Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Zadaci nisu isplanirani na očekivani način u programu Microsoft Project

Podrška za Office 2003 je ukinuta

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Office 2003. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

REZIME
Ovaj članak opisuje zašto zadatak možda nije isplaniran na očekivani način u programu Microsoft Project i nudi predloge za ispravljanje ovog ponašanja.
DODATNE INFORMACIJE
Postoji niz razloga iz kojih zadatak možda nije isplaniran na očekivani način. Da biste utvrdili tačan uzrok, postavite sebi sledeća pitanja.

Napomena Pre testiranja bilo kog scenarija iz ovog članka, napravite rezervnu kopiju datoteke ili sačuvajte promene koje ste možda napravili u datoteci.
 1. Da li je opcija „Izračunavanje“ postavljena na vrednost „Ručno“?

  Kada navedete ručno izračunavanje, Microsoft Project će izračunati datoteku samo ako pritisnete taster F9. Postavite opciju „Izračunavanje“ na „Automatsko“ da biste rešili neusaglašenosti pri planiranju. Da biste podesili metod izračunavanja, sledite ove korake:
  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
  2. Izaberite karticu Izračunavanje.
  3. U okviru Izračunavanje izaberite stavku Automatsko ili Ručno.
 2. Da li je opcija „Prikaži poruke o planiranju“ isključena?

  Ako je opcija „Prikaži poruke o planiranju“ isključena, biće obrađene promene u datoteci projekta koje dovode do neusaglašenosti pri planiranju. Ako je opcija „Prikaži poruke o planiranju“ uključena, možete videti neusaglašenost i otkloniti je. Da biste uključili ili isključili opciju „Prikaži poruke o planiranju“, sledite ove korake:
  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
  2. Izaberite karticu Raspored.
  3. Kliknite da biste potvrdili ili opozvali izbor u polju za potvrdu Prikaži poruke o planiranju.
  4. Izaberite karticu Opšte postavke.
  5. U okviru Čarobnjak za planiranje potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu.
  Napomena Kada uključite poruke o planiranju, na tastaturi pritisnite taster F9. Sve poruke o planiranju koje se pojave moraju da se reše da bi projekat mogao pravilno da se izračuna.
 3. Da li vršite planiranje od datuma početka ili datuma završetka projekta?

  Kada vršite planiranje od datuma početka projekta, zadaci će započeti što je pre moguće. Kada vršite planiranje od datuma završetka projekta, zadaci će započeti što je kasnije moguće. Da biste proverili koji datum je podešen u datoteci, u meniju Projekat izaberite stavku Informacije o projektu.
 4. Šta je to datum početka projekta?

  Ako je uključena opcija „Prikaži poruke o planiranju“, a vi unesete zadatak koji se pojavljuje pre datuma početka projekta, dobićete poruku upozorenja. Ako želite da planirate zadatak tako da počne pre datuma početka projekta, ručno unesite datum za zadatak. Da biste proverili datum početka projekta, u meniju Projekat izaberite stavku Informacije o projektu.
 5. Da li ste uneli procenat dovršenosti zadatka?

  Ako ste uneli procenat dovršenosti zadatka, a zadatak je već započeo, ne možete automatski promeniti datum početka. Da biste utvrdili gde bi zadatak bio automatski isplaniran, postavite procenat dovršenosti zadatka na nulti procenat. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Izaberite zadatak.
  2. U meniju Projekat izaberite stavku Informacije o zadatku.
  3. Izaberite karticu Opšte postavke.
  4. U polju Procenat dovršenosti otkucajte 0.
  5. Kliknite na dugme U redu.
 6. Da li ste zadatku dodelili datum stvarnog početka?

  Zadatku možete dodeliti datum stvarnog početka i ne uneti procenat dovršenosti. Zadatak neće biti automatski isplaniran osim ako datum stvarnog početka ne postavite na vrednost „Nedost“. Da biste podesili datum stvarnog početka, umetnite polje za stvarni početak u tabelu. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Izaberite naslov bilo koje kolone koja se trenutno nalazi u tabeli.
  2. U meniju Umetanje izaberite stavku Umetni kolonu.
  3. Izaberite vrednost Stvarni početak za stavku Ime polja i kliknite na dugme U redu.
 7. Da li ste zadatku dodelili neki tip ograničenja različit od tipa „Što pre je moguće“ (ASAP)?

  Ograničenje može dovesti do toga da zadatak bude isplaniran u skladu sa tipom ograničenja i skupom podataka. U programu Microsoft Project zadatak koji ima ograničenje „Što kasnije je moguće“ (ALAP) biće isplaniran kao ASAP zadatak u projektu koji je isplaniran od datuma završetka projekta. Da biste proverili tip ograničenja, sledite ove korake:
  1. Kliknite dvaput na ID broj zadatka.
  2. Izaberite karticu Više opcija.
 8. Postoje li odnosi prethodnih i narednih zadataka?

  Tip odnosa će odrediti kada će zadatak biti isplaniran. U programu Microsoft Project postavka Zadaci će uvek poštovati datume ograničenja zamenjuje veze odnosa zadataka. Da biste podesili ovu opciju, sledite ove korake:
  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
  2. Izaberite karticu Planiranje.
  3. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Zadaci će uvek poštovati datume ograničenja.
  4. Kliknite na dugme U redu.
 9. Koristite li automatsko nivelisanje resursa?

  Automatsko nivelisanje resursa će dodati odlaganje zadatku da bi se izbegle neusaglašenosti resursa. To dovodi do pomeranja datuma početka. Ako izaberete opciju „Ručno“, odlaganje se neće automatski dodavati zadacima. Da biste uklonili odlaganje dodato zadatku i da biste postavili nivelisanje resursa na opciju „Ručno“, uradite sledeće:
  • Da biste uklonili odlaganje, izaberite stavku Obriši nivelisanje.
  • Da biste nivelisanje resursa postavili na opciju „Ručno“, u meniju Alatke izaberite stavku Nivelisanje resursa, a zatim izaberite stavku Ručno.
 10. Postoji li neka vrednost u polju „Odlaganje zadatka“?

  Ako polje „Odlaganje zadatka“ sadrži vrednost veću od nula, ne možete ga isplanirati ranije. Da biste obrisali polje „Odlaganje“, pogledajte 9. korak.
 11. Da li zadatak predstavlja podzadatak?

  Ako rezimirani zadatak (na bilo kom nivou) ima prethodni zadatak ili ograničenje, podzadatak ne može biti isplaniran ranije od rezimiranog zadatka. Da biste proverili da li postoje prethodni zadaci ili ograničenja za rezimirani zadatak, sledite ove korake:
  1. Izaberite zadatak.
  2. U meniju Projekat izaberite stavku Informacije o zadatku.
 12. Da li je zadatku dodeljen neki resurs?

  Kalendar resursa može uticati na planiranje zadatka kojim upravlja resurs, ali ne i zadatka fiksnog trajanja. U programu Microsoft Project kalendar resursa može da utiče na sva tri tipa zadataka (fiksno trajanje, fiksni posao i fiksne jedinice). Uklonite resurs da biste videli da li resursi u stvari utiču na planiranje. Ukoliko je zadatak isplaniran na očekivani način pošto se resurs ukloni, proverite kalendar resursa. Da biste proverili kalendar resursa, sledite ove korake:

  U meniju Alatke izaberite stavku Promeni radno vreme, a zatim sa padajuće liste izaberite ime resursa.
 13. Pokušavate li da isplanirate zadatak van radnog vremena?

  Ako je neki dan označen kao neradni, na taj dan ne možete isplanirati početak zadatka. Da biste proverili kalendar projekta, u meniju Alatke izaberite stavku Promeni radno vreme.
 14. Postoje li odnosi prethodnih i narednih zadataka koji su dodeljeni rezimiranim zadacima?

  Odnosi prethodnih i narednih zadataka koji su dodeljeni rezimiranim zadacima mogu uticati na podzadatke rezimiranog zadatka pored rezimiranih zadataka koju su povezani.

  Tip odnosa će odrediti kada će zadatak biti isplaniran. U programu Microsoft Project postavka Zadaci će uvek poštovati datume ograničenja zamenjuje veze odnosa zadataka. Starije verzije programa Microsoft Project nemaju ovu opciju. Da biste podesili ovu opciju, sledite ove korake:
  1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
  2. Izaberite karticu Planiranje.
  3. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Zadaci će uvek poštovati datume ograničenja.
  4. Kliknite na dugme U redu.
Ako ste izvršili sve ove testove, a i dalje imate problem pri planiranju, pokušajte da kreirate novi zadatak ili izbrišete problematični zadatak, a zatim ga ponovo kreirajte.

Ako i dalje dolazi do problema, možda je datoteka oštećena. Ako ste datoteku kreirali u programu Microsoft Project 4.1 ili starijoj verziji i na računaru i dalje imate instaliranu tu verziju programa Microsoft Project, otvorite datoteku i sačuvajte je u MPX formatu. Zatim datoteku otvorite u programu Microsoft Project 2000 ili novijoj verziji.

Dodatne informacije o MPX formatu datoteke potražite u datoteci Mpxfile.wri. Datoteka Mpxfile.wri obično se nalazi u direktorijumu \Winproj.

Ako nemate Microsoft Project 4.1 ili stariju verziju, nemojte sačuvati datoteku u MPX formatu. Ovaj format datoteke ne podržava (zadržava) nove funkcije koje su dostupne u programu Microsoft Project 2000 ili novijoj verziji. Dakle, ako datoteku programa Microsoft Project 2000 ili novije verzije sačuvate u MPX formatu, izgubićete neke funkcije kada konvertujete datoteku.
PRJ2007 prj2000 t-shoot trouble shoot schedule scheduling checklist check list weird wierd
Svojstva

ID članka: 175457 - Poslednji pregled: 09/18/2011 01:04:00 - Verzija: 3.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Project Standard 2010

 • kbtasks kbtshoot kbprb KB175457
Povratne informacije