Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Omogućavanje vođenja evidencije programa Windows Installer

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Podrška za Windows Server 2003 ukinula se 14. jula 2015.

Microsoft je ukinuo podršku za Windows Server 2003 14. jula 2015. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Da biste videli verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Windows XP, pogledajte 314852.
REZIME
Windows obuhvata uslugu vođenja evidencije koju aktivira registrator koja pomaže u dijagnostikovanju problema u vezi sa programom Windows Installer. Ovaj članak opisuje način omogućavanja te usluge vođenja evidencije.

Napomena Stavka registratora u ovom članku važeća je za sve Windows operativne sisteme.
DODATNE INFORMACIJE
Windows Installer može da koristi vođenje evidencije kako bi pomogao u rešavanju problema sa instaliranjem softverskih paketa. Ovo vođenje evidencije omogućava se dodavanjem ključeva i vrednosti u registrator. Kada se stavke dodaju i omoguće, možete ponovo pokušati sa problematičnom instalacijom i Windows Installer će pratiti tok i poslati ga u fasciklu „Privremene datoteke“. Ime datoteke nove evidencije je nasumično, ali počinje slovima „Msi“, a završava se oznakom tipa datoteke .log. Da biste pronašli lokaciju fascikle „Privremene datoteke“, na komandnoj liniji otkucajte sledeći red:

cd %temp%
Da bismo omogućili ili onemogućili vođenje evidencije programa Windows Installer umesto vas, pređite na odeljak „Popravi umesto mene“. Ako želite sami da omogućite vođenje evidencije programa Windows Installer, pređite na odeljak „Popraviću sâm“.

Popraviću sâm

Da biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na vezu Reši ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u čarobnjaku.
Omogućavanje vođenja evidencije programa Windows InstallerOnemogućavanje vođenja evidencije programa Windows Installer


Napomena Ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom jeziku. Međutim, automatska ispravka funkcioniše i za ostale jezičke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, automatsku ispravku možete sačuvati na fleš disku ili CD-u, a zatim je možete pokrenuti na računaru na kojem postoji problem.

Popraviću sâm

Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrže korake koji objašnjavaju kako se menja registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. U tom slučaju možete da vratite registrator u prethodno stanje ako dođe do problema. Da biste dobili više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registratora u prethodno stanje, kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vraćanje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

Omogućavanje vođenja evidencije programa Windows Installer

Da biste sami omogućili vođenje evidencije programa Windows Installer, otvorite registrator pomoću datoteke Regedit.exe i kreirajte sledeću putanju i ključeve:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer

Reg_SZ: Vođenje evidencije
Vrednost: voicewarmupx
Slova u polju za vrednost mogu stajati u bilo kojem redosledu. Svako slovo uključuje drugi režim vođenja evidencije. Stvarna funkcija svakog slova za MSI verzije 1.1 sledeća je:
v – detaljni prikaz
o – poruke o nedovoljno prostora na disku
i – poruke o statusu
c – početni UI parametri
e – sve poruke o greškama
w – upozorenja koja nisu fatalna
a – pokretanje radnji
r – zapisi specifični za radnju
m – informacije o nedovoljno memorije ili fatalnom izlazu
u – korisnički zahtevi
p – svojstva terminala
+ – dodavanje postojećoj datoteci
! – pražnjenje svakog reda u evidenciju
x – dodatne informacije o otklanjanju grešaka. Zastavica „x“ dostupna je samo u operativnom sistemu Windows Server 2003 i novijim operativnim sistemima, kao i u MSI-u za ponovnu distribuciju verzije 3.0 i u novijim verzijama MSI-a za ponovnu distribuciju.

"*" – džoker, evidentiranje svih informacija osim za opcije v i x. Da biste uključili opcije v i x, navedite „/l*vx“.
Napomena Ovo bi trebalo da se koristi samo u svrhe rešavanje problema i ne bi trebalo da se ostavlja zato što će imati negativan uticaj na performanse sistema i prostor na disku. Svaki put kada koristite alatku „Dodaj/ukloni programe“ na kontrolnoj tabli, kreira se nova Msi*.log datoteka.

Omogućavanje vođenje evidencije programa Windows Installer pomoću smernica grupe

Vođenje evidencije možete omogućiti pomoću smernica grupe tako što ćete urediti odgovarajuće smernice grupe OJ ili direktorijuma. U okviru „Smernice grupe“ razvijte stavku „Konfiguracija računara“, razvijte stavku „Administrativni predlošci“, razvijte stavku „Windows komponente“, a zatim izaberite stavku „Windows Installer“.

Kliknite dvaput na stavku Vođenje evidencije, a zatim na dugme Omogućeno. U polje Vođenje evidencije unesite opcije koje želite da evidentirate. Datoteka evidencije Msi.log pojavljuje se u fascikli „Privremene datoteke“ sistemskog volumena.

Više informacija o vođenju evidencije za MSI potražite u pomoći za Windows. Da biste to uradili, pretražite frazu „vođenje evidencije za msi“ i izaberite stavku „Upravljanje opcijama za računare putem smernica grupe“.

Napomena Dodatak u vidu zastavice „x“ originalno je dostupan u operativnom sistemu Windows Server 2003 i novijim operativnim sistemima, kao i u MSI-u za ponovnu distribuciju verzije 3.0 i u novijim verzijama MSI-a za ponovnu distribuciju.
voicewarmup fixit fix it
Svojstva

ID članka: 223300 - Poslednji pregled: 09/11/2011 16:10:00 - Verzija: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V

  • kbenv kbhowto kbfixme kbmsifixme KB223300
Povratne informacije
ody>