Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Maksimalna dužina URL-a u programu Internet Explorer iznosi 2.083 znaka

REZIME
Microsoft Internet Explorer ima maksimalnu dužinu URL (uniform resource locator) adrese od 2.083 znaka. Internet Explorer takođe ima maksimalnu dužinu putanje od 2.048 znakova. Ovo ograničenje primenjuje se na URL-ove POST zahteva, kao i GET zahteva.

Ako koristite GET metod, ograničeni ste na maksimalno 2.048 znakova, uključujući i broj znakova u stvarnoj putanji.

Međutim, POST metod nije ograničen veličinom URL-a za prosleđivanje parova ime/vrednost. Ti parovi se prenose u zaglavlje, a ne u URL.

RFC 2616, „Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1“, ne navodi zahtev za dužinu URL adrese.
REFERENCE
Dalju analizu komponenti potražite u datoteci Wininet zaglavlja.

Više informacija potražite u okviru „Opšta sintaksa“, odeljak 3.2.1 članka RFC 2616, „Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1“, na sledećoj Veb lokaciji organizacije Internet Society:
POST GET URL length
Svojstva

ID članka: 208427 - Poslednji pregled: 04/29/2010 13:15:15 - Verzija: 3.6

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition

  • kbproductlink kbfaq kbinfo KB208427
Povratne informacije