne verzije dok kopirate i lepite tekst u drugi dokument da biste izbegli prenos preloma odeljaka. Da biste se prebacili na prikaz radne verzije, na kartici Prikaz, u grupi Prikazi dokumenta kliknite na dugme Radna verzija.
 1. U oštećenom dokumentu pronađite i izaberite neoštećeni deo sadržaja dokumenta.
 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.
 3. Na kartici Prikaz u grupi Prozor kliknite na dugme Zameni prozore.
 4. Kliknite na novi dokument koji ste kreirali u 1. koraku.
 5. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi.
 6. Ponovite korake od 3a do 3e za svaki neoštećeni deo dokumenta. Neophodno je rekonstruisati oštećene odeljke dokumenta.

9. metod: promena prikaza dokumenta radi uklanjanja oštećenog sadržaja

Ako dokument izgleda kao da je isečen (nisu prikazane sve stranice dokumenta), možda je moguće promeniti prikaz dokumenta i ukloniti oštećeni sadržaj iz njega.
 1. Utvrdite broj stranice na kojoj oštećeni sadržaj dovodi do toga da dokument izgleda kao da je isečen.
  1. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Otvori.

   U programu Word 2010 na traci izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Otvori.
  2. Izaberite oštećeni dokument i kliknite na dugme Otvori.
  3. Pomerite se da biste prikazali poslednju stranicu koja je prikazana pre mesta na kojem izgleda kao da je dokument isečen. Obratite pažnju na sadržaj koji je prikazan na toj stranici.
 2. Promenite prikaz i uklonite oštećeni sadržaj.
  1. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi dokumenta kliknite na dugme Veb raspored ili na dugme Prikaz radne verzije.
  2. Pomerite se da biste prikazali sadržaj koji je prikazan pre mesta na kojem izgleda kao da je dokument isečen.
  3. Izaberite i izbrišite sledeći pasus, tabelu ili objekat u datoteci.
  4. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi dokumenta kliknite na dugme Raspored za štampanje. Ako dokument i dalje bude izgledao kao da je isečen, nastavite da menjate prikaze i brišete sadržaj dok dokument u prikazu Raspored za štampanje više ne bude izgledao kao da je isečen.
  5. Sačuvajte dokument.

Koraci za rešavanje problema koje treba isprobati ako nije moguće otvoriti oštećeni dokument

1. metod: otvaranje oštećenog dokumenta u režimu radne verzije bez ažuriranja veza

1. korak: konfigurisanje programa Word

 1. Pokrenite Word.
 2. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi dokumenta kliknite na dugme Radna verzija.
 3. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Opcije.

  U programu Word 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.
 4. U odeljku Prikaz sadržaja dokumenta u okviru Više opcija za rad u programu Word potvrdite izbor u poljima za potvrdu Radni font i Čuvari mesta slike.
 5. U odeljku Opšte postavke u okviru Više opcija za rad u programu Word opozovite izbor u polju za potvrdu Ažuriraj automatske veze pri otvaranju. Zatim kliknite na dugme U redu.

2. korak: otvaranje oštećenog dokumenta

 1. Pokrenite Word.
 2. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.
 3. Izaberite oštećeni dokument i kliknite na dugme Otvori.
Ako uspete da otvorite dokument, zatvorite ga i ponovo otvorite koristeći 6. metod i popravite dokument. U suprotnom, pređite na 2. metod.

2. metod: umetanje dokumenta kao datoteke u novi dokument

1. korak: kreiranje novog praznog dokumenta

 1. Kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Novo.

  U sistemu Office 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Novo.
 2. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.
Napomena Možda ćete morati da ponovo primenite oblikovanje na poslednji odeljak novog dokumenta.

2. korak: umetanje oštećenog dokumenta u novi dokument

 1. Na kartici Umetanje kliknite na dugme Umetni objekat, a zatim izaberite stavku Tekst iz datoteke.
 2. U dijalogu Umetanje datoteke pronađite oštećeni dokument, a zatim kliknite na njega. Zatim kliknite na dugme Umetni.
Napomena Možda ćete morati da ponovo primenite oblikovanje na poslednji odeljak novog dokumenta.

3. metod: kreiranje veze ka oštećenom dokumentu

1. korak: kreiranje praznog dokumenta

 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Novo.

  U programu Word 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Novo.
 2. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.
 3. U novom dokumentu otkucajte Ovo je proba.
 4. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Sačuvaj.

  U programu Word 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj.
 5. Otkucajte Veza za spasavanje i kliknite na dugme Sačuvaj.

2. korak: kreiranje veze

 1. Izaberite tekst koji ste otkucali u koraku 1c.
 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj.
 3. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Novo.

  U programu Word 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Novo.
 4. Izaberite stavku Prazan dokument, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.
 5. Na kartici Početak u grupi Ostava kliknite na strelicu pored dugmeta Nalepi, a zatim izaberite stavku Specijalno nalepi.
 6. Kliknite na dugme Nalepi vezu i izaberite stavku Oblikovani tekst (RTF).
 7. Kliknite na dugme U redu.

3. korak: promena veze ka oštećenom dokumentu

 1. Kliknite desnim tasterom miša na povezani tekst u dokumentu, postavite pokazivač na stavku Povezani objekat dokumenta, a zatim izaberite stavku Veze.
 2. U dijalogu Veze kliknite na ime datoteke povezanog dokumenta, a zatim kliknite na dugme Promeni izvor.
 3. U dijalogu Promena izvora kliknite na dokument koji ne možete da otvorite, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 4. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Veze.

  Napomena Informacije iz oštećenog dokumenta pojaviće se ako postoje podaci ili tekst koji se mogu spasti.
 5. Kliknite desnim tasterom miša na tekst veze, postavite pokazivač na stavku Povezani objekat dokumenta, a zatim izaberite stavku Veze.
 6. U dijalogu Veze izaberite stavku Raskini vezu.
 7. Kada primite sledeću poruku, kliknite na dugme Da:
  Želite li zaista da raskinete izabrane veze?

4. metod: korišćenje konvertora „Oporavak teksta iz bilo koje datoteke“

Napomena Konvertor „Oporavak teksta iz bilo koje datoteke“ ima ograničenja. Na primer, gubi se oblikovanje dokumenta. Pored toga, gube se grafike, polja, crteži i druge stavke koje ne predstavljaju tekst. Međutim, tekst u polju, zaglavlja, podnožja, fusnote i endnote zadržavaju se kao običan tekst.
 1. U programu Word 2007 kliknite na dugme „Microsoft Office“, a zatim izaberite stavku Otvori.

  U programu Word 2010, u meniju Datoteka izaberite stavku Otvori.
 2. U polju Datoteke tipa izaberite stavku Oporavljanje teksta iz bilo koje datoteke(*.*).
 3. Kliknite na dokument iz kojeg želite da spasete tekst.
 4. Kliknite na dugme Otvori.
Kada se dokument spase pomoću konvertora „Oporavak teksta iz bilo koje datoteke“, neki binarni podaci se ne konvertuju. Taj tekst se uglavnom nalazi na početku i na kraju dokumenta. Pre nego što sačuvate datoteku kao Word dokument, morate da izbrišete te binarne podatke.
Svojstva

ID članka: 918429 - Poslednji pregled: 26.04.2012. - Verzija: 1

Povratne informacije